Loonsverhoging cao carrosseriebedrijven per 1 december 2019

Laatste update 05 december 2019 Leestijd: 4 min

In het principeakkoord voor de cao Metaal & Techniek, waar de cao voor carrosseriebedrijven onderdeel van is, is afgesproken dat het voor de medewerker geldende salaris met 3,5% wordt verhoogd per 1 december 2019. Dit geldt ook voor de salaristabellen, met uitzondering van de A-tabel tot en met 0 functiejaren. De verhoging is nog niet voor iedereen verplicht.

De cao Metaal & Techniek is op 1 december 2019 nog niet algemeen verbindend verklaard. Daardoor kunnen niet alle BOVAG-leden verplicht worden om deze loonsverhoging te betalen. Of u verplicht bent om de cao-verhoging te betalen, is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de cao al van toepassing is op uw bedrijf op 1 december 2019.  

Is de cao van toepassing?

U kunt op verschillende manieren gebonden zijn aan een cao, namelijk door lidmaatschap van een werkgeversorganisatie die de cao heeft afgesloten, algemeenverbindendverklaring of door een incorporatiebeding in de arbeidsovereenkomst. BOVAG is geen partij bij de cao-onderhandelingen voor carrosseriebedrijven. Op basis daarvan zijn bedrijven die alleen lid zijn van BOVAG dus niet automatisch gebonden aan de nieuwe cao. De cao is op 1 december 2019 ook nog niet algemeen verbindend verklaard. Ook op die manier is de cao dus niet automatisch van toepassing op bedrijven die alleen lid zijn van BOVAG. Heeft u in de arbeidsovereenkomst een incorporatiebeding opgenomen waarin staat dat de cao voor carrosseriebedrijven van toepassing is? Dan bent u wel gebonden aan de nieuwe cao, ook als u alleen lid bent van BOVAG en de cao nog niet algemeen verbindend is verklaard.

Bent u overigens ook lid van een andere werkgeversorganisatie die wel partij is bij de carrosserie cao? Dan geldt de cao al vanaf het moment dat hij is aangemeld, te weten vanaf 21 oktober 2019. Uw medewerkers hebben dan ook per 1 december 2019 recht op een loonsverhoging van 3,5%.

Alleen BOVAG-lid en geen incorporatiebeding

Bent u alleen lid van BOVAG en heeft u in de arbeidsovereenkomst geen incorporatiebeding opgenomen? Dan bent u niet in alle gevallen verplicht om de cao-verhoging van 1 december 2019 te betalen. De cao is op 1 december 2019 immers nog niet van toepassing op uw bedrijf en uw medewerkers. U kunt dan ook niet verplicht worden om de feitelijke lonen van uw medewerkers met 3,5% te verhogen per 1 december 2019. Pas op het moment dat de cao algemeen verbindend is verklaard, gaat hij namelijk voor u gelden.

Algemeenverbindendverklaring van de cao heeft overigens geen terugwerkende kracht. Dit betekent dat u ook achteraf niet in alle gevallen verplicht bent om de salarisverhoging alsnog te geven aan uw medewerkers. Dit geldt bijvoorbeeld voor medewerkers die meer dan de tabelsalarissen verdienen. Op het moment dat het salaris verhoogd zou moeten worden, was de cao namelijk niet van toepassing en u blijft boven het minimumsalaris dat de cao voorschrijft.

De medewerker die het geldende tabelsalaris verdient, heeft vanaf de datum dat de cao algemeen verbindend is verklaard wel recht op de cao-verhoging. De salaristabellen worden namelijk met 3,5% verhoogd. Vanaf de dag dat de cao algemeen verbindend is verklaard, mag u de medewerker niet minder betalen dan de bedragen die in die tabellen genoemd zijn.

Let op: de overige afgesproken cao-verhogingen gelden wel gewoon voor uw medewerkers. Dus per 1 juli 2020 moeten de lonen verhoogd worden met 3,5%. Op dat moment is de cao namelijk van toepassing verklaard op uw bedrijf vanwege de algemeenverbindendverklaring.

Vragen?

Heeft u vragen over de loonsverhogingen uit de cao voor het carrosseriebedrijf? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring