Algemene, niet cao-gebonden regelingen

Laatste update 28 januari 2021 Leestijd: 3 min

02 Hoe werkt de regeling derde WW-jaar?

Over de regeling derde WW-jaar bestaan nog veel onduidelijkheden bij werkgevers. Wie betaalt de premie, hoe hoog is de premie en wie kan hier gebruik van maken? BOVAG zet het voor u op een rijtje.

Voorheen duurde een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) drie jaar. Maar in 2019 is de wet op dit punt aangepast en duurt een collectieve WW-uitkering maximaal nog maar twee jaar. Om de kortere WW te repareren hebben sociale partners in de Metaal en Techniek hier afspraken over gemaakt, namelijk de regeling voor het derde WW-jaar. De regeling is overigens niet nieuw en is al ingegaan op 1 juli 2019.  

Wie betaalt de premie? 

De premie voor het 3e WW-jaar wordt volledig betaald door de werknemers. Maar als werkgever bent u verantwoordelijk voor de inhouding en afdracht van de werknemersbijdrage aan de Stichting WWM (SWWM). U mag de bijdrage vervolgens inhouden op het brutoloon van de werknemers.  

De werkgevers betalen de premie voor de wettelijke WW (zoals dat voorheen ook al gebeurde). 

Hoe hoog is de premie? 

Jaarlijks stelt het bestuur van SWWM de hoogte van de premie vast. Voor 2021 is de premie vastgesteld op 0,4%.  

De premie wordt berekend over hetzelfde jaarsalarisbegrip dat voor het pensioen (PMT) en de sociale regelingen wordt gebruikt (bijv. opleidingsfonds), tot een maximum van € 58.311,-. De nota voor de premiebetaling ontvangt de werkgever van dezelfde instantie als voor het pensioen en de sociale regelingen, namelijk Mn Services N.V. 

Waar kan een voormalig werknemer een uitkering aanvragen? 

Een voormalig werknemer kan bij WWplus de aanvullende uitkering aanvragen. Zij beoordelen of er een recht is op een aanvullende uitkering en zo ja wat de hoogte daarvan is. Op deze website staat ook meer informatie over het aanvragen en de aanvullende eisen die gelden. 

Voor welke sectoren geldt dit? 

De cao Private Aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek is algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat deze cao geldt voor alle werknemers en werkgevers die vallen onder de volgende bedrijfstakken: 
  • het carrosseriebedrijf 
  • het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 
  • het tankstation- en wasbedrijf. 

Kan een werknemer kiezen om niet deel te nemen aan de collectieve regeling voor het 3e WW-jaar? 

Nee. De regeling is verplicht voor alle werkgevers en werknemers in de hiervoor genoemde bedrijfstakken. Een individuele werknemers kan er dus niet voor kiezen om niet mee te doen wanneer hij onder een van deze bedrijfstakken valt. 

Vragen? 

Heeft u vragen over de collectieve regeling van het derde WW-jaar? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl of kijk op de website van SWWM. 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring