Premies arbeidsongeschiktheid NV Schade voor 2018 bekend

Laatste update 01 december 2017 Leestijd: 2 min

NV Schadeverzekering Metaal en Technische bedrijfstakken (NV Schade) heeft de premies voor 2018 gepubliceerd. De premie voor de WIA-werknemersverzekering is voor 2018 lager dan vorig jaar. De premie voor de WGA-basisverzekering blijft gelijk aan 2017.

Deze verzekeringen zijn ontwikkeld door de sociale partners in de Metaal en Techniek (artikel 65a cao Carrosseriebedrijf), de Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven (artikel 91 cao MvT) en de Tankstations en Wasbedrijven (artikel 35a cao T&W). In de regel zijn alle werknemers binnen de branche verzekerd voor de WIA-werknemersverzekering. Een overzicht van de verschillende verzekeringen en wat zij precies inhouden vindt u op de website van NV Schade.

De premie van de verzekering WIA-Excedent TOP verschilt per werknemer omdat deze per werknemer vastgesteld wordt. Wilt u weten wat kosten voor uw bedrijf zijn, neem dan contact op met NV Schade: info@nvschade-mt.nl, 070 - 316 08 34, www.nvschade-mt.nl.
 
In onderstaand schema vindt u de verschillende premies voor 2018.
 

Verzekering  Werkgever  Werknemer
WIA-werknemersverzekering* 0,380% 0,380%
WIA-excedentverzekering** - 2,3%
WIA- excedentverzekering Top:***  premie op maat premie op maat
WGA-basisverzekering* 0,433% 0,433%


* De premie wordt berekend over het verzekerd loon. Dit zijn alle vaste looncomponenten op jaarbasis die u met uw werknemer heeft afgesproken.
** De premie voor de WIA-excedentverzekering wordt in 2018 berekend over het loon boven het maximum SV-jaarloon.
*** De premie voor de WIA-excedentverzekering Top is een premie op maat en wordt berekend over het loon tussen € 100.000 en € 300.000.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring