Terug

Synergie in revisie

Producten en Diensten
Leestijd: 7 min

Op 1 oktober jl. zou duidelijk worden of de twee belangenverenigingen in de revisiebranche, VIV en BOVAG Revisie, samen verder gaan als één vereniging. Corona gooide echter roet in het eten. Toch lijkt de vraag niet of maar wanneer dat alsnog gaat gebeuren. De redenen voor samenwerking zijn immers legio, vertellen VIV-directeur Michel Voorwinde en Hannie Tak, branchemanager van BOVAG Revisie: ‘Eén en één is drie’. 

In Nederland leggen zo’n 450 bedrijven zich toe op het reviseren van verbrandingsmotoren. Reviseren is het bewerken van motoronderdelen, zodat de motor erna weer zo goed als nieuw is. De motoren kunnen in een auto of truck zitten, maar ook in een schip of in het noodaggregaat van een ziekenhuis. Het reviseren van een motor(onderdeel) is vaak goedkoper en duurzamer dan vervanging: bestaande onderdelen worden namelijk hergebruikt en na revisie is de motor vaak zuiniger. 

Gedeelde belangen

De revisiebedrijven worden vertegenwoordigd door twee brancheverenigingen: de Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren, ofwel VIV en BOVAG Revisiebedrijven. De VIV telt een kleine honderd leden, BOVAG 55. Beide verenigingen werken al zo’n acht jaar samen. Sinds VIV in 2016 in het BOVAGhuis is ondergebracht en gebruikmaakt van de backoffice van BOVAG, is de samenwerking intensiever geworden. Beide besturen vergaderen al een jaar samen. Reden? “We hebben veel gedeelde uitdagingen en belangen. En samen kunnen we nu eenmaal meer dan alleen”, antwoordt Hannie Tak van BOVAG Revisiebedrijven. “We hebben bijvoorbeeld samen de branche met kerncijfers in kaart gebracht, we bieden gezamenlijke opleidingen aan en we organiseren netwerkbijeenkomsten, bedoeld om VIV- en BOVAG-leden te informeren over de veranderingen in de branche.” 

Negatief imago

De grootste verandering is ongetwijfeld de energietransitie. Benzine- en dieselverbrandingsmotoren maken beetje bij beetje plaats voor duurzame – hybride en elektrische – motoren. “Die vragen om andere kennis en kunde van onze leden”, licht Michel Voorwinde van VIV toe. “Daarnaast kampen we met een negatief imago: in Den Haag associeert men ons met de ‘fossiele sector’, ziet men ons als mede-veroorzaker van de klimaatverandering, terwijl we juist onderdeel van de oplossing zijn. Door oude motoren op te waarderen en op andere brandstof te laten draaien, brengen we de uitstoot omlaag. En doordat we ze een tweede leven geven, dragen we bij aan de circulaire economie.”  

Maar dat verhaal slaat moeizaam aan, legt Voorwinde uit. “Het beeld is dat verbrandingsmotoren ten dode zijn opgeschreven, omdat de elektromotor het allemaal overneemt. Het tegendeel is waar: er zijn steeds meer (hybride) verbrandingsmotoren op duurzame, schonere energiedragers zoals hernieuwbare brandstof of biogas. Die zullen nog heel lang nodig zijn, want elektromotoren kunnen niet alles overnemen. Voor de agrarische- en scheepvaartsector is er gewoonweg niet voldoende batterijvermogen om deze apparaten te laten werken. En dat zal nog vele jaren zo blijven.” 

Toekomstbestendig

De laatste jaren merkten Tak en Voorwinde dat de uitdagingen steeds groter worden. Voorwinde: “De technologie gaat heel snel, maar niet al onze leden zijn zich daarvan bewust. Ze hebben nu immers nog werk, maar hebben ze dat straks ook nog? We zien het als onze taak om leden hiervan nog meer bewust te maken en ze te ondersteunen met onderzoek naar de kansen en bedreigingen van nieuwe technologie, door kennis te delen en opleidingen aan te bieden. Dat kunnen samen beter dan alleen.” In februari hebben VIV en BOVAG hun leden daarom gevraagd mee te denken over de toekomst van de verenigingen. Deze klankbordgroep kwam met een duidelijk advies: laat de VIV ophouden te bestaan en laat alle activiteiten uitvoeren door de nieuwe afdeling BOVAG Energiesystemen en Revisie. Tak: “Door gezamenlijk verder te gaan spreken we in Den Haag met een luidere stem. Voor VIV-leden worden andere ledenvoordelen beschikbaar zoals advies en hulp bij werkgeverszaken en juridische kwesties. BOVAG haalt met VIV-leden de kennis en ervaring in huis van emissiewetgeving.”  

““Het beeld is dat verbrandingsmotoren ten dode zijn opgeschreven, omdat de elektromotor het allemaal overneemt. Het tegendeel is waar” ”
Michel Voorwinde | directeur Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren

Uitstel, maar geen afstel

Nadat beide verenigingsbesturen het advies omarmden, was het laatste woord aan de VIV-leden tijdens een ALV. Zij zouden op 1 oktober jl. stemmen over de opheffing van de VIV, daarmee de weg vrijmakend voor aansluiting bij BOVAG. Vanwege de aangescherpte coronaregels ging de ALV niet door. Tak: “Het is jammer, maar van uitstel komt geen afstel: de ALV wordt verzet naar een nader te bepalen datum in 2021. VIV-leden worden hierover geïnformeerd.”   

Als de leden van VIV instemmen met het opheffingsbesluit, dan is de nieuwe afdeling BOVAG Energiesystemen & Revisie dichtbij. Michel Voorwinde wordt de branchemanager. Hij neemt het stokje dus over van Hannie Tak, die bij BOVAG andere projecten gaat doen. Voorwinde is ambitieus: “De agenda met speerpunten is lang, dus we kunnen niet wachten om aan de slag te gaan. Maar eerst is het woord aan de VIV-leden.” 

Dit artikel is verschenen in de BOVAGkrant 2020-10.
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring