Nieuwe bestuursleden, cijfers, vooruitblikken en inzichten op verhuurcongres

Laatste update 24 januari 2020 Leestijd: 7 min

In het nog geen vijf maanden oude pand van Dusseldorp Automotive in Oostzaan werden leden van BOVAG Verhuur- en deelautobedrijven woensdag 22 januari getrakteerd op een afwisselend en stevig inhoudelijk congres. Startend met de algemene ledenvergadering waar Wim Slagter de voorzittershamer doorgaf aan Henk van den Helder en daarna zelf door algemeen directeur Peter Niesink werd benoemd tot lid van verdienste van BOVAG.

“Het kan zijn dat jij ons vergeet, maar wij vergeten jou nooit meer”, sprak Niesink tegen de aftredende voorzitter. “De kracht van BOVAG zit hem in zijn leden en dan met name in leden zoals Wim die het voorzitterschap met grote inzet op zijn schouders nam.” Wim zelf vond het “een leerzame ervaring bij een mooie organisatie en een mooie samenwerking tussen bedrijven die eigenlijk elkaars concurrenten zijn.” Uit de zaal kwamen vleiende reacties als ‘bedankt voor je tomeloze inzet, luisterend oor, doorzettingsvermogen, eigenwijsheid, betrokkenheid, vakkundigheid en enorme dossierkennis.’

Speerpunten van Wim waren criminaliteit met daarbij Elena, de vergunningplicht van gemeenten en de strijd om de verzekerbaarheid van het wagenpark. Die onderwerpen blijven ook onder het voorzitterschap van Van den Helder (algemeen directeur Hertz Benelux) op de agenda staan. Verder roept Van den Helder op om rust te bewaren: “Nederland rent, sprint en we omarmen alle doelstellingen, maar die kun je ook halen als je eerst nadenkt. Zorg dat je eerst een goed plan maakt dat je vervolgens met snelheid uitvoert.” Lees meer over de benoeming van Henk van den Helder (op de foto midden voor):
Een tweede nieuw benoemd bestuurslid is Gerard Spoor (eigenaar ​Van Dusschoten & ​Van Ginkel Autoverhuur)​. Reinald Bronkhorst van Vecore is als adviseur deelauto en mobiliteit toegevoegd en daarnaast waren er de herbenoemingen van: Wilfred van Empel - Flex Car Rent​, Ronald Meijers ​- Nedcars Autoverhuur​ en Arjan Bultman ​van Mobeazy​.

De ruim 150 aanwezige leden en relaties werden tijdens het congres regelmatig gevraagd om hun mening. Wat zij graag de komende jaren op de agenda willen zien, is bijvoorbeeld: ‘verbetering van het imago van de branche, digitalisering, verzekeringen, deelmobiliteit versterken, elektrisch vervoer, deelplatform vanuit BOVAG en toegang tot data uit de auto’.

Cijfers uit 2019

In een korte terugblik nam branchemanager Marjolijn Spoorenberg leden mee in de cijfers van 2019. De BOVAG-buitendienst en branchemanager bezocht 65 leden persoonlijk op om te praten over het ondernemerschap en hen daarin zoveel mogelijk bij te ondersteunen. BOVAG Bemiddeling kwam 82 keer voor verhuurleden in actie en BOVAG Ledenadvies had contact met 31% van de leden. De meeste bemiddelingsvragen gingen over Elena. De branchemanager deed de oproep om vooral niet te schromen ledenadvies te bellen bij vragen, ze zitten er voor alle BOVAG-leden. Tot slot werd er teruggeblikt op de verhuur cijfers van 2019. Lees daarover ook:

Speerpunten voor 2020

Voor 2020 staat op de BOVAG-verhuuragenda onder andere: de nieuwe zakelijke verhuurvoorwaarden, aanpak van criminaliteit, belangenbehartiging van deelautobedrijven, verzekeren en opleiding en scholing. Ook start BOVAG een campagne om het imago van de branche te verbeteren. Spoorenberg: “We zetten daarbij in op de flexibiliteit van verhuur in combinatie met de zekerheid en betrouwbaarheid van BOVAG. We hebben een campagne voor zowel de particuliere als voor de zakelijke markt. Daarnaast gaan we aan de slag met onderwerpen waarvan onze leden aangeven deze op de agenda te willen hebben.”

Elektrisch vervoer komt eraan in verhuur- en deelauto’s

BOVAG-branchemanager van autodealers, Geert Brummelhuis, ging in op de elektrificatie van het wagenpark. Hij maakte helder dat er nu momentum is voor een sterke opkomst van elektrisch vervoer door bijvoorbeeld verstedelijking en CO2-reductieregels. “Het is nu nog een boetegedreven markt, maar dat zal omslaan naar een vraaggedreven markt. Consumenten zien de elektrische auto steeds goedkoper worden, de accu steeds beter en overwegen over te stappen. Ook bedrijven doen dat en zeker voor die laatste groep kan shortlease of vervangend vervoer van EV heel interessant zijn.

Dat gaat vragen voor u oproepen. Gaat u investeren in aanbod? Moet u de infrastructuur in uw bedrijf aanpassen? Moet u snelladers kopen, hoeveel en wat kost dat? Moet u dat in één keer aanleggen of kan dat gefaseerd? Ook moet u andere vragen aan uw klanten gaan stellen. Hoeveel kilometer denkt de klant te gaan rijden en hoe laat komt hij de auto dan inleveren? U moet namelijk zorgen dat de auto weer opgeladen klaar staat voor volgende klant. U moet investeren in kennis. Hierin en in het beantwoorden van uw EV-vragen ligt een rol voor BOVAG.”

Van deelauto naar deelmobiliteit

“Deelmobiliteit komt eraan, maar de markt is nog aan het zoeken”, stelde Hans Bresser, directeur strategie en innovatie bij BOVAG. “Het antwoord is op dit moment nog niet aanwezig in de markt. Er zijn deelauto’s, maar dat is nog heel wat anders dan Mobility as a Service (MaaS). Door het land bestaan er meerdere initiatieven, maar het wil allemaal nog niet lukken. Daarom zit BOVAG om tafel in de Mobiliteitsalliantie met partijen als de NS. Die zou wel eens de ruggengraat van MaaS kunnen worden. Samen met de vele partijen van de Mobiliteitsalliantie kijken we naar een platform om de consument in zijn mobiliteitsvraag te bedienen. We zullen hierin overigens nooit de concurrentie aangaan, maar altijd op de achtergrond opereren, ondersteunend aan onze leden.”

Opleiding

Wat heeft de branche nodig aan opleidingen en trainingen? OOMT zocht het uit door 46 medewerkers en werkgevers van vijftien bedrijven hierover te interviewen en ook nog een bijeenkomst te houden met een grote groep leden. Met de uitkomst zijn direct concrete stappen gezet. Zo zijn er trainingen gepland over omgaan met agressie en criminaliteit (17 maart in Nieuwegein) en start half april een pilot voor een gevorderde training voor baliemedewerker en manager. Tot slot gaat OOMT een basistraining ontwikkelen voor de beginnende verhuurmedewerker en zijn er opleidingen voor leidinggevenden. Kijk ook op oomt.nl voor meer informatie over opleidingen en scholing in de sector.

Drie V’s

Het congres afsluitend deelde de kersverse voorzitter Henk van den Helder nog waar hij zijn voorzitterschap mee start. “Ik werk veertig jaar in de autoverhuur en we hebben wat te doen aan ons imago. Verder zet ik in op de drie V’s: Verbinden, Vergroenen en Verzekerbaarheid. Voor u staat een trotse voorzitter die er zin in heeft!”

Downloads

Download en bekijk:


 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring