Als u vragen krijgt over de kartelboete voor truckfabrikanten …

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

In het nieuws is opnieuw volop aandacht voor de megaboete die truckfabrikanten opgelegd hebben gekregen omdat naar bevinding van de EU kartelafspraken werden gemaakt in de periode 1997 – 2011.

Ook BOVAG heeft nog vragen over de aanpak van de EU en de redenen waarom de boete nu is opgelegd. Zo begrijpen wij niet waarom het verboden zou zijn de kosten van nieuwe innovaties aan klanten door te berekenen. Ook is ons begrip dat de EU zelf de invoering van nieuwe Euronormen heeft vastgesteld en ook de timing hiervan heeft bepaald.

Prijsafspraken
Toch ziet het ernaar uit dat feiten zijn gevonden waaruit blijkt dat de fabrikanten aantoonbaar schuldig zijn. BOVAG Truckdealers keurt deze afhandelwijze vanzelfsprekend af. Prijsafspraken zijn verboden. Dit schaadt de branche die juist zo hard heeft gewerkt aan belangrijke innovaties, denk bijvoorbeeld aan het terugdringen van CO2-emissie.

Geldbesteding
Het is overigens spijtig dat het geld van de boete terecht komt in algemene middelen van de EU. Los van de schuldvraag vinden BOVAG en truckdealers dat het beter zou zijn als dit geld in de vorm van verregaande innovaties (verplichte en versnelde investeringen in innovatie door de fabrikanten) ten gunste van de inwoners van de EU zou komen. BOVAG heeft hier binnen CECRA ook voor gepleit maar kreeg voor dit standpunt helaas geen bijval, hoewel het door de ACEA-directie, die bij dat gesprek aanwezig was, wel sympathiek werd gevonden. BOVAG heeft dit standpunt ook besproken en toegelicht in gesprekken met onder meer TLN, EVO en vertegenwoordigers van politieke partijen en het ministerie van I&M.

Wat is de rol van truckdealers?
Het gaat hier om afspraken tussen fabrikanten onderling. Dealers staan hier helemaal buiten en hebben hier part noch deel aan. BOVAG Truckdealers adviseert de truckleden om hierover dan ook geen uitspraken te doen richting klanten. Over de boetes en de gevolgen daarvan met klanten in gesprek gaan zou immers onterecht de verwachting kunnen wekken dat de dealer zijn klanten kan helpen. Terwijl de truckdealers geen enkele rol spelen of hebben gespeeld in deze zaak. Dealers zijn eerder ook slachtoffer. Ze hebben immers een goede samenwerking met hun klanten, ze ontzorgen hen. Linksom of rechtsom is dit niet goed voor het vertrouwen van klanten, ook al is dit geheel buiten de dealers om gegaan. Gelukkig heeft BOVAG Truckdealers nog geen verontrustende signalen ontvangen over dit onderwerp.

Schadeclaims
Naast de boete van de EU bestaat ook de mogelijkheid dat er schadeclaims ingediend zullen worden. Transporteurs zijn de afgelopen periode al actief benaderd door firma’s en advocaten die een collectieve claim willen opleggen voor geleden financiële schade. Men stelt dat kopers van trucks gemiddeld naar verwachting 10% teveel hebben betaald. Men wil hierover procederen in een land met goedkope en makkelijke rechtsgang. Mogelijk wordt dat Nederland! Waarschijnlijk zullen ze DAF proberen aan te pakken en gelijktijdig met andere merken in overleg gaan over een schikking. Erg belangrijk te weten is dat ook hierin dealers geen partij zijn. BOVAG Truckdealers adviseert u met klem te voorkomen dat u zich zich mengt in dit spel. Onthoudt u zich bij voorkeur van commentaar.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring