Salarisbepaling BBL-leerling in cao carrosserie

Laatste update 20 februari 2020 Leestijd: 4 min

In de carrosserie cao is een nieuwe systematiek opgenomen om het salaris voor een BBL-leerling te bepalen. Voorheen werd voor alle jeugdige medewerkers tot en met 21 jaar gekeken naar het opleidingsniveau. Dit is in de meest recente cao losgelaten. In de plaats daarvoor is een loontabel gekomen speciaal voor BBL-leerlingen. Bij alle andere medewerkers wordt het salaris bepaald op basis van hun leeftijd of functiejaren en de complexiteit van de functie. Let op: dit geldt voor bedrijven die vallen onder de cao voor het carrosseriebedrijf, dus schadeherstelbedrijven, ruitschadeherstelbedrijven, poetsbedrijven en Dutch Car Restorers. 

In artikel 33c van de carrosserie cao vindt u de nieuwe loontabellen die gelden voor BBL-leerlingen. De op dit moment geldende tabellen staan ook onderaan dit bericht. 

Er is een salaristabel voor een 16-, 17-, 18-, 19- en 20-jarige BBL’er. De leeftijd van de medewerker bij aanvang van de BBL-opleiding is bepalend voor de tabel die u toepast. Is de medewerker dus 16 jaar wanneer hij start met zijn BBL-opleiding, dan past u op deze medewerker de BBL tabel 16 toe gedurende zijn gehele opleiding zolang hij nog geen 21 jaar is. Is de medewerker 20 jaar bij aanvang van de BBL-opleiding, dan geldt voor hem de BBL tabel 20. Vanaf het moment dat de medewerker 21 jaar wordt stroomt hij door naar de reguliere salaristabellen en wordt zijn functie ingedeeld aan de hand van het Handboek Functie-indeling Metaal & Techniek. Hij heeft dan minimaal recht op het wettelijk minimumloon en bouwt functiejaren op. 

Wanneer heeft de BBL’er recht op een loonsverhoging? 

In de BBL-tabel kunt u zien dat het salaris is gekoppeld aan het leerjaar BBL dat de medewerker volgt. Wanneer de BBL’er een leerjaar heeft afgerond, heeft hij recht op een salarisverhoging en stroomt hij door naar het volgende leerjaar met bijbehorende salarisverhoging. Afronding van het leerjaar moet blijken uit een voortgangsrapport of een ander document van het opleidingsinstituut. Voorbeeld: 

Een BBL’er is op zijn 16e begonnen met de BBL-opleiding. Hij wordt dus ingedeeld in BBL tabel 16. Gedurende het eerste leerjaar is zijn salaris € 741 per maand. Wanneer hij het eerste leerjaar heeft afgerond begint de BBL’er aan zijn tweede leerjaar. Hij is dan misschien al wel 17 jaar oud, maar hij blijft ingedeeld in de BBL tabel 16. Vanaf het moment dat hij zijn eerste leerjaar heeft afgerond ontvangt deze medewerker een salarisverhoging en is zijn salaris € 926 per maand; het tweede leerjaar in de tabel BBL tabel 16. Op 17-jarige leeftijd gaat de medewerker dus niet over naar de tabel BBL tabel 17, maar ontvangt hij het salaris behorend bij het volgende leerjaar in de BBL tabel 16. 

Zijn de cao-verhogingen ook meegenomen in deze salaristabellen voor BBL’ers? 

Ja. De cao-verhogingen gelden namelijk ook voor BBL’ers. Daarom vindt u in de cao tabellen voor salarisbetaling voor leerlingen in de BBL die gelden vanaf 1 december 2019 tot 1 juli 2020 en tabellen die gelden vanaf 1 juli 2020 en verder. In deze tabellen zijn de cao-verhogingen al meegenomen. Let dus goed op dat u de juiste tabel op het juiste moment gebruikt. 

Vanaf wanneer gelden de nieuwe tabellen? 

De nieuwe tabellen gelden vanaf 1 december 2019. De cao voor het carrosseriebedrijf was op dat moment alleen nog niet algemeen verbindend verklaard. Daardoor is het mogelijk dat u de nieuwe salaristabellen pas toe hoeft te passen vanaf 31 december 2019. Of dat ook voor u het geval is, kunt u teruglezen in dit bericht

Salarisbetaling voor leerlingen in de BBL bij betaling per maand vanaf 1 december 2019 tot 1 juli 2020 

Salaris-BBL-Carrosserie-2019.jpg

Vragen? 

Heeft u vragen over het bepalen van het salaris voor een BBL’er in de carrosserie cao? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring