BOVAG is positief over nieuwe franchisewet 

Laatste update 14 februari 2020 Leestijd: 3 min

Volgens BOVAG is de nieuwe franchisewet een stap in de juiste richting voor de bescherming van franchisenemers en daarmee de weg naar een eerlijke economie. De nieuwe wet zal er voor zorg dragen dat de balans tussen franchisegevers en franchisenemers (veelal mkb-ondernemers in het MKB) wordt verbeterd. Dat benadrukte Staatssecretaris Mona Keijzer tijdens het door BOVAG georganiseerde Franchisedebat dat 12 februari plaatsvond in Den Haag. Keijzer stuurde de dag ervoor het wetsvoorstel voor de nieuwe franchisewet naar de Tweede Kamer.  

Waarom maakt BOVAG zich hard voor een franchisewet? 

Autodealers en andere retailers die een distributieovereenkomst met een fabrikant of importeur hebben, vallen ook onder de noemer franchise, vindt BOVAG. En franchisenemers worden nu vaak door fabrikant of importeur te laat en te weinig betrokken bij bijvoorbeeld nieuwe contracten. BOVAG heeft zich de laatste jaren actief ingezet voor realisatie van de nieuwe wet en trok daarbij samen op met Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN).  
 

Waar maakte BOVAG zich hard voor? 

In aanloop naar het wetsvoorstel pleitte BOVAG onder andere voor het instemmingsrecht bij belangrijke tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst of de voorwaarden. Nu nog worden contractwijzigingen meestal eenzijdig door de franchisegever doorgevoerd. Het instemmingsrecht wordt nu bij wet vastgelegd, hoewel beide partijen wel samen moeten gaan vaststellen wanneer het verlenen van instemming redelijk is. Verder is er in de franchisewet specifiek aandacht voor structureel overleg over de positie van franchiseverenigingen en voor goodwill -oftewel vergoedingen voor opgebouwde klantloyaliteit-, een belangrijk lobbypunt voor BOVAG.  
  

Hoe nu verder? 

Peter Niesink, algemeen directeur van BOVAG: “We zien veel van onze standpunten terug in de nieuwe wet, ook wel ‘de wet van goed fatsoen’ genoemd. We zijn blij met deze start, maar we zullen blijven strijden voor concretere formuleringen, omdat een aantal bepalingen ruimte laat voor interpretatie. Maar laat voorop staan dat we blij zijn dat de rechtspositie van franchisenemers nu beter beschermd gaat worden.” De wet wordt binnenkort behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. BOVAG dringt aan op een snelle behandeling, zodat de nieuwe regels zo snel mogelijk in werking kunnen treden. 

Dossier

Meer weten over deze discussie? In het franchise-dossier vindt u een animatie, een video-impressie van het Nationale Franchisedebat, een franchise-special van de BOVAGkrant en diverse achtergrondartikelen:

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring