Bedrijfsruimte huren

Laatste update 10 mei 2019 Leestijd: 4 min

03 Kantoorruimte huren

De tweede categorie is de kantoorruimte. Ook wel 230a-bedrijfsruimte genoemd naar artikel 230a van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:230a BW).

Het gaat hier om bedrijfsruimten die:

 • Geen woonruimte zijn
 • Geen 290-bedrijfsruimte (winkel) zijn

Voorbeelden van bedrijven die vaak gebruik maken van kantoorruimtes zijn rijscholen en autoverhuurbedrijven.

Contractsvrijheid als uitgangspunt

Voor het huren van een winkelruimte gelden naast de algemene regels ook de volgende specifieke regels. Uitgangspunt hierbij is contractsvrijheid en kunnen huurders rekenen op ontruimingsbescherming. Die vrijheid is er ten aanzien van:

 • de duur van de overeenkomst,
 • de opzegtermijn (gebruikelijk is 12 maanden, maar dit is dus aan de onderhandelingstafel af te spreken. Verstandig is wel om een redelijke termijn af te spreken zodat degene die is opgezegd tijd heeft om iets of iemand anders te vinden), 
 • Wanneer en met welk bedrag de huurprijs verhoogd kan worden.

Als de verhuurder de huur voor de winkelruimte opzegt dan bestaat deze opzegging juridisch gezien uit twee delen: het opzeggen van de huurovereenkomst en het aanzeggen van de ontruiming. De laatste bepaalt wanneer het gehuurde pand leeg opgeleverd moet worden aan de verhuurder. Vaak wordt aanzegging van de ontruiming in dezelfde brief als de opzegging van de huurovereenkomst gedaan, maar dat hoeft niet perse.

Als de huur is opgezegd door de verhuurder dan biedt de wet voor het leeg maken van de bedrijfsruimte door de huurder ontruimingsbescherming. De bescherming houdt in dat de huurder de rechter kan verzoeken om de termijn waarbinnen het gehuurde ook echt verlaten moet worden te verlengen. Dat kan met maximaal 3 jaar (één jaar plus twee keer een verlenging van een jaar).  Als de belangen van de huurder zwaarder wegen dan die van de verhuurder, kan de rechter de ontruimingstermijn verlengen. Is de huur opgezegd en wilt u gebruik maken van deze bescherming dan moet het verzoek  tot verlening binnen twee maanden na de schriftelijke aanzegging van de ontruiming door de rechter zijn ontvangen. Als het te laat is, is het echt te laat en moet de huurder op tijd ontruimen. 

Deze bescherming geldt uiteraard niet als de huurder de overeenkomst heeft opgezegd of als de huurder uitdrukkelijk heeft ingestemd met de opzegging.

Tips bij het aangaan van een huurcontract

 • Er is veel vrijheid, maar een hele gebruikelijke overeenkomst is het door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) ter beschikking gestelde model van kantoorruimte. Als u deze niet gebruikt, kan het wellicht wel als leidraad dienen. 
 • Lees de huurovereenkomst goed voordat u deze ondertekent.
 • Zet in uw agenda wanneer de huurovereenkomst voor opzegging in aanmerking komt.
 • Bedenk ruim op tijd of u de huurovereenkomst wilt verlengen.
 • Wees kritisch als de huurovereenkomst wordt opgezegd en de ontruiming wordt aangezegd.
 • Bedenk of er gebruik gemaakt moet worden van de ontruimingsbescherming. Zo ja, dan moet dat binnen 2 maanden gebeuren. Het is verstandig juridische bijstand in te schakelen.

 

Tot slot

Heeft u vragen hierover? Of wordt u geconfronteerd met een geschil op het gebied van het huren van bedrijfsruimte? Neem dan voor meer informatie of advies contact op met BOVAG Ledenadvies, via telefoonnummer 030 - 6595 300 of mail via ledenadvies@bovag.nl

 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring