De automatische versnellingsbak van een tweedehands Audi geeft problemen. Consument en ondernemer zijn het oneens over of de klacht binnen de garantietermijn valt. De Geschillencommissie doet een uitspraak.
Terug

Uitspraak geschil: valt de klacht binnen de garantietermijn?

Wet- en regelgevingOndernemerschap
Leestijd: 7 min

De automatische versnellingsbak van een tweedehands Audi geeft problemen. Consument en ondernemer zijn het oneens over of de klacht binnen de garantietermijn valt. De Geschillencommissie doet een uitspraak.

De zaak

Een consument koopt een gebruikte Audi A7 voor € 18.850,—. In de advertentie staat vermeld dat de automatische versnellingsbak gereviseerd is. Een week na de aankoop meldt de consument dat de auto twee storingen geeft: een aan het veersysteem en een aan de versnellingsbak. Om de problemen op te lossen, voert het bedrijf een software-update uit en spoelt de automaatbak. Dit gebeurt binnen de garantieperiode. Helaas blijkt dat dit niet het gewenste resultaat geeft. De storing die de consument had gemeld, is nog steeds aanwezig. De consument klaagt dat de auto in de neutrale stand soms gaat trekken of rijden en dat dit ook wel eens samengaat met een klap of hik. Dit gebeurt nadat wordt overgeschakeld van de ‘drive’-stand (D) naar de neutrale stand (N).  

De consument en ondernemer zijn het oneens over of deze klacht over de versnellingsbak tijdig is gemeld en dus binnen de garantietermijn valt. De consument zegt dat de storingen binnen de garantieperiode zijn doorgegeven aan de ondernemer. Maar de ondernemer brengt in dat de punten waarover de klant klaagde, zijn hersteld. Het probleem met de versnellingsbak, die onder andere trekt en hikt, begon later pas. Het is bovendien geen nieuwe auto beargumenteert hij, maar eentje met een hoog aantal gereden kilometers en slijtage. De ondernemer ziet het probleem als een nieuwe klacht. De twee partijen komen er samen niet uit en de zaak wordt aan de Geschillencommissie Voertuigen voorgelegd.

430zakenbehandelde de Geschillencommissie Voertuigen in 2020. Daarin deed de commissie 174 uitspraken.
76keerkreeg de consument ongelijk. In 44 gevallen kreeg de consument (deels) gelijk. In 47 gevallen kwamen ondernemer en consument tijdelijk de procedure tot een onderlinge oplossing.
3keerkwamen ondernemer en consument tijdens de zitting tot een oplossing. In 4 gevallen kon de commissie de zaak niet behandelen.

Het onderzoek

De Geschillencommissie geeft opdracht aan een deskundige om onderzoek te doen naar de problemen rondom de versnellingsbak. De commissie laat daarbij de storing aan het veersysteem buiten beschouwing, dat probleem kon niet voldoende aangetoond worden. De deskundige onderzoekt de klacht bij een Audi-dealer en wint in de branche informatie in.

Bij het uitlezen van de auto bij de dealer komt onder meer de melding ‘bakschakelmechanisme 2 schakelprocedure niet succesvol (passief/sporadisch)’ naar boven. Ook vraagt de deskundige stukken op van de revisie die één jaar voor de verkoop door een ander bedrijf is uitgevoerd. Op de factuur staat dat de mechatronic is vervangen. Maar er blijkt niet uit of deze gereviseerd is of dat het om een gebruikt exemplaar ging. Het reviseren van een mechatronic is veel duurder dan de prijs op de factuur. Een volledige, goede gereviseerde mechatronic zou op korte termijn, binnen de één à twee jaar en tussen de 25.000 en 50.000 kilometer, geen problemen mogen opleveren. Na de aankoop van de auto is er met de auto nog geen 25.000 kilometer gereden.

Na onderzoek stelt de deskundige vast dat de storing aan de versnellingsbak een verborgen gebrek is dat al bij de verkoop aanwezig was. De omvang van de klacht is opvallend. Reparatie is mogelijk door de automatische versnellingsbak te herstellen of te reviseren. De kosten daarvoor zijn afhankelijk van de werkzaamheden die nodig zijn en kunnen oplopen tot € 4.500,— inclusief btw. 

De uitspraak

Uit het onderzoek van de deskundige blijkt dat de klacht tijdig is ingediend en dat er geen sprake is van een nieuwe klacht. De Geschillencommissie stelt daarbij dat wettelijke garantie geen vastgestelde termijn heeft. Deze garantie wordt bepaald door wat er op de overeenkomst staat en wat de consument op basis daarvan mag verwachten. De ondernemer heeft zijn kritiek geuit op de rapportage en werkzaamheden van de deskundige, maar kon de bevindingen niet of onvoldoende betwisten. Dat betekent dat de uitkomst in deze zaak vast is komen te staan.
 

De conclusie

Het-geschil.pngDe Geschillencommissie Voertuigen concludeert dat de klacht tijdig is gemeld en onder de garantie valt. De ondernemer moet de problemen aan automatische versnellingsbak, waaronder ook de koppeling, verhelpen binnen zes weken. Ook moet de ondernemer het klachtengeld dat de consument heeft betaald vergoeden.

3x uitspraken in andere geschillen

  • Gasveren schieten los: de rechter gasveer van de achterklep van een vijf jaar oude Seat schiet los en beschadigt het dak. Een half jaar later schiet ook de linker gasveer los. De consument claimt non-conformiteit. Lees verder >
  • Ingewikkelde storing: een auto geeft in korte tijd herhaaldelijke storingsmeldingen. Het bedrijf verklaart de auto na meerdere werkzaamheden storingsvrij. Maar de klant wil niet betalen. Volgens hem heeft een andere garage het échte euvel gevonden en verholpen. Lees verder >
  • Gloeiendhete kwestie: de remschijven en -blokken van een auto zijn net vervangen, als de klant terugkomt bij het autobedrijf. De reden: een roodgloeiende remschijf. Wie moet hiervoor betalen? Lees verder>

Eerste hulp

Een goed gesprek kan vaak voorkomen dat een klacht een geschil wordt. Komt u er samen niet uit? BOVAG bemiddelt bij klachten om deze zo snel mogelijk op te lossen. Als dat niet lukt, dan kan de Geschillencommissie Voertuigen een oplossing bieden.

Neem voor uitleg of advies contact op met BOVAG Ledenadvies: (030) 659 53 00. U kunt uw klant doorverwijzen naar BOVAG Hulp bij klachten: bovag.nl/hulpbijklachten.

Dit artikel is verschenen in BOVAGkrant 08-2021
 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring