Bovag logo
Vermijdbare en niet-vermijdbare kosten
0%

Alles over transparante prijzen

Laatste update 01 januari 2020Leestijd: 11 min

01Vermijdbare en niet-vermijdbare kosten

Welke kosten mag u van de ACM wel en niet in de advertentieprijs opnemen? Wat zijn vermijdbare en onvermijdbare kosten. Wat verstaat de ACM onder rijklaarmaakkosten en hoe zit het met kosten voor garantie? BOVAG geeft op de meest gestelde vragen over transparante prijzen en adverteren antwoorden die door de ACM zijn goedgekeurd.

De termijn van de 'wettelijke garantie', van de zogenoemde 'omgekeerde bewijslast', is op 27 april verlengd van 6 naar 12 maanden. Deze vorm van garantie kunt u niet uitsluiten. De termijn van de BOVAG Garantie is per 1 juni 2022 ook twaalf maanden geworden. Invoering is NIET gebeurd met terugwerkende kracht. Klik hier voor de meest gestelde vragen over garantie.


Is non-conformiteit (door de ACM ook wel ‘wettelijke garantie’ genoemd) hetzelfde als ‘garantie’?

Nee, dit is niet hetzelfde. De ‘bron’ is namelijk anders: bij garantie is dat een overeenkomst en bij non-conformiteit de Nederlandse wet. Als een koper recht heeft op garantie (bijvoorbeeld fabrieksgarantie of BOVAG Garantie), dan volgt dat uit een concrete afspraak tussen verkoper (als garantiegever) en koper (als garantie-ontvanger). De garantiegever regelt voor de koper welke spelregels en procedures er zijn in het geval hij een signaal van de koper krijgt dat er iets mis is met het gekochte. De garantiegever mag geld vragen voor deze garantie en de verkopers zijn ook niet verplicht om dit soort garanties aan te bieden. Non-conformiteit volgt uit iets anders, namelijk: rechtstreeks uit de wet. Non-conformiteit wordt wel eens ‘wettelijke garantie’ genoemd, maar deze benaming staat niet als zodanig in de wet. Het recht op conforme producten/producten met wettelijke garantie bestaat bij koop aan een consument altijd naast een eventuele garantie.

Waar kan ik gedetailleerde informatie vinden over non-conformiteit in de wet?

Vanwege een Europese richtlijn uit 1999 is in de Nederlandse wet (mei 2003) het leerstuk van non-conformiteit opgenomen. Zie 7:17 BW en verder. Een verkoper moet kort gezegd een product verkopen dat aan de redelijke verwachtingen van koper voldoet en dat dus aan de overeenkomst beantwoordt. Wanneer het gaat om een ‘consumentenkoop’ (dus om een zakelijke verkoper en een particuliere koper), kan er niet van de non-conformiteitsregels worden afgeweken. Tegenover de zakelijke koper kan wel geregeld worden dat deze geen beroep kan doen op non-conformiteit. De koper kan op grond van non-conformiteit kort gezegd eisen: aflevering van het ontbrekende, herstel van het product of vervanging van het product. Wanneer het gaat om ‘consumentenkoop’ kan een consument ook het volgende eisen: vermindering van de koopprijs, ontbinding van de koop (tenzij het defect te gering hiervoor is), aanvullende genoegdoening (bijvoorbeeld vervangend vervoer) bij overlast vanwege een reparatie, vergoeding van bepaalde kosten die zijn gemaakt om ervoor zorgen dat het product niet verslechtert of die zijn gemaakt in juridische procedures.

Mag ik in de advertentie termen als ‘geen garantie’ of ‘zonder garantie’ opnemen?

Nee, de consument heeft altijd recht op de zogenaamde ‘wettelijke garantie’ (ook wel non-conformiteit genoemd). U mag niet de suggestie wekken dat de consument hier geen aanspraak op heeft.

Is het verplicht om in de advertentie op te nemen dat de auto met ‘wettelijke garantie’ wordt aangeboden?

Nee, dat is niet verplicht.

Mag ik nog met verschillende afleverpakketten werken?

Ja, zolang u maar duidelijk aangeeft of deze kostenposten in de prijs zijn inbegrepen of optioneel zijn.

Mag ik geld vragen voor een garantie anders dan de ‘wettelijke’ garantie?

Ja, onder de voorwaarde dat de garantie extra rechten geeft boven op de ‘wettelijke’ garantie en zolang u maar duidelijk aangeeft of deze kostenpost in de prijs is inbegrepen of optioneel is.

Mag ik kosten ‘rijklaarmaken’ hanteren? En zo ja, moeten die in de prijs zitten?

Bij occasions worden veelal ‘kosten rijklaarmaken’ gehanteerd. Echter, die zijn in de ogen van de ACM in de meeste gevallen waarschijnlijk vermijdbaar voor de klant. Voor gebruikte auto’s geldt dat alle verplichte kosten die nodig zijn om veilig met de auto weg te kunnen rijden in de advertentieprijs moeten zitten. Dat betekent dat de prijs minimaal omvat:
1. Een geldige apk op het moment van meenemen.
2. De wettelijke garantie
3. De kosten van de tenaamstelling
Dit zijn in ieder geval onvermijdbare kosten.
Worden er optionele zaken bij de auto aangeboden? Dan hoeft dit niet verplicht in de prijs te worden opgenomen. Denk aan een (aanvullende) afleverbeurt, een poetsbeurt, een volle tank, BOVAG Garantie of een nieuwe (niet noodzakelijke) apk. Maar het mag natuurlijk wel. In het geval dat de verkoper de auto in principe alleen verkoopt inclusief deze kostenposten, dan worden ze verplicht en onvermijdbaar en moeten ze dus wel in de advertentieprijs zijn opgenomen.

Wat verstaat de ACM onder niet-vermijdbare kosten bij nieuwe auto’s?

Volgens de ACM zijn dat alle kosten die nodig zijn om te zorgen dat een klant met zijn nieuwe auto veilig rijdend de showroom kan verlaten. Een klant moet er niet vanaf kunnen zien. Een nul-beurt is nooit vermijdbaar. BPM, BTW en leges zijn ook nooit vermijdbaar en moeten dus verwerkt zitten in de verkooprijs. Hetzelfde geldt voor andere onvermijdbare componenten van de rijklaarmaakkosten. Deze kunnen per merk verschillen, omdat deze afhangen van de standaarden en keuzes van het merk. De verkopende partij mag namelijk zelf bepalen welke kosten altijd in rekening worden gebracht aan de koper. Zulke niet-vermijdbare kosten kunnen in de praktijk bijvoorbeeld zijn: transportkosten, kosten voor de kentekenplaten en recyclingbijdrage. Indien deze kosten altijd in rekening worden gebracht aan de klant en daardoor niet-vermijdbaar zijn, moeten deze in de advertentieprijs worden verwerkt.

Wat zijn wél-vermijdbare kosten bij nieuwe auto’s?

Brandstofkosten zijn vrijwel geheel vermijdbaar zolang er een bodempje in de tank zit. Ook bijvoorbeeld vloermatten en veiligheidspakketten zijn naar verwachting vermijdbare kosten in de ogen van de ACM-wet en hoeven dus niet in een advertentieprijs van een nieuwe auto te worden opgenomen. Of poetskosten wel of niet vermijdbaar zijn, hangt af van de standaarden en keuzes van het merk. Levert het merk bijvoorbeeld altijd auto’s af met een poetsbeurt, dan kan de klant er in dat geval niet voor kiezen om van deze poetsbeurt af te zien. De eventuele kosten van de poetsbeurt zijn dan niet-vermijdbaar en moeten in dat geval in de prijs verwerkt worden.

Wat zegt de ACM over onvermijdbare kosten bij gebruikte auto’s?

Bij de verkoop van een gebruikte auto zijn altijd de kosten voor de tenaamstelling, een geldige apk op het moment van meenemen en de ‘wettelijke garantie’ onvermijdbaar voor de consument en daarmee verplicht onderdeel van de advertentieprijs. Alle andere kosten zijn in principe optioneel voor de consument en hoeven niet in de advertentieprijs te worden opgenomen. Wel is het goed om ze apart te vermelden. Als een ondernemer echter zelf besluit zijn auto’s altijd met bijvoorbeeld een beurt of garantie of met allebei te verkopen, dan heeft de consument dus niet de keus en zijn deze kosten onvermijdbaar. De ondernemer zal dan prijzen inclusief beurt en/of garantie moeten hanteren. Dat de consument over die prijs nog kan onderhandelen, maakt dat voor de advertentieprijs niet anders.

Wat zijn vermijdbare kosten bij gebruikte auto’s?

Vrijwel alle bijkomende kosten bij gebruikte auto’s zijn mogelijk vermijdbaar, en hoeven dus niet per se in de geadverteerde prijs te worden opgenomen. Denk aan een afleverbeurt, poetsen of garantie. Een geldige apk op het moment van meenemen, tenaamstelling en ‘wettelijk garantie’ zijn altijd onvermijdbaar bij een occasion.

Ben ik dan verplicht met een kale prijs te adverteren bij occasions?

Nee, natuurlijk niet. U mag in de occasionprijs stoppen wat u wilt. Het is alleen niet verplicht. Natuurlijk is het wel belangrijk om volkomen transparant te zijn over de vraag of kostenposten zijn inbegrepen in de prijs of dat ze optioneel zijn. En vooral niet de indruk te wekken dat de kale prijs de totaalprijs is, terwijl achteraf blijkt dat er onvermijdbare bijkomende kosten zijn. Dat mag niet.

Op mijn website of op een occasionportal kan ik als bezoeker selecteren/filteren op garanties. Moet de prijs van de garantie dan in de advertentieprijs zitten?

Nee, zolang u maar duidelijk aangeeft in de omschrijving dat de commerciële garantiekosten niet in de geadverteerde prijs zitten en optioneel zijn. Uiteraard is de ‘wettelijke garantie’ niet uit te sluiten en is dus wél een verplicht onderdeel van de advertentieprijs.

Welke prijs moet ik hanteren op viaBOVAG.nl?

De belofte van viaBOVAG.nl is altijd inclusief BOVAG Garantie, BOVAG Omruilgarantie en all-in prijzen. Dat betekent dat de eventuele kosten voor BOVAG Garantie en inruilgarantie altijd in de advertentieprijs moeten zitten die viaBOVAG staat. Indien u kiest voor de optionele zekerheden BOVAG Afleverbeurt, BOVAG 40 punten check of 100% Onderhouden, dan dienen deze kosten ook in de prijs te zitten. Alle andere pakketten kunt u optioneel aanbieden, zolang het maar duidelijk is voor de koper dat deze pakketten niet in de advertentieprijs zitten en optioneel zijn.

Meer vragen over transparante prijzen

Een klant kan bij de koop van een auto kiezen voor BOVAG Garantie. Dat dient op de koopovereenkomst te worden aangegeven. Omdat BOVAG Garantie optioneel is, zijn eventuele meerkosten dus vermijdbaar en hoeven dus niet in de advertentieprijs te worden opgenomen. Tenzij u een auto verkoopt waarbij de klant niet van de BOVAG Garantie kan af zien. Dan moeten de eventuele garantiekosten wél in de advertentieprijs worden opgenomen. Adverteert u een auto op viaBOVAG.nl, dan is het ook altijd verplicht om een prijs te hanteren inclusief BOVAG Garantie.

BOVAG vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk auto’s van BOVAG-leden met BOVAG Garantie worden verkocht. Het is immers zeer onderscheidend in de markt. Leden die hun auto's adverteren op viaBOVAG.nl zijn daarom ook verplicht dit te doen inclusief BOVAG Garantie.

Adverteren met de prijs zonder btw is dan toegestaan. In advertenties van voertuigen die alleen op zakelijke kopers zijn gericht, is het niet verplicht om de prijs inclusief btw te tonen. Denk aan voertuigen die vanwege hun aard in de praktijk niet door consumenten worden gekocht, zoals voertuigen met een specifieke bedrijfsinrichting. Deze voertuigen mogen met een prijs exclusief btw worden geadverteerd. Maar ook voertuigen die door fiscale regels qua prijs niet interessant zijn voor consumenten en daarom alleen aan zakelijke klanten worden aangeboden, zoals grijs-kentekenvoertuigen jonger dan vijf jaar (in verband met de rest-BPM). Deze voertuigen mogen met een prijs exclusief BPM en exclusief btw worden geadverteerd. Vermeld voor de volledigheid wel in de advertentie dat deze alleen bedoeld is voor zakelijke kopers en/of dat het gaat om een bedrijfswagen.


Ja, zolang in de advertentie zelf duidelijk wordt vermeld dat het een auto is voor zakelijke doeleinden.

Ja, dat mag, de bezoeker selecteert bewust alleen op bedrijfsauto’s.

Het lijkt er op dat deze portals strenger zijn dan de wet voorschrijft. BOVAG bekijkt momenteel of hier stappen moeten worden ondernemen, want het ene portaal werkt anders dan het andere en dat komt de helderheid en eenduidigheid voor de klant niet ten goede. En mogelijk werkt het zelfs concurrentieverstorend.

Ja dat klopt en dat is niet per se wenselijk. Het lijkt enerzijds verleidelijk voor de klant, maar anderzijds is het een valkuil voor autobedrijven omdat de 'wettelijke aansprakelijkheid' van autobedrijven voor de staat van een gebruikte auto – de conformiteit – gewoon gehandhaafd blijft. Een auto zonder controle, zonder noodzakelijk onderhoud of reparatie verkopen aan een consument kan achteraf onverstandig blijken. Waarschijnlijk zal de markt nog meer dan nu het geval is met optionele afleverpakketten komen. Wat BOVAG betreft staat transparantie voorop: dus altijd vooraf helderheid verschaffen over de prijs onderaan de streep. En dat kan best in de vorm van een optelsom van opties, pakketten et cetera.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de regels rond adverteren en de controles van de ACM, neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies, (030) 659 53 00.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Bezig met laden...
Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.