Goed werkgeverschap

Laatste update 03 november 2021 Leestijd: 11 min

06 Medezeggenschap

In het kader van goed werkgeverschap kan medezeggenschap een rol spelen. Zo zorgt medezeggenschap voor grotere betrokkenheid van het personeel, wederzijds begrip en een breder draagvlak voor bedrijfsbesluiten. Dit kan weer leiden tot betere dienstverlening aan klanten en betere bedrijfsresultaten. Wanneer de werkgever verplicht een medezeggenschapsorgaan op moet richten staat in de wet omschreven.

Door middel van medezeggenschap betrekt u medewerkers bij de totstandkoming van besluiten in uw bedrijf en kunnen zij daar invloed op uitoefenen. Andersom krijgt u als ondernemer belangrijke informatie van de werkvloer via medezeggenschap. Medezeggenschap gaat dus over meepraten en meedenken, maar ook over meebeslissen.

WOR

De regels over medezeggenschap staan in de WOR, de Wet op de Ondernemingsraden. De verplichting om een medezeggenschapsorgaan in te stellen is afhankelijk van het aantal medewerkers dat bij u in dienst is:
  • Heeft u ten minste 50 medewerkers in dienst? Dan bent u volgens de WOR verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen.
  • Heeft u minder dan 50 maar meer dan 10 medewerkers in dienst? Dan moet u een personeelsvertegenwoordiging (PVT) oprichten wanneer de meerderheid van het personeel dit wil.
  • Heeft u geen OR of PVT maar wel ten minste 10 medewerkers in dienst? Dan bent u op basis van de WOR verplicht om minimaal tweemaal per jaar een personeelsvergadering (PV) te organiseren.
  • Als u minder dan 10 medewerkers in dienst heeft dan is de WOR niet van toepassing op uw bedrijf.
Hoe wordt bepaald hoeveel medewerkers werkzaam zijn bij een bedrijf? 

Inspanningsverplichting

Bent u volgens de WOR verplicht om een OR in te stellen? Weet dan dat het een inspanningsverplichting betreft. Van de werkgever wordt verwacht dat hij voorlichting geeft over de rol van de OR, rechten en plichten van de OR, faciliteiten e.d. en op die manier probeert kandidaten te werven voor de OR. Lukt het niet om medewerkers te enthousiasmeren voor deelname aan de OR, dan kunt u het daarbij laten en later nog eens proberen.

Als u tenminste 10 medewerkers in dienst heeft bent u wel verplicht om tweemaal per jaar een personeelsvergadering (PV) te organiseren.

U kunt uiteraard ook vrijwillig een OR instellen. Medewerkers kunnen dit niet afdwingen.

Veelgestelde vragen

Hoe richt ik een medezeggenschapsorgaan op?
Welke rechten heeft een OR?
Welke rechten heeft een personeelsvertegenwoordiging?
Hoeveel leden moet een OR/PVT hebben?
Wanneer is het handig om een centrale ondernemingsraad of groepsondernemingsraad op te richten?

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring