Commissie Roemer > Wat vindt BOVAG en hoe nu verder?

Wat vindt BOVAG en hoe nu verder?

BOVAG juicht de maatregelen uit het rapport van Roemer toe en zal er via lobby en inspraak in klankbordgroepen voor pleiten deze om te zetten in beleid. Het is aan het nieuwe kabinet om de adviezen in overweging te nemen.
 

BOVAG onderstreept de conclusies uit het rapport. De aanbevelingen sluiten aan bij het pleidooi dat BOVAG al jaren houdt voor meer professionalisering in de branche. Het advies om een curriculumcommissie in te stellen die eisen stelt aan opleiding, examinering en aan de rijscholen juicht BOVAG toe.

Hoe nu verder?

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. De minister zal eerst met een reactie komen op de voorstellen die zijn gedaan door de commissie Roemer. Gezien de demissionaire status zal het huidige kabinet Rutte III echter geen politieke besluiten nemen die onomkeerbaar zijn. Van Nieuwenhuizen zal rond de zomer de Tweede Kamer informeren over welke zaken op korte termijn kunnen worden opgepakt. Het nieuwe kabinet zal de adviezen mogelijk omzetten in wet- en regelgeving. De Tweede Kamer en Eerste Kamer zullen zich er daarvoor nog over buigen. BOVAG oefent met de lobby invloed uit op de politieke besluitvorming en heeft inspraak via klankbordgroepen.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring