Terug

Routehulp voor ondernemer

Ondernemerschap
Leestijd: 8 min

Wat is de impact van het coronavirus op uw business in 2021? Voor het antwoord op die cruciale vraag kunt u het koffiedik links laten liggen. BOVAG heeft namelijk onderzoeksbureau VMS | Insight gevraagd om die impact in kaart te brengen. Met de rekentool op mijnBOVAG vertaalt u de uitkomsten naar de specifieke situatie in uw bedrijf.  

Het coronavirus en de maatregelen die de overheid neemt om de verspreiding in te dammen, hebben grote invloed op de economie, en daarmee dus ook op de mobiliteitsretail. In maart 2020 sloeg de crisis hard toe. In de eerste weken stortte BOVAG zich op de informatievoorziening aan de leden en de lobby in Den Haag, gevoed door de signalen van leden in de BOVAG Coronamonitor. Toen het eerste stof wat was neergedaald, richtte BOVAG de Post-Corona Taskforce op. “Leden gaven ons opdracht om te onderzoeken hoe de wereld eruitziet als corona ooit ophoudt”, zegt Hans Bresser, directeur Strategie & Innovatie van BOVAG. “De coronacrisis bracht grote veranderingen in de manier waarop we in Nederland gebruikmaken van mobiliteit. Zijn die veranderingen structureel of gaan we op den duur terug naar normaal?”

Grip

In de taskforce waren het vooral de autobedrijven die aanstuurden op een onderzoek. De afgelopen jaren heeft BOVAG drie grote impactstudies laten uitvoeren naar ontwikkelingen die autobedrijven en schadebedrijven de komende jaren gaan raken: de impact van elektrische voertuigen op aftersales, de impact van ADAS op de schadebranche en de impact van over-the-air-onderhoud en reparaties (OTA) op autobedrijven. “De studie naar de impact van EV’s vertaalde de grote ontwikkelingen naar prognoses op maat voor individuele autobedrijven door middel van een rekentool”, zegt Bresser. “Dat geeft grip: bedrijven kunnen zo sturen op aantallen en kwaliteit van productiemedewerkers.” De overige twee impactstudies waren weliswaar minder specifiek, maar boden eveneens handvatten voor ondernemers om te sturen op de middellange en lange termijn.

Macroniveau

De drie impactstudies werden uitgevoerd door onderzoeksbureau VMS | Insight. De derde was nog niet afgerond of het coronavirus deed zich voelen. “Die had niemand zien aankomen”, zegt Eric Vousten, directeur van VMS | Insight. Maar voor hem en zijn collega Wijtze Terpstra, voormalig onderzoeker bij BOVAG, maakt het niet zoveel uit of het nu gaat om technische ontwikkelingen of een nieuw virus. “Voor alle impactstudies voor BOVAG is de werkwijze dezelfde”, zegt Vousten. “We beginnen bij het verkennen van de ontwikkelingen op macroniveau: welke gevolgen ontstaan er en welke bronnen geven daar harde informatie over, liefst uit verschillende meetmomenten? Voor deze studie zijn de Macro-Economische Verkenningen van het Centraal Planbureau leidend voor de toekomstverwachting. Daarnaast vormden verplaatsingsstudies en kilometerprestatie (het aantal afgelegde kilometers van een voertuig per tijdseenheid, bijvoorbeeld een jaar) van het CBS en het Kennisinstituut voor Mobiliteit belangrijke ondersteunende bronnen. Alle drie zijn ze betrouwbaar en breed geaccepteerd en ze worden regelmatig geactualiseerd.”

Kilometerprestatie

Het CPB werkt nu met twee scenario’s: een basisscenario waarin de economie in 2021 met 3 procent groeit en een ‘start-stop-scenario’, waarin nieuwe coronagolven volgen en vaccins onvoldoende werken of beschikbaar zijn. In dat scenario krimpt de economie in 2021. Die prognoses heeft VMS | Insight vertaald naar de mobiliteitsretail. De sleutel daarbij is de kilometerprestatie. Vousten: “Wij hebben het afgelopen jaar gemeten welke veranderingen er hebben plaatsgevonden in werken en reizen. Ook hebben we gekeken naar de zogenoemde ‘modal shift’: andere vervoerskeuzes die mensen maken. Door die data te koppelen aan de economische voorspellingen van het CPB, kunnen we uitspraken doen over de verwachte kilometerprestatie. Dat is de grondslag voor een groot deel van de aftersales en voor de brandstofafzet.” Terpstra vult aan: “Ook hebben we gekeken naar wat er gebeurt met verkopen en transacties bij economische neergang, zowel in de afgelopen maanden als in de crisis van 2008-2009.”  

Sectorafhankelijk

Dat leidde tot prognoses per deelbranche (zie kader). “Die bevindingen zeggen op zichzelf nog niet zoveel”, aldus Vousten. “Geen enkel bedrijf is gemiddeld. De impact van de economische ontwikkelingen verschilt enorm per sector en hangt dus af van de samenstelling van je klantenbestand. Het maakt nogal uit of je een aantal grote klanten hebt in de horeca en de evenementen of in de pakketbezorging. Dus de laatste vertaalslag moeten leden zelf maken. Het is zaak om je markt in kaart te brengen en in gesprek te gaan met klanten.”  

“Met de rekentool kunnen we als branche tijdig de juiste keuzes maken, bijvoorbeeld op het gebied van werving en instroom ”
Hans Bresser | directeur Strategie & Innovatie BOVAG

Juiste keuzes

Hans Bresser: “De bevindingen uit het onderzoek zijn nog wat hoog over. Daarom hebben we VMS | Insight gevraagd om een rekentool te bouwen waarmee leden de bevindingen van het onderzoek concreet kunnen maken voor hun eigen bedrijf. Bovendien helpt het model BOVAG om beter werk te doen voor de leden. In het verleden hielp de BOVAG Coronamonitor ons om heel gericht steunmaatregelen te bepleiten in Den Haag. Nu beschikken we over een tool om iets verder weg te kijken. Als we het model een paar keer per jaar ijken, beschikken we bij wijze van spreken over een glazen bol. Daarmee kunnen we als branche tijdig de juiste keuzes maken, bijvoorbeeld op het gebied van werving en instroom.”

De vooruitzichten voor 2021

Wijtze Terpstra: “In beide scenario’s zal er meer thuisgewerkt worden dan in 2019. In het basisscenario groeit de kilometerprestatie van personenauto’s wel, maar niet tot het niveau van 2019; in scenario twee blijft de kilometerprestatie eerder op het niveau van 2020. Dat heeft directe gevolgen voor de brandstofafzet, onderhoud aan personenauto’s en het aantal schades. Wel verwachten we dat het personenautopark zal groeien. Voor de schadebranche geldt dat de gemiddelde schadebedragen blijven stijgen. Voor de fietsbranche ziet het er erg positief uit, dankzij de enorme vraag naar e-bikes, de leasefietsregeling en de groei door mensen die het OV mijden. Voor bedrijfswagens zien we kleinere verschillen tussen beide scenario’s: in beide gevallen zijn de vooruitzichten matig.” 

Welke impact heeft corona in 2021 op uw bedrijf? Maak gebruik van de rekentool op mijn.bovag.nl/coronatool

Dit artikel is verschenen in de BOVAGkrant 2020-12.
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring