Generatiepact

Laatste update 25 april 2024 Leestijd: 7 min

03 Generatiepact cao Tank en Was

In de huidige cao voor tankstations en wasbedrijven (1-1-2024 tot 01-03-2025) is een afspraak gemaakt over het Generatiepact. Het generatiepact werd in de vorige cao voor het eerst geïntroduceerd. Nog even op een rijtje hoe het werkt. 

Het generatiepact is een regeling die het mogelijk maakt dat medewerkers die tenminste één jaar in dienst zijn vanaf 60 jaar ervoor kunnen kiezen om geleidelijk minder te gaan werken met volledig behoud van pensioenopbouw. Zo kunnen zij op een gezonde manier tot aan hun pensioen aan het werk blijven. Het ingeleverde loon van de medewerker wordt voor 50 procent gecompenseerd door de werkgever. 

De varianten 

Het generatiepact voor tankstations en wasbedrijven kent verschillende varianten. Welke variant het beste past, bepaalt de medewerker samen met de werkgever. 
  • Variant 1: 60% van de oorspronkelijke arbeidsduur | 80% van het oorspronkelijke salaris | 100% pensioenopbouw (60-80-100). 
  • Variant 2: 70% van de oorspronkelijke arbeidsduur | 85% van het oorspronkelijke salaris | 100% pensioenopbouw (70-85-100). 
  • Variant 3: 80% van de oorspronkelijke arbeidsduur | 90% van het oorspronkelijke salaris | 100% pensioenopbouw (80-90-100). 

Voor gebruikmaking van variant 1 en 2 geldt dat zowel de medewerker als de werkgever akkoord moeten zijn met deelname. Voor gebruikmaking van variant 3 geldt dat dit in principe uiterlijk zes maanden na de aanvraag van de medewerker moet worden ingevoerd.  

Wanneer u geen overeenstemming bereikt met uw medewerker over deelname aan variant 3 dan kunt u zich samen wenden tot het bestuur van het Sociaal Fonds voor Tankstations en Wasbedrijven. Het bestuur kan een bindend advies geven op basis van redelijkheid en billijkheid en behandelt het geschil volgens het protocol ‘Spelregels bij geschil’. 

Veel gestelde vragen over het generatiepact

Is deelname voor een parttimer ook mogelijk?
Wat gebeurt er met de extra vakantierechten op basis van leeftijd na deelname aan het generatiepact?
Hoe worden vakantiedagen berekend na deelname aan het generatiepact?
Hoe wordt vakantiegeld berekend na deelname aan het generatiepact?
Hoe werkt het generatiepact met regelingen waar tijd in geld wordt omgezet, zoals bij de uitbetaling van overuren?
Is een werkgever verplicht om mee te werken als een medewerker gebruik wil maken van het generatiepact?
Moet er een nieuwe arbeidsovereenkomst worden afgesloten bij gebruikmaking van het generatiepact?
Hoe meld ik een deelnemer aan?
Wanneer vervalt de deelname aan het generatiepact?
Over welk bedrag wordt de cao-verhoging berekend?

Hoe hoog is het salaris dat doorbetaald moet worden als de medewerker ziek wordt? 


 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring