Feestdagenoverzicht 2020

Laatste update 24 oktober 2019 Leestijd: 4 min

Feestdagen betekenen niet altijd direct vrije dagen en niet alle cao’s hanteren dezelfde feestdagen. BOVAG zet de regels, toeslagen en afspraken die hierover zijn gemaakt in de cao’s Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf, Tankstations en Wasbedrijven en Carrosseriebedrijf op een rij voor 2020.

De cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf (MvT)

Vrije-dagen-MvT-2020.jpg
 
Bevrijdingsdag, 5 mei, is geen feestdag volgens de cao MvT. Ook Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, is geen feestdag.

Toeslagen
Op feestdagen hebben medewerkers recht op een vrije dag. Wordt er toch gewerkt? Dan moet een toeslag van 85% worden betaald. U kunt er ook voor kiezen om de gewerkte uren zonder toeslag uit te betalen en de medewerker in dezelfde of de volgende week een betaalde vrije dag te geven.

Let op: de feestdagenregeling uit de cao MvT geldt niet voor verkopers. Verkopers hebben op basis van de cao dus geen recht op een vrije dag of toeslag en kunnen op deze dagen gewoon ingeroosterd worden.

Cao Tankstations en Wasbedrijven

Vrije-dagen-Tank-en-Was-2020.jpg
 
Toeslagen
Onder de cao Tank en Was geven feestdagen geen recht op een vrije dag. Werknemers die op een feestdag werken hebben wel recht op een toeslag van 50 procent.

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat het aantal ingeroosterde feestdagen over het hele jaar naar redelijkheid tussen de medewerkers wordt verdeeld. Een medewerker die is ingeroosterd op een feestdag, maar toch vrij wil zijn, moet in overleg met de werkgever gewoon een vrije dag opnemen.

Cao Carrosseriebedrijf

Vrije-dagen-Carrosserie-2020.jpg
 
Bevrijdingsdag, 5 mei, is alleen een feestdag wanneer hij door cao-partijen uitgeroepen wordt tot nationale feestdag. In dat geval wordt de 25e vakantiedag collectief vastgesteld op 5 mei als deze valt op een dag waarop de medewerker volgens zijn dienstrooster zou moeten werken.

 
Toeslagen
Medewerkers die onder de cao voor het Carrosseriebedrijf vallen hebben op feestdagen recht op een vrije dag. Moeten zij toch op een feestdag werken? Dan geldt een vergoeding van 1,12% van het maandsalaris (1,21% van het salaris per vierwekenperiode) per uur.

 
U kunt er ook voor kiezen om de medewerker op een andere dag in dezelfde of de daaropvolgende week een betaalde vrije dag te geven. In dat geval geldt een vergoeding van 0,607% van het maandsalaris (0,658% van het salaris per vierwekenperiode) per uur.

Rijscholen

Voor rijscholen geldt er geen cao. Of een medewerker op een feestdag vrij moet worden gegeven is afhankelijk van wat onderling is afgesproken in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement. De wet bepaalt namelijk niet dat een medewerker op een feestdag recht heeft op een vrije dag. U kunt deze dagen afschrijven van het vakantiedagensaldo of u geeft de medewerkers een betaalde vrije dag omdat de rijschool op dagen als Kerst dicht is.

Vragen

Heeft u vragen over het werken en vrij op feestdagen? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring