Nu al rekening houden met maatregelen uit WAB

Laatste update 13 maart 2020 Leestijd: 4 min

Per 1 januari 2020 gaat er het een en ander veranderen aan wetgeving op het gebied van personeel. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat namelijk in. Het is verstandig daar nu al rekening mee te houden bij het verlengen of beëindigen van contracten. 

De opbouw van de hoogte van de transitievergoeding wordt namelijk verlaagd. Nu bouwt een medewerker voor elk gewerkt dienstjaar 1/3 maandsalaris op voor de transitievergoeding. Als een medewerker 10 dienstjaren heeft, dan is er zelfs sprake van ½ maandsalaris per dienstjaar. En is de medewerker op de ontslagdatum 50 jaar of ouder en minimaal 10 jaar in dienst, dan bouwt de medewerker een maandsalaris op voor elk vol dienstjaar dat hij in dienst is geweest vanaf de 50-jarige leeftijd.

Met ingang van 1 januari 2020 vervalt de hogere opbouw na 10 dienstjaren. Voor alle dienstjaren bouwt een medewerker dan nog maar 1/3 maandsalaris op voor de transitievergoeding. Dit geldt ook voor de dienstjaren dat de werknemer 50 jaar of ouder is of wanneer hij langer dan 10 jaar in dienst is geweest.

Voor een medewerker van 60 jaar oud die 20 jaar in dienst is en bruto € 3.000, - per maand verdient, betekent dit dat hij tot 1 januari 2020 iets meer dan € 45.000, - aan transitievergoeding ontvangt. Vanaf 1 januari 2020 wordt dit bedrag bijna gehalveerd en heeft hij recht op € 23.000, - transitievergoeding. 

Transitievergoeding vanaf dag één 

Tegenover de verlaging van de opbouw van de transitievergoeding staat dat medewerkers vanaf dag één recht krijgen op de transitievergoeding. Door de WAB vervalt namelijk de voorwaarde dat een medewerker eerst twee jaar in dienst moet zijn geweest om recht te hebben op een transitievergoeding wanneer een tijdelijk contract niet wordt verlengd. Dus ook wanneer u een medewerker tijdens de proeftijd ontslaat moet u een transitievergoeding betalen. Deze maatregel heeft onmiddellijke werking en geldt voor alle contracten die op initiatief van de werkgever niet worden voortgezet na 1 januari 2020. 

Rekentool 

AWVN heeft een handige rekentool ontwikkeld die direct het verschil tussen de huidige transitievergoeding en de hoogte van de transitievergoeding per 1 januari 2020 inzichtelijk maakt. De rekentool kunt u hier vinden. 

Compensatie transitievergoeding bedrijfsbeëindiging 

Een ander onderdeel van de WAB is een compensatieregeling waarbij de betaalde transitievergoeding gecompenseerd wordt door het UWV wanneer een kleine werkgever (< 25 werknemers) vanwege pensionering of ziekte zijn bedrijf volledig beëindigt.

In de huidige wetgeving is bepaald dat werkgevers die hun bedrijf beëindigen wegens pensionering of ziekte van henzelf, ook de transitievergoeding moeten betalen wanneer zij medewerkers moeten ontslaan. Dit kan tot ongewenste gevolgen leiden. Daarom is in het wetsvoorstel een recht op compensatie geregeld voor de gevallen dat een kleine werkgever (<25 werknemers) werknemers ontslaat omdat hij zijn bedrijf beëindigt vanwege pensionering (op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd) of ziekte. De hoogte van de compensatie is de wettelijke transitievergoeding.

De beoogde datum van inwerkingtreding van deze maatregel is 1 januari 2021. De regeling kent geen terugwerkende kracht.

Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte 

De betaalde transitievergoeding bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer (na minimaal twee jaar) wordt ook gecompenseerd met ingang van 1 april 2020. In dit bericht leest u meer over de voorwaarden en de hoogte van de compensatie.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring