Tijdelijke regels opslag lithium-ion accu's bekend

Laatste update 20 juli 2020 Leestijd: 3 min

De groei van lithium-ion accu's als krachtbron brengt nieuwe regels met zich mee rond de opslag ervan. Deze worden vastgelegd in nieuwe PGS-richtlijnen, maar die zijn er op zijn vroegst pas in 2021. Tot die tijd gelden de regels uit de 'Circulaire risicobeheersing Lithium-ion energiedragers' die sinds 1 juli van kracht is en waarin BOVAG een aantal wensen ziet doorgevoerd.

De Circulaire benoemt regels rond de opslag van lithium-ion-accu's. Dit als voorloper op de PGS 37 waarin definitieve richtlijnen gepubliceerd worden. PGS staat overigens voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, een document dat inzicht geeft in bepaalde risico's van opslag en omgang met gevaarlijke stoffen en hoe je deze kunt beheersen. Aangevuld met de wettelijke regels die hierbij horen.

Geen bunkers

Dat lithium-ion-accu’s risico's met zich meebrengen, is al regelmatig in het nieuws geweest. Auto- en fietsaccu's die spontaan in brand vliegen, vaak als gevolg van een beschadiging, zijn lastig te bestrijden en leveren een gevaar op voor hulpdiensten en omwonenden. Toch wil BOVAG voorkomen dat - met name - fietsbedrijven omgebouwd moeten worden tot 'bunkers' omdat deze vaak in de bebouwde kom liggen.
 
Hiertoe heeft BOVAG de 'accuwerkgroep' in het leven geroepen, bestaande uit leden die met accu's te maken hebben. Deze leden hebben gekeken naar mogelijkheden voor de opslag van lithium-ion accu’s. De eisen aan veilige opslag van lithium-ion accu’s moeten immers redelijk zijn, maar ook uitvoerbaar en betaalbaar. BOVAG en andere branche-organisaties, zoals RAI Vereniging, zijn al langer betrokken bij het overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over deze accu’s. Hierbij waren ook Brandweer Nederland en diverse overheidsinstanties betrokken. 
 
De op 1 juli in de Staatscourant gepubliceerde Circulaire laat zien dat een aantal belangrijke standpunten van BOVAG in de definitieve tekst zijn verwerkt. Zo is de in de Circulaire vastgestelde ondergrens voor de opslag van fietsaccu's, 333 kilogram, gelijk gebleven aan die uit de transportwetgeving. De brandweer zag de grens voor strengere maatregelen liever bij 150 kilogram. Overigens geldt dit alleen voor intacte accu's. Voor niet-intacte accu's geldt geen ondergrens.

Geen zwaardere normen

Voor de opslag spreekt de overheid over kasten die voldoen aan de NEN-EN 14470-norm, waarmee wordt afgezien van zwaardere normen tegenover de huidige situatie. Ook hier wilde de brandweer extra veiligheidseisen, zoals drukontlastingskleppen, ingebouwde blusmiddelen en verrijdbare kasten.
 
Speciaal voor fietsbedrijven wil BOVAG een aantal opslagmiddelen in het assortiment van de BOVAG Ledenwinkel opnemen. Hierover vindt overleg plaats met Bovemij, om ervoor te zorgen dat deze opslagmiddelen voldoen aan de verzekeringsvoorwaarden én de Circulaire.

BOVAG: tevreden met uitwerking

BOVAG is tevreden met de uitwerking van de Circulaire zoals die er nu ligt. Deze vormt meteen een goed uitgangspunt voor de PSG 37-richtlijnen die in de maak zijn en waarbij BOVAG ook nauw is betrokken.

Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers

Lees meer over dit onderwerp:

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring