Vrijstellingen Code 95 op een rij

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

Wanneer is Code 95 wel of niet van toepassing op beroepschauffeurs? BOVAG zet de vrijstellingen en uitzonderingen op een rij.

Voertuigen waarop Code 95 niet van toepassing is:
 1. Voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur.
 2. Voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.
 3. Voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.
 4. Voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties.
 5. Voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een rijbewijs of het in de richtlijn vakbekwaamheid bedoelde getuigschrift.
 6. Voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor priv├ędoeleinden.
 7. Voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.
Voertuigen waarvoor een uitzonderingen geldt
In Nederland gelden ook onderstaande uitzonderingen als de bestuurder minimaal 21 jaar is en het voertuig binnen een straal van 50 kilometer rondom de vestigingsplaats blijft. Uitgezonderd zijn:
 1. Voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van producten van landbouwbedrijven van de teeltplaats naar de veiling.
 2. Voertuigen die worden gebruikt voor het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen.
 3. Voertuigen die in de kleinhandel worden gebezigd voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel.
 4. Voertuigen die worden gebezigd als rijdende bibliotheek, rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende kantine, rijdende medische dienst, rijdende spaarbank, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende tentoonstellingsruimte.
 5. Voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.
 6. Voor goederenvervoer die door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- of visserijbedrijven worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km van de gebruikelijke standplaats van het voertuig met inbegrip van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is gelegen.
 7. Voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen.
 8. Voor gebruik als winkel op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen van boeken, beeld- of geluiddragers, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en speciaal voor dergelijk gebruik uitgerust.

Twee uitzonderingen zijn in 2015 geschrapt:
1. De vrijstelling voor chauffeurs geboren voor 30 juni 1955.
2. Personen die minder dan 12 uur rijden per week.

Voor truckdealerbedrijven geldt dat vrijwel nooit sprake is van commercieel goederenvervoer. Daarom is nagenoeg alle vervoer vrijgesteld, evenals proefritten, afleveringen, etc. Bij controle is het meestal afdoende wanneer uw mensen kunnen aantonen dat ze voor uw dealerbedrijf werken en bezig zijn met proefrijden, etc. Let wel op wanneer uw mensen uitsluitend actief zijn met het vervoeren en transporteren van trucks. Dan geldt Code 95 wel.

Geldt er een verplichting of vrijstelling voor een Code 95 op het rijbewijs van monteurs?
Uitgangspunt is dat elke chauffeur de Code-95 verplichting heeft, tenzij er een vrijstelling is. Voor monteurs geldt een uitzondering. Zie daarvoor punt C op de website van EVO. Daarin staat:

 • Bestuurders van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.

De monteurswerkzaamheden zijn dus letterlijk vermeld als vrijstelling. Het afleveren van een nieuwe truck is niet opgenomen. Uit de lijst met uitzonderingen blijkt dat er een vrijstelling is als het geen commercieel vervoer betreft. Het incidenteel afleveren van een nieuwe truck, zal geen problemen opleveren bij een afwezige Code 95-vermelding. Als de werknemer de hele dag trucks tussen vestigingen en klanten heen en weer rijdt, dan is het anders. Deze heeft in dat geval wel de verplichting.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring