WAB: wijziging opbouw transitievergoeding en introductie van compensatieregelingen

Laatste update 18 oktober 2019 Leestijd: 7 min

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht en gaat er een hoop veranderen in het arbeidsrecht. BOVAG belicht elke keer een ander onderwerp uit deze wet. Deze keer: de wijziging in de opbouw van de transitievergoeding en de introductie van compensatieregelingen.

Huidige situatie

Wanneer een arbeidsovereenkomst met een van uw medewerkers op uw initiatief wordt beëindigd of niet wordt voortgezet, dan bent u deze medewerker een transitievergoeding verschuldigd. Dit geldt ook als u besluit een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Tot en met 31 december 2019 geldt de voorwaarde dat de medewerker twee jaar of langer in dienst moet zijn geweest om aanspraak te kunnen maken op een transitievergoeding.

De hoogte van de transitievergoeding wordt onder het huidige recht berekend op basis van volledige gewerkte halve jaren. De eerste tien jaar tellen elk voor 1/3e van een bruto maandsalaris (1/6e per half jaar), elk volgend jaar telt voor 1/2e van een bruto maandsalaris (1/4e per half jaar). Voor vijftigplussers geldt bovendien dat zij over de dienstjaren dat zij na hun vijftigste in dienst zijn een volledig bruto maandsalaris opbouwen voor de transitievergoeding wanneer zij ten minste tien jaar in dienst zijn geweest. Ook dit gaat veranderen met ingang van 1 januari 2020.

De regelingen met betrekking tot de transitievergoeding, zoals die gelden op 31 december 2019, blijven wel van toepassing bij een einde van de arbeidsovereenkomst in 2020 of later, wanneer:
  • een procedure bij UWV of kantonrechter is gestart voor 1 januari 2020;
  • de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2020 is opgezegd of de werknemer voor die datum met het ontslag heeft ingestemd.

Transitievergoeding per 1 januari 2020

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans vervalt de voorwaarde dat de medewerker twee jaar of langer in dienst moet zijn geweest voor het recht op de transitievergoeding. Medewerkers bouwen dus vanaf de eerste dag dat zij in dienst zijn de transitievergoeding op. Wel blijft gelden dat de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever moet worden beëindigd of niet wordt voortgezet.

Ook komt er een nieuwe rekenmethode voor de transitievergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van het aantal dagen dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd en wordt dus niet meer afgerond op halve jaren. Zelfs als u tijdens de proeftijd opzegt, bent u een transitievergoeding verschuldigd. De regel dat dienstjaren hoger dan tien jaar voor 1/2e bruto maandsalaris meetellen, vervalt. Die jaren tellen voortaan ook gewoon voor 1/3e bruto maandsalaris mee. Dit geldt eveneens voor de hogere opbouw voor vijftigplussers wanneer zij minimaal tien jaar bij u in dienst zijn.

Rekentool

Een aantal voorbeelden zullen de verschillen tussen de huidige en de nieuwe rekenmethode verduidelijken. U kunt ook gebruikmaken van de rekentool die AWVN heeft ontwikkeld. In deze tool wordt direct het verschil tussen de huidige transitievergoeding en de hoogte van de transitievergoeding per 1 januari 2020 inzichtelijk gemaakt. De rekentool kunt u hier vinden.

Voorbeeld 1

Een medewerker is acht jaar en drie maanden in dienst. Hij verdient elke maand € 3.000, - bruto. In de huidige situatie zou deze medewerker een transitievergoeding ontvangen ter hoogte van € 8.000, -. Hij werkte immers acht volledige dienstjaren (1/3 x 8 x 3.000 = 8.000). De drie maanden die hij in dienst is, worden op dit moment niet meegeteld omdat uitgegaan wordt van volledige halve dienstjaren.

In de nieuwe situatie worden ook de drie maanden die hij in dienst is meegeteld voor de transitievergoeding. De formule voor het berekenen van dit overige deel is dan:

(brutosalaris gemiste maanden / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12)

In dit geval is dat (9.000 / 3.000) x (1000 / 12) = € 250, -. Na 1 januari 2020 is de transitievergoeding dus € 8.250, -.

Voorbeeld 2

Voor vijftigplussers die langer dan tien jaar in dienst zijn, kan de transitievergoeding fors lager uitvallen na 1 januari 2020. De regel dat dienstjaren hoger dan tien jaar voor 1/2e bruto maandsalaris meetellen vervalt immers, en dat geldt ook voor de hogere opbouw voor vijftigplussers die langer dan tien jaar in dienst zijn. Een rekenvoorbeeld laat dit zien.

Een medewerker van 55 jaar is twintig jaar bij u in dienst. Hij verdient elke maand € 3.500, - bruto. In de huidige situatie zou deze medewerker een transitievergoeding ontvangen ter hoogte van € 37.916,67.

Deze medewerker komt namelijk in aanmerking voor de hogere opbouw voor vijftigplussers, omdat hij ouder is dan vijftig jaar en ten minste tien jaar in dienst is geweest. Voor ieder dienstjaar na zijn vijftigste verjaardag, bouwt hij 1 maandsalaris op, dus € 17.500, - (5 x 3.500 = € 17.500).

Tot zijn vijftigste verjaardag heeft de medewerker vijftien dienstjaren:

Voor de eerste tien dienstjaren ontvangt hij 1/3e maandsalaris per dienstjaar
1/3 x 10 x 3.500 = 11.666,67.

Voor de resterende vijf dienstjaren ontvangt hij ½ maandsalaris per dienstjaar
½ x 5 x 3.500 = € 8.750, -.

Dit alles bij elkaar opgeteld geeft een bedrag van € 37.916,67.

In de nieuwe situatie tellen alle dienstjaren mee voor 1/3e bruto maandsalaris. Vanaf 1 januari 2020 heeft deze medewerker dus recht op een transitievergoeding ter hoogte van € 23.333,33 (1/3 x 20 x 3.500).

Introductie compensatieregelingen

Met de WAB worden ook twee compensatieregelingen geïntroduceerd, namelijk de compensatie van de transitievergoeding bij langdurige ziekte en de compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging. BOVAG heeft u daar al eerder over geïnformeerd. Wilt u daar meer over weten, dan verwijzen wij u naar onderstaande berichten:


Vragen?

Heeft u vragen over de wijzigingen in de transitievergoeding per 1 januari 2020? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 6595 300 of ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring