Extra informatie energiebesparende maatregelen

Laatste update 10 mei 2019 Leestijd: 3 min

Over minder dan drie maanden moeten alle bedrijven die meer dan 50.000 KWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken, hun energiebesparende maatregelen melden bij het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bent u hier al mee aan de slag gegaan? Binnenkort ontvangt u van BOVAG een informatiepakket dat u stapsgewijs meeneemt in de te nemen maatregelen en het melden.

Bedrijven die boven het eerdergenoemde gebruik zitten, waren al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Voor 1 juli geldt die verplichting ook voor het melden van welke maatregelen zijn genomen. Om concreet te maken welke maatregelen bedrijven kunnen nemen om energie te besparen, heeft de overheid per branche Erkende Maatregelen Lijsten (EML) opgesteld. BOVAG heeft de voor zijn leden relevante EML’s omgezet in begrijpelijke taal. Het gaat hierbij om maatregelen waar het energieverbruik daadwerkelijk mee omlaag gaat. Dus niet het plaatsen van zonnepanelen of andere alternatieve energie-opwekkers. 

De maatregelenlijst is toegespitst op drie branches, namelijk: tank en was, schadeherstelbedrijven en overige mobiliteitsbedrijven. De maatregelenlijst verschilt per type bedrijf dat u heeft. Naast deze lijst ontwikkelde BOVAG ook een brochure en een checklist. De voor u geldende maatregelen, brochure en checklist krijgt u binnenkort toegestuurd. 
 

Melden 

Of u wel of geen energiebesparende maatregelen heeft genomen, bij een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas, bent u in elk geval verplicht om voor 1 juli een melding te doen. Dat kan via het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  
 

IvDM helpt ook 

BOVAG raadt aan om zo snel mogelijk te beginnen met het nemen van de maatregelen als u dat nog niet heeft gedaan. Wanneer u hulp wenst bij het doorvoeren of melden van de energiebesparende maatregelen dan zijn er instanties die u hierin kunnen ondersteunen of het zelfs van u kunnen overnemen. Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) bijvoorbeeld. Wanneer u hen inschakelt, komt een expert van IvDM naar uw bedrijf, controleert samen met u welke maatregelen er al zijn uitgevoerd en vult met u de maatregelen in op de online omgeving van de RVO. Deze dienst kost 495 euro exclusief btw. Kijk voor meer informatie hierover op mijn.bovag.nl. 
 

Vragen 

Voor vragen over de energiebesparende maatregelen kunt u natuurlijk ook contact opnemen met BOVAG Ledenadvies (030 - 65 95 300) of de RVO-helpdesk.

Meer informatie over energiebesparende maatregelen 
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring