Autobelasting

Laatste update 12 mei 2021 Leestijd: 3 min

03 Betalen naar gebruik

BOVAG zet samen met ANWB, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA (vereniging autoleasemaatschappijen) in op een verschuiving van de belasting op auto-aanschaf en autobezit naar belasting op autogebruik die duurzaam, eerlijk en betaalbaar is.

Het huidige autobelastingsysteem is complex, remt vergroening, maakt de markt grillig en daarmee de autokoper afwachtend. Bovendien is het huidige systeem onhoudbaar als het gaat om de overheidsinkomsten. Tegelijkertijd moet de sector mobiliteit bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen, die met de Europese Green Deal onlangs verder zijn aangescherpt (55% minder CO2 in 2030 ten opzichte van uitstoot 1990). 

Nieuw stelsel

ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA (vereniging autoleasemaatschappijen) stellen voor het huidige autobelastingsysteem te vervangen door Betalen naar Gebruik (BnG). Hiertoe heeft deze coalitie een nieuw autobelastingplan gepresenteerd. Kijk voor meer informatie op www.toekomstautobelastingen.nl. De coalitie kiest voor een variant waarin het tarief per kilometer wordt gebaseerd op de CO2-emissie van het voertuig. De invoering van dit nieuwe stelsel moet volgens de opstellers zo snel mogelijk in een kaderwet worden vastgelegd om een soepele overgang voor iedereen mogelijk te maken. Het invoeren van BnG kost namelijk minimaal 8,5 jaar. BnG kan daardoor geen rol spelen in de CO2-reductie richting 2030, maar is voor de periode daarna cruciaal. De coalitie komt daarom ook met plannen voor de periode 2022 - 2030. Deze omvatten onder andere:
  • Zo snel mogelijk Betalen naar Gebruik (BnG) invoeren met een tarief gebaseerd op CO2-emissie; de invoering daarvan nú in een kaderwet vastleggen;
  • Snelle instroom van nulemissievoertuigen om fossiele kilometers structureel te vervangen door emissievrije kilometers; 
  • Sturing op gedrag: prikkels inbouwen in het huidige fiscale systeem om bewuste keuzes te maken in aankoop en reisbewegingen;
  • Gericht inzetten van verantwoorde biobrandstoffen en synthetische brandstoffen daar waar nul-emissie nog niet mogelijk is.

Meer milieuwinst, minder kosten

Onlangs presenteerde de studiegroep Van Geest in opdracht van het kabinet een studie (“Bestemming Parijs”) met maatregelen om de verhoogde klimaatdoelen te behalen. Hierbij lag de nadruk vooral op instroom van nulemissievoertuigen. De coalitie richt zich meer op het efficiënt behalen van de CO2-doelen en bereikt met haar pakket maatregelen een grotere CO2-reductie dan de voorstellen van Van Geest tegen een kwart minder kosten, waarbij veel minder marktverstoring plaatsvindt. Bovendien wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verlaging van de uitstoot van stikstofoxide, omdat er nog steeds sprake is van snelle instroom van nulemissievoertuigen.

Politieke steun

Het plan wordt gesteund door vijf (ex-)politici van links tot rechts. Zij hebben in het proces meegedacht en steunen aanpak en plan op persoonlijke titel. Het betreft: 
  • Anne-Marie Jorritsma (VVD, oud-minister van Verkeer en Economische Zaken), 
  • Menno Snel (D66, oud-staatssecretaris Financiën), 
  • Jolande Sap (GroenLinks, oud-woordvoerder Financiën), 
  • Karien van Gennip (CDA, oud-staatssecretaris Economische Zaken) 
  • Sharon Dijksma (PvdA, oud-staatssecretaris Economische Zaken, oud-woordvoerder Verkeer).

Meer informatie

Op de website www.toekomstautobelastingen.nl vindt u meer details en onder meer een animatie over het plan.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring