Algemene voorwaarden particulier en zakelijk en garantiebepalingen schadeherstel

Maak keuze

Download op deze pagina de algemene voorwaarden particulier en zakelijk en de garantiebepalingen speciaal voor (ruit-)schadeherstellers en caravan en camperschadehersellers. U vindt de downloads onderaan de tekst waarin u leest hoe u de voorwaarden van toepassing verklaart.

Hoe verklaar ik de BOVAG Algemene Voorwaarden van toepassing? 

Bij alle overeenkomsten voor koop, reparatie, huur enzovoorts zitten Algemene Voorwaarden. De regels daarvoor zijn in de loop der jaren behoorlijk veranderd. Let u vooral op de ‘informatieplicht’.

Informatieplicht

Het Burgerlijk Wetboek stelt strikte eisen aan het gebruik van Algemene Voorwaarden. De informatieplicht is bijvoorbeeld erg belangrijk. U moet uw klant over de standaardbepalingen informeren. Als u dat niet doet, kan uw klant claimen dat ze ongeldig zijn.

Waar moet u op letten?

  • Geef de Algemene Voorwaarden vóór of bij het sluiten van een (koop)overeenkomst aan uw klant. Bijvoorbeeld door ze los te overhandigen. Of door ze achter op de orderbevestiging of opdracht af te drukken. U moet ze dan wel op de voorzijde van toepassing verklaren. Als u dat doet, tekent uw klant meteen voor ontvangst ervan. U kunt dan altijd bewijzen dat u ze overhandigd heeft.
  • Het is niet voldoende als u de Algemene Voorwaarden op de factuur laat afdrukken. De overeenkomst is dan immers al gesloten. Wel versterkt het in sommige gevallen uw positie.
  • Bij reparatie en onderhoud kunt u niet altijd de Algemene Voorwaarden overhandigen. U krijgt de opdracht immers vaak mondeling. In dat geval moet u voor het sluiten van de overeenkomst zeggen dat de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Laat de klant ook weten dat hij ze in uw bedrijf kan inzien en dat hij ze (gratis!) kan meenemen. U doet dit met een goed zichtbaar bordje bij de receptie. Leg ook gratis meeneemexemplaren op de balie.
  • Als een klant daarom vraagt, moet u hem de Algemene Voorwaarden direct (dezelfde dag nog) opsturen.
  • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand is gekomen - bijvoorbeeld bij een koop op afstand - dan dienen de Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg ter beschikking worden gesteld. Een belangrijke voorwaarde daarbij is wel dat de Algemene Voorwaarden op een zodanige wijze ter hand worden gesteld dat deze kunnen worden opgeslagen ter latere kennisneming of geprint kunnen worden. Denk hierbij aan een Pdf-bestand of een Word-document. 
  • Is de overeenkomst niet via de elektronische weg tot stand gekomen dan mogen de Algemene Voorwaarden ook langs de elektronische weg worden toegezonden (per e-mail) indien de wederpartij daarmee akkoord gaat.   

Downloads:

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring