Autotechniek ontwikkelt continu door en milieu-eisen worden steeds strenger. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop de apk moet worden uitgevoerd. Gevolgen die vaak leiden tot hogere investeringen bij het keuringsbedrijf. Onontkoombaar, maar BOVAG houdt de vinger aan de pols.
Terug

Vinger aan de apk-pols

Wet- en regelgeving
Leestijd: 7 min

Autotechniek ontwikkelt continu door en milieu-eisen worden steeds strenger. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop de apk moet worden uitgevoerd. Gevolgen die vaak leiden tot hogere investeringen bij het keuringsbedrijf. Onontkoombaar, maar BOVAG houdt de vinger aan de pols. 

Dit ‘polsen’ gebeurt onder andere via de Stichting Overlegorgaan APK (SO-APK) waarin BOVAG zitting heeft. Deze stichting adviseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  over zaken rond de apk en is hierdoor vroegtijdig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. “De richtlijnen voor apk worden vanuit Europa vastgesteld. Dit zijn minimumeisen, als lidstaat mag je er zelf verder invulling aan geven. Daarover gaat het in dit overlegorgaan. En er is genoeg om over te praten, want er komt nogal wat op ons af”, zegt José Burgemeester, relatiemanager RDW bij BOVAG. 

Koplamptester

Een van de zaken die nu speelt, is de koplamptester. Uit steekproeven van de RDW is gebleken dat deze tester in veel gevallen niet goed wordt gebruikt. Dit kan liggen aan de gebruikte apparatuur, de meetlocatie of de keurmeester. Op dit moment geldt de eis dat een ‘deugdelijk apparaat moet worden gebruikt op een vlakke vloer’. Hieraan worden nadere eisen gesteld. Zo gelden vanaf 2021 al nieuwe eisen voor de apparatuur, waardoor hele oude apparaten niet meer kunnen. De RDW ziet bovendien graag dat deze apparatuur iedere twee jaar door een onafhankelijke instantie wordt gekeurd. Vanaf 2022 is het streven om verder invulling te geven aan het begrip vlakke vloer. 

Controle

Uit de steekproeven bleek dat de koplamptestapparatuur niet vaak genoeg wordt gecontroleerd. “Er komen veel klachten van automobilisten over verkeerd afgestelde verlichting. Moderne verlichting verblindt veel sneller. Dat kan natuurlijk niet, want het gaat over veiligheid op de weg. Daarom wil de RDW dat externe instanties de koplamptester gaan keuren. Natuurlijk moet het goed zijn, maar BOVAG heeft bezwaar tegen die externe controle. Dat kunnen we namelijk heel goed zelf. Dat het nu wel eens misgaat, komt deels omdat we op dit gebied niet zijn gecorrigeerd door de RDW. Die heeft nooit gecontroleerd op vlakke vloeren, goede apparatuur en juist gebruik ervan. Nu moet het ineens anders, met extra kosten voor het bedrijf. Het zullen geen exorbitante bedragen zijn, want je kunt het combineren met andere inspecties die toch al plaatsvinden, maar het gaat om het principe. De regel is er nog niet door, we voeren hier nog overleg over”, zegt Burgemeester. 

“De toekomstvisie op apk helpt leden om na te denken over een investeringsplan ”
José Burgemeester | relatiemanager Belastingdienst en RDW bij BOVAG

Toekomstvisie BOVAG

Dat nu actie ondernemen rond kostenbeheersing belangrijk is, heeft ook te maken met de toename van bijvoorbeeld ADAS-gerelateerde keuringen. Op dit vlak gaat nog een heleboel veranderen. Nu zijn de meeste controles nog oppervlakkig. Brandt het lampje of niet. Die controle gaat in de toekomst veel dieper, met mogelijk nieuwe apparatuur. Dan wil je niet voor alles een externe controleur over de vloer krijgen of elk jaar nieuwe apparatuur moeten aanschaffen. “Vandaar dat we vanuit BOVAG in samenwerking met andere deelnemers aan het SO-APK een toekomstvisie rond apk aan het ontwikkelen zijn. Hoe ziet de apk van de toekomst eruit? Denk aan die koplamptester. Dat wordt misschien wel een digitale koplamptester. Of rijden we straks, als we de fabrikanten mogen geloven, met infraroodlicht. Dan is die controle straks helemaal niet meer nodig. En welke rol gaat ‘over the air’ spelen? Het kan echt alle kanten op. Daarom gaan we als BOVAG een visie neerleggen bij onze leden, zodat zij beter kunnen nadenken over een investeringsplan.” 

Deeltjes tellen

Een ander actueel onderwerp heeft te maken met milieueisen voor dieselmotoren. De uitstoot hiervan moet zo snel mogelijk op een nieuwe manier worden gecontroleerd. Daar zijn allerlei ontwikkelingen voor gaande, zoals de ontwikkeling van een deeltjesteller die geschikt is voor een garagebedrijf.  

Dit verfijnde testen is nodig, omdat de moderne diesel veel minder uitstoot produceert dan voorheen. Oncontroleerbaar met de huidige generatie roetmeters. Daarom komt een nieuw apparaat op de markt. De eisen hiervoor zijn vastgesteld en er zijn zes fabrikanten die het kunnen leveren. Meetinstituut NMI controleert de apparaten op dit moment, goedkeuring wordt verwacht in januari 2021. “De overheid wil dit apparaat in 2021 verplicht stellen, naast de roetmeter die ook verplicht blijft voor oudere diesels zonder roetfilter. Dat is wat ons betreft te kort door de bocht. Het is best een duur apparaat, ik hoor bedragen tussen de € 3.500,— en € 5.000,—, dus je moet als autobedrijf jezelf eerst afvragen of je hierin mee wilt gaan en dieselauto’s wilt blijven keuren. Als je amper diesels controleert, is het een grote investering. Andersom is het misschien ook mogelijk om met een paar bedrijven één apparaat aan te schaffen. Hoe dan ook, je zult je eerst moeten verdiepen in het aanbod en vaststellen welk apparaat je voorkeur heeft. Dat kost tijd, daarom willen wij de verplichting pas op 1 januari 2022 in laten gaan”, zegt de RDW-relatiemanager om aan te geven dat niks het overlegorgaan ontgaat. 

Extra eis voor APK Zwaar 

Ook voor de APK I moeten sommige bedrijven investeren om de keuring uit te blijven voeren. De Europese Richtlijn van 20 mei 2018 stelt een spelingsdetector verplicht. De verplichting heeft een overgangstermijn van vijf jaar en gaat daarom in op 20 mei 2023. De detector mag op de brug of in de put. De put kan dan wel een bouwkundige aanpassing nodig hebben. Burgemeester: "Bij de meeste bedrijven zit dit wel goed, anderen moeten nu iets gaan doen. Anders kunnen ze over drie jaar niet meer keuren.” 

Dit artikel is ook verschenen in BOVAGkrant 2-2020.

 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring