De cao's

Laatste update 27 september 2021 Leestijd: 7 min

02 Onder welke cao valt uw bedrijf?

BOVAG-leden kunnen onder verschillende cao’s vallen. Onterecht wordt nog wel eens gedacht dat de cao die van toepassing is afhankelijk is van het lidmaatschap van een bepaalde brancheorganisatie. Dit is echter niet het geval. Bepalend zijn namelijk de werkzaamheden die in het bedrijf verricht worden en de werkingssfeer van een cao waarin die werkzaamheden staan beschreven.

Om te bepalen welke cao een bedrijf moet toepassen zijn twee zaken relevant:

  • de werkzaamheden die in het bedrijf uitgevoerd worden; en
  • de werkingssfeer van een cao.
Elke cao heeft een werkingssfeerbepaling. Daarin staat omschreven op welk soort werk en welke medewerkers de cao van toepassing is. Dit is voor de drie cao’s kort samengevat als volgt:
  • Cao MvT: deze cao is van toepassing op werkgevers en medewerkers die zich onder meer bezighouden met het onderhouden, monteren, reviseren of vervangen van onderdelen van motorvoertuigen, tweewielers, caravans en/of aanhangwagens. Ook het verkopen, stallen, verhuren en takelen en bergen van motorvoertuigen, tweewielers, caravans en aanhangwagens valt onder het toepassingsbereik van de cao MvT.
  • Cao T&W: deze cao is van toepassing op werkgevers en medewerkers die zich onder meer bezighouden met de verkoop van motorbrandstoffen en/of het leveren van andere energievormen zoals door middel van laadpalen en/of verkoop van levensmiddelen op een motorbrandstoffenverkooppunt en/of het wassen van vervoersmiddelen.
  • Cao Carrosserie: deze cao is van toepassing op werkgevers en medewerkers die zich onder meer bezighouden met het vervaardigen, herstellen of onderhouden van wagens en carrosserieën of het stofferen en poetsen van motorvoertuigen.
Om te bepalen onder welke cao een bedrijf valt wordt er dus niet gekeken naar het lidmaatschap van een bepaalde brancheorganisatie. De werkzaamheden die binnen een bedrijf worden uitgevoerd bepalen onder welke cao dit bedrijf valt. Zowel de cao MvT, de cao T&W als de Carrosserie cao zijn algemeen verbindend verklaarde cao’s. Dit houdt in dat deze cao’s automatisch gelden voor alle bedrijven die vallen onder de werkingssfeerbepaling van de cao, ook als zij geen lid zijn van een brancheorganisatie die de cao heeft afgesloten.

Gevolgen aflopen cao – nawerking en wettelijke proeftijd 

Totdat een eventuele nieuwe cao is aangemeld, blijft de huidige cao gelden voor medewerkers die vóór de datum waarop de cao afloopt in dienst zijn getreden. Dit heet ‘nawerking’. De afspraken uit de cao zijn namelijk onderdeel geworden van de arbeidsovereenkomst met de medewerker. Voor nieuw personeel geldt die nawerking niet. Totdat er een nieuwe cao is aangemeld, is op deze groep medewerkers geen cao van toepassing. 

Wanneer er tijdelijk geen cao van toepassing is, kunt u geen gebruikmaken van de in de cao afgesproken afwijkingen van de wet. Een voorbeeld hiervan is de proeftijd. Dit is zowel in de cao MvT, cao T&W als de Carrosserie cao opgenomen. Na afloop van de cao kunt u alleen een proeftijd volgens de wettelijke regeling aangaan wanneer er nog geen nieuwe cao is aangemeld. Dit betekent een proeftijd van maximaal één maand bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring