Salaristabel cao MvT per 1 februari 2019

Laatste update 02 mei 2019 Leestijd: 2 min

In de cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf is een loonsverhoging van 81 euro per 1 februari 2019 afgesproken. De verhoging wordt berekend over het voor de werknemer geldende salaris en is verwerkt in onderstaande loontabel die geldt vanaf 1 februari 2019.

Let op: de verhoging van 81 euro is niet verwerkt in de bedragen in de salarisgroep A/WML van 16 tot en met 22 jaar. Werknemers die ingedeeld zijn in deze salarisgroep en op 1 februari 2019 in dienst zijn hebben wel recht op de verhoging van 81 euro. Dit bedrag moet dus nog opgeteld worden bij de genoemde bedragen van het WML.

Salaristabel-MvT-per-01-02-2019.jpg
Deze tabel geldt per 1 februari 2019, met dien verstande dat de tabel is verhoogd met 81 euro. De leeftijdbedragen van de tabel Wet Minimumloon (WML) zijn aangepast aan de bedragen die per 1 januari 2019 gelden volgens de WML. Indien deze bedragen wijzigen, gelden de nieuwe wettelijke bedragen. Zie voor actuele WML-bedragen de internetsite van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.minszw.nl.

Als het WML leeftijd-bedrag hoger is dan het bedrag voor dezelfde leeftijd in een hogere salarisgroep, dan geldt in die andere salarisgroep het niveau van het WML bedrag.

Het uurloon bedraagt 0,607% van het maandsalaris, gebaseerd op een gemiddelde werkweek van 38 uur.


Over deze loonsverhoging zijn bij BOVAG-Ledenadvies veel vragen binnengekomen. De meestgestelde vragen en antwoorden zijn hier te lezen.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring