Milieu

Laatste update 29 mei 2019 Leestijd: 5 min

05 Olie-waterafscheider voor uw garagebedrijf

Als BOVAG-bedrijf heeft u een taak in het beperken van olielozingen. Dat voorkomt bodemverontreiniging. Hiervoor gelden specifieke regels en normen. In Nederland is deze norm vastgesteld op 20 mg olie per liter. Dat is circa één druppel in een emmer water. Een olie-waterafscheider (of: olieafscheider) geeft u meer speelruimte. Want als het afvalwater hierdoorheen wordt geleid, geldt een ruimere waarde van 200 mg per liter.

Hoe werkt de olie-waterafscheider?

Een olie-waterafscheider scheidt olieproducten van het water. Deze werkt volgens het principe dat olie op water blijft drijven. Een olie-waterafscheider bestaat meestal uit twee delen: een slibvangput en de afscheider zelf. Het water gaat eerst door de slib-afscheider, waar het slib bezinkt. Door een overstort aan de bovenkant gaat het water naar het deel waar de olie wordt afgescheiden. De olie drijft namelijk aan de bovenkant, terwijl aan de onderkant een overstort naar het gemeentelijke riool zit. Schoon water aan de onderkant van de bak gaat naar het gemeentelijke riool; de olie blijft achter.

Een olie-waterafscheider kopen: waarop letten?

 • Laat u goed informeren over de noodzaak van een olie-waterafscheider en slibvangput.
 • De afscheider met slibvanger moet voldoen aan de eisen conform NEN-EN 858-1 en -2.
 • De afscheider met slibvanger moet voldoende capaciteit hebben en zijn voorzien van een CE-markering. Houd rekening met mogelijke uitbreiding van bedrijfsactiviteiten.
 • Laat de afscheider installeren door een deskundige aannemer/installateur volgens NEN 828-2.
 • De afscheider met slibvanger moet zo zijn geplaatst, dat deze altijd bereikbaar is. Houd ook hierbij rekening met eventuele uitbreiding of herindeling van uw bedrijf.
 • De olie-waterafscheider moet zijn voorzien van een controleputje (diameter: 30 cm).
 • Gebruik (als dat kan) een hoogwaardige polyethyleen-kunststof pijpleiding (oliebestendig HP-leidingwerk) vanaf de schrobput tot de olie-waterafscheider. Dit om lekkage te voorkomen.

Onderhoudsvoorschriften volgens NEN-EN-858-2

De onderhoudsvoorschriften voor de olie-waterafscheider zijn vastgelegd in de NEN-EN 858-2. Hierin staat dat u moet kunnen laten zien wanneer het onderhoud plaatsvond en door wie dit is uitgevoerd. Dat mag u als ondernemer zelf zijn, maar ook een medewerker, zolang hij of zij maar vakkundig is.

Tweejaarlijks onderhoud, 5-jaarlijkse controle

De norm NEN-EN 858-2 bepaalt dat u de olie-waterafscheider ten minste eens per 6 maanden moet onderhouden. Bovendien moet u de installatie elke 5 jaar grondig laten controleren en legen. Goed onderhoud voorkomt lekkage van de afscheider, en daarmee bodemverontreiniging. Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor het dure saneren van de verontreiniging. Let op: ook de aanvoerleidingen zijn uw verantwoordelijkheid.

Elke 6 maanden onderhoud aan de afscheider

De afscheider moet ten minste eens per 6 maanden worden onderhouden door vakkundig personeel, volgens instructies van de leverancier. U moet in elk geval de volgende onderdelen controleren:
 • slibvanggedeelte: de hoeveelheid slib (het slibvolume)
 • afscheider: meten van de dikte van de olielaag, controle van het functioneren van de automatische vlotter, controle van het waarschuwingsinstrument
 • bemonsteringsschacht: reiniging van het afvoerkanaal

Olie en slib verwijderen

Olie en slib moeten, als dat nodig is, worden verwijderd. Hierna moet u de afscheider vullen met schoon water. We adviseren u de installatie te legen als de helft van het slibvolume in het slibvanggedeelte is gevuld, of als de afscheider 80% van het opvangvolume heeft bereikt. U moet de olie-waterafscheider ook legen als dat het resultaat is van het reguliere halfjaarlijkse onderhoud zoals omschreven in de NEN-EN 858-1 en 2.

Elke 5 jaar: grondige controle en legen

Bij de 5-jaarlijkse grondige controle moet u de olie-waterafscheider (laten) legen (zie kader). Bij deze controle moet ook worden gelet op:
 • eventuele lekkage van het systeem
 • controle van de constructie
 • controle van eventueel aangebrachte coatings
 • het functioneren van de onderdelen
 • het functioneren van elektronische instrumenten en installaties
 • controle van de instelling van de automatische afsluiting, zoals drijvende bestanddelen

Afval laten inzamelen door erkende inzamelaar

De inhoud van een olie-waterafscheider (en bijbehorende slibvangput) is gevaarlijk afval en moet worden ingezameld door een erkende inzamelaar. U mag de afscheider weliswaar zelf legen, maar wij adviseren ook dit te laten doen door de inzamelaar. Als ondernemer moet u namelijk altijd kunnen aantonen wat er gebeurt met gevaarlijk afval zoals de olie. Dit doet u bijvoorbeeld door het overleggen van een onderhoudscontract met een erkende inzamelaar.

Meer informatie en advies

Heeft u vragen over de aanschaf van en het onderhoud aan de olie-waterafscheider? Leden nemen voor meer informatie en advies contact op met BOVAG Ledenadvies.

BOVAG Ledenadvies

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring