Commissie Roemer > Problemen in de rijschoolbranche

Problemen in de rijschoolbranche

De Commissie Roemer heeft de problemen in de autorijscholenbranche onderzocht en concludeert het volgende:
•    De consument heeft weinig informatie om een oordeel over de kwaliteit van rijlessen te kunnen vellen. Hij gaat ervan uit dat eigenlijk alle rijscholen deugen. Veel consumenten maken daardoor een afweging op basis van prijs. Dit leidt tot een sterke concurrentie op de lesprijs.

•    Rijscholen staan hierdoor onder druk om sterk op de kosten te sturen. De kwaliteit van de lessen raakt ondergeschikt aan het geld dat ermee wordt verdiend. De huidige gemiddelde lesprijs per uur van € 42 inclusief btw is te laag om met een normale werkweek een modaal inkomen inclusief pensioenvoorziening te kunnen verdienen.

•    Rijschoolhouders zoeken naar aanvullende verdienmogelijkheden, zoals het verdienen aan het examen en het drukken van de kosten voor zo weinig mogelijk kilometers te maken tijdens de lessen.

•    De branche is weinig georganiseerd: ongeveer 20% van de rijscholen is aangesloten bij een van de brancheverenigingen. Er is geen CAO voor de instructeurs die in loondienst zijn. Er is geen klachtenregeling voor de hele sector en ook geen garantie¬fonds. Het toezicht op en in de branche is niet of nauwelijks georganiseerd.


​​​​•    Er zijn misstanden in de branche: 
  • Ongewenst en onzedelijk gedrag van de rijinstructeur jegens de leerling.
  • Gevallen van agressie en geweld jegens examinatoren.
  • Rijscholen gaan soms failliet waardoor de consument de rijlessen niet kan afronden terwijl er wel voor betaald is.
  • Examenmateriaal van het CBR wordt oneerlijk verkregen.
  • Rijinstructeurs geven soms les zonder WRM-onbevoegdheid.
  • Er vindt incidenteel examenfraude plaats.
•    In Nederland is sprake van een examengestuurd systeem: het CBR bepaalt de eisen voor het examen en neemt het examen af. Aan de opleiding worden geen eisen gesteld en in de sector is geen breedgedragen norm ten aanzien van leermethoden en leermiddelen. Daarnaast bestaan er trainingen voor het theorie- en praktijkexamen die verkeerde vormen hebben aangenomen. Hierbij staat het slagen voor het examen voorop in plaats van het opdoen van de kennis die nodig is om een volwaardige verkeersdeelnemer te worden. Ook komt het voor dat examenblokken bij het CBR op verkeerstechnisch meest gunstige momenten worden gekocht, waardoor leerlingen opgaan voor het examen terwijl ze daar nog niet klaar voor zijn. 

•    De opleiding tot rijinstructeur is eveneens examengestuurd. Het is relatief makkelijk om als rijinstructeur aan de slag te gaan. Er zijn signalen van stagefraude en er zijn slechts beperkte bijscholingsvereisten.
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring