Uitbreiding betaald ouderschapsverlof

Laatste update 25 april 2019 Leestijd: 2 min

Alle werknemers binnen de Europese Unie krijgen recht op minimaal vier maanden ouderschapsverlof. Daarmee heeft het Europees Parlement ingestemd. Het Nederlandse kabinet moet de Europese richtlijn binnen drie jaar omzetten in Nederlandse wetgeving. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat hij eind dit jaar de eerste contouren van de nieuwe wetgeving bekend wil maken.

De richtlijn van de EU stelt onder andere: 
  • Minimaal vier maanden ouderschapsverlof waarvan ten minste twee maanden betaald moeten zijn. Op dit moment is het ouderschapsverlof in Nederland nog onbetaald tenzij in de cao anders is overeengekomen. Of het betaalde ouderschapsverlof in Nederland voor rekening van de werkgever komt of van de overheid is nog niet duidelijk. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een oproep gedaan om de rekening hiervan niet uitsluitend bij de werkgevers neer te leggen. BOVAG sluit zich hierbij aan. Een tweede vraagteken is de hoogte van de loonbetaling tijdens het ouderschapsverlof. De lidstaten hebben vastgesteld dat dit op een ‘adequaat niveau’ moet zijn. 
  • Minimaal tien dagen betaald kraamverlof na de bevalling van de partner (deels 100 procent doorbetaald, deels 70 procent). Op dit moment is de duur van het geboorteverlof in Nederland een keer de wekelijkse arbeidsduur. Eerder was al besloten dat hier vanaf 1 juli 2020 partnerverlof bij komt dat vijf keer de wekelijkse arbeidsduur mag zijn tegen doorbetaling van 70 procent van het salaris. Dit wordt door het UWV betaald en gefinancierd uit de Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds). Voordat de Europese regel van kracht wordt, voldoet Nederland hier al aan. 
  • Minimaal vijf dagen per jaar mantelzorgverlof. In Nederland kan een werknemer nu al twee keer zijn wekelijkse arbeidsduur opnemen voor kortdurend zorgverlof. De werkgever is hierbij verplicht om minimaal 70 procent van het salaris door te betalen aan de werknemer.  Nederland kent ook langdurend zorgverlof maar dat is wettelijk onbetaald. 
  • Een andere maatregel in deze EU-richtlijn is het indienen van een verzoek voor flexibele werktijden. In Nederland is dat al geregeld in de Wet flexibele werktijden. 
BOVAG blijft zijn leden informeren over de definitieve wetgeving rond deze EU-richtlijnen. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring