Terug

Wet franchise: samen een sterker geluid

Wet- en regelgeving franchisewet samenwerken
Leestijd: 6 min

Eind juni werd de Wet franchise aangenomen. De lobby daarvoor werd in 2009 ingezet door branchevereniging Vakcentrum; in 2018 sloot BOVAG zich aan en werd alle moeite beloond. De wet regelt de samenwerking tussen franchisenemers en -gevers, maar hoe verliep de samenwerking op weg naar de wet?

Patricia Hoogstraaten, directeur Vakcentrum (brancheorganisatie voor retailondernemers): "De Wet franchise kent een lange voorgeschiedenis. Twee keer waren we erg dichtbij deugdelijke afspraken en ging het niet door. Toen in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III werd aangekondigd dat er wetgeving zou komen die de precompetitieve fase van franchise regelt, gingen er geluiden op dat de lobby voor deze wetgeving vooral uit één hoek kwam, die van Vakcentrum. Daarom hebben we begin 2018 Franchise Netwerk Nederland (FNN) opgericht met diverse belangenbehartigers. Twee weken later trad BOVAG toe. In de jaren ervoor hadden we wel eens over contractproblemen gesproken, maar nu sloegen we echt de handen ineen."

Eye-opener

Patricia: "Om te beginnen hebben we een rapport opgesteld met essentiële informatie over de betekenis van franchise in onze economie. Dat was een belangrijke basis voor alle lobbyactiviteiten. Ook hebben we onze organisaties opgelijnd. Juristen van BOVAG en Vakcentrum pakten samen juridische vraagstukken op, beleidsmedewerkers stemden alles af, we maakten samen position papers en persberichten. Overal waar we kwamen, vertelden we precies hetzelfde verhaal, vanzelfsprekend gelardeerd met voorbeelden uit eigen achterban. We hebben achteraf complimenten voor onze lobby gekregen: rationeel, goed gedocumenteerd en niet te veel. En we hebben praktijkbezoeken georganiseerd, zodat ambtenaren en politici konden zien dat supermarktondernemers en autodealers tegen hetzelfde probleem aanlopen. Dat was voor hen een echte eye-opener."
 

Brede vertegenwoordiging 

Patricia: "De samenwerking verliep goed, de schaarse irritaties werden samen opgelost. Het Franchisedebat was perfect getimed en goed ingestoken, maar het stak dat BOVAG dat in eerste instantie niet in gezamenlijk met ons of FNN had georganiseerd. BOVAG heeft dat snel opgelost: ook onze achterban werd uitgenodigd, er zaten tientallen winkeliers in de zaal. Door onze samenwerking hebben we kunnen laten zien dat het probleem van het ongelijke speelveld in heel veel sectoren speelt. Niet alleen in Den Haag, ook in Brussel konden we met elkaar een brede vertegenwoordiging vormen. Samen staan we dus sterk. Ook de komende tijd trekken we samen op in de uitwerking."
 

Geert Brummelhuis, branchemanager BOVAG Autodealers: "Veel BOVAG-leden zijn franchiseondernemer. De afgelopen jaren zijn contracten van bijvoorbeeld dealers en tankstations almaar ongebalanceerder geworden. We zien dat het steeds moeilijker is om er invloed op uit te oefenen. Als een ondernemer probeert te onderhandelen, zegt de franchisegever: dan neem je toch geen contract? Tussen brancheverenigingen bestaan allerlei contacten, en Patricia van Vakcentrum had ons al vaker gevraagd om aan te sluiten bij haar lobby voor wetgeving. We waren betrokken bij de vrijwillige code van minister Kamp, maar toen die mislukte en Kamp wetgeving aankondigde, hebben we de samenwerking geformaliseerd. Dat was nodig, want franchisenemers zitten in alle sectoren, dus bij allerlei verschillende brancheverenigingen. Door samen te werken in Franchisenemers Netwerk Nederland hebben we de krachten gebundeld. De beweging was ingezet vanuit food en non-food, maar met mobiliteitsretail erbij was de gezamenlijke stem veel krachtiger.”

Spanning

Geert: "Voor een soepele samenwerking hebben we een externe woordvoerder aangesteld. Dat was Brigitte van der Burg, oud-Kamerlid voor de VVD. Zij fungeerde als onafhankelijk begeleider van de samenwerking en heeft alle partijen met hun verschillende historie en achterban samengesmeed. Maar wat je blijft houden is dat iedere branchevereniging primair voor de eigen achterban werkt en soms daarvoor zichtbaar wil zijn. Dat wringt soms in de samenwerking. Ons Franchisedebat in het Mauritshuis leverde spanning op, want BOVAG verkoos zichtbaarheid als branchevereniging boven zichtbaarheid van de coalitie. We hebben die hobbel genomen, Franchisenemers Netwerk Nederland is uiteindelijk toch betrokken en het debat was succesvol. We hebben met elkaar geconcludeerd dat de coalitie een geslaagde samenwerking is, die de komende tijd ook doorgaat, op een lager pitje."

De Wet franchise

Patricia Hoogstraaten: "Met de Wet franchise heeft franchise een speciale titel met dwingende wetgeving in het Burgerlijk Wetboek. Dat biedt een basis om het ongelijke speelveld te herstellen, om in goed overleg met de franchisegever eerlijke en transparante afspraken te maken, zodat de ondernemer kan blijven ondernemen." 

Meer weten? Kijk op mijn.bovag.nl/franchisewet.

Dit artikel is verschenen in BOVAGkrant 07-08-2020, met als thema 'Samen bouwen aan succes'. 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring