Terug

Regel het met een OR

Wet- en regelgeving OR regelen
Leestijd: 12 min

In de cao voor het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf zijn allerlei zaken vastgelegd tussen werkgever en werknemer. Maar als het over arbeidsvoorwaarden gaat, is er van alles te regelen dat daarvan afwijkt – op voorwaarde dat uw personeel ermee instemt, bijvoorbeeld via een ondernemingsraad (OR). Zes voorbeelden van zaken die u via medezeggenschap geregeld kunt krijgen. 

ADVĀ 

Arbeidsduurverkorting of ADV wil zeggen dat het bedrijf een regeling heeft waarbij werknemers meer uren werken dan waarvoor ze betaald krijgen, bijvoorbeeld een 40-urige werkweek met een salaris voor 38 uur. De extra uren kunnen worden opgenomen in vrije tijd of uitbetaald worden. Er zijn twee standaard vormen van ADV (in blokken of in flexibele werktijd), maar u kunt ook kiezen voor een andere vorm van arbeidsduurverkorting. De keuze voor de vorm van ADV, en ook het wijzigen van die keuze moet volgens de cao tot stand komen in overleg met de ondernemingsraad (de OR, zie kader). Is die er niet, dan kan ook overlegd worden met een personeelsvertegenwoordiging (PVT) of een delegatie van het personeel, de werknemersdelegatie. Zijn die er niet, dan moet u overleggen met een vakbond. Waar in de overige voorbeelden ‘OR’ staat, kunnen ook deze andere vormen van medezeggenschap gelezen worden. En ‘in overleg’ betekent dat er overeenstemming bereikt moet zijn. 

Eigen loontabel en beloningssysteem

De cao biedt u de mogelijkheid om af te wijken van de standaard loontabel. U kunt zelf een loontabel opstellen waarin salarisverhoging op basis van functiejaren is vastgelegd, en voor medewerkers jonger dan 21 jaar ook salarisverhoging in verband met leeftijd. Dit moet wel met de OR overeengekomen worden. Salarisschaal A (wettelijk minimumloon) blijft altijd hetzelfde. Verder kunt u ervoor kiezen een beloningssysteem in te voeren, te wijzigen of af te schaffen.  

Werken op zaterdag

Op zaterdag wordt niet gewerkt, is de regel. Wilt u zaterdag toch als werkdag invoeren, dan moet dat in overleg met de OR of PVT. Er zijn wel randvoorwaarden: het personeel kan niet verplicht worden om op zaterdag te werken; een werknemer mag maximaal twee zaterdagen per maand ingeroosterd worden; een werknemer kan maximaal vijf werkdagen per week ingeroosterd worden; een werknemer mag op zaterdag minimaal 4 en maximaal 8 uur werken en krijgt minimaal 133,33% van zijn salaris betaald. Die voorwaarden kunnen in het overleg met de OR niet worden gewijzigd. 

Ploegendienst en consignatiedienst

Een ploegendienst wil zeggen dat twee of meer groepen werknemers achter elkaar dienstdoen in een tijdsblok van meer dan 13 uur. Consignatiedienst wil zeggen dat een werknemer in diens vrije tijd bereikbaar moet zijn voor spoedgevallen; bij een oproep gaat de werknemer zo snel mogelijk aan het werk. Beide mag u alleen instellen in overleg met de OR. 

Verschoven uren

Verschoven uren zijn uren die in een bepaalde week buiten het dienstrooster worden gewerkt. Normaal gesproken moeten deze uren binnen 13 weken gecompenseerd worden. Maar in overleg met de OR is het mogelijk om de uren die buiten het dienstrooster zijn gewerkt vooraf aan te merken als verschoven uren. Dat wil zeggen dat ze worden ‘ingehaald’ op bepaalde aangewezen uren waarop niet wordt gewerkt. Daarmee bent u dus niet gebonden aan die 13 weken om te compenseren. 

Vakantie en verlof

U kunt ervoor kiezen om het bedrijf tussen 30 april en 1 oktober een aantal weken te sluiten en alle medewerkers vakantie te geven. Dat heet een collectieve aaneengesloten vakantie. De cao biedt daarvoor de mogelijkheid, mits u voor 1 januari de data vaststelt. Bedrijven met een wettelijk verplichte OR moeten hiervoor instemming krijgen van de OR. In andere gevallen moet alleen overleg plaatsvinden met de OR, PVT of werknemersdelegatie. Ook heeft u als werkgever de mogelijkheid om maximaal drie collectieve verlofdagen per jaar vast te stellen, bijvoorbeeld rond Pasen, Kerst of de jaarwisseling. U moet dat overleggen met de OR, PVT of medewerkersdelegatie.  

Meer weten

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van zaken die u kunt regelen met een ondernemingsraad of andere vorm van medezeggenschap. Wilt u meer weten over medezeggenschap of heeft u vragen over deze of andere kwesties? BOVAG Ledenadvies staat voor u klaar: telefoon 030 – 65 95 300 of mail naar ledenadvies@bovag.nl

Rechten

Een ondernemingsraad beschikt over een aantal rechten; de belangrijkste twee zijn adviesrecht bij grote besluiten en maatregelen en instemmingsrecht bij bepaalde veranderingen op het gebied van personele regelingen. Een personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft iets andere rechten.  

Wanneer een OR?

Wanneer u tussen de 10 en 50 medewerkers in dienst heeft, kunnen medewerkers een verzoek doen om een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) in te stellen. Doen zij dat niet, dan moet u regelmatig personeelsvergaderingen (PV) houden. Een PV heeft adviesrecht. Heeft u minder dan 10 werknemers, dan kunt u vrijwillig een PVT instellen.  

Heeft uw bedrijf meer dan 50 werknemers in dienst? Dan bent u wettelijk verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Eventueel kunt u hiervoor vrijstelling aanvragen bij de Sociaal Economische Raad (SER), maar die is terughoudend in het toekennen van zulke verzoeken. Onvoldoende belangstelling onder het personeel is geen grond voor vrijstelling.  

Webinar over een OR

BOVAG organiseert samen met haar partner AWVN dit najaar een online cursus/webinar over Medezeggenschap. Via de BOVAG-Werkgeverszakennieuwsbrief volgt de exacte datum en tijdstip en de mogelijkheid om u aan te melden. 

Voor u als bestuurder of HR verantwoordelijke is het van groot belang te weten wanneer en op welke wijze u het medezeggenschapsorgaan binnen uw organisatie informeert en/of raadpleegt en wanneer dit vrijwillig is of verplicht en welke eisen er dan aan u worden gesteld. 

Tijdens deze bijeenkomst lichten een of meerdere advocaten arbeidsrecht niet alleen de wettelijke regels toe, maar besteden zij ook veel aandacht aan de toepassing van de regels in de praktijk. Als u nog geen ondernemingsraad heeft, maar wel van plan deze op te richten, hieraan besteden zij ook aandacht. 

Houd de nieuwsbrief van Werkgeverszaken goed in de gaten. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via mijn.bovag.nl en gebruik daar de zoekwoorden ‘nieuwsbrief werkgeverszaken’. 

NB: De online cursus heeft inmiddels plaatsgevonden, inschrijven of bijwonen is niet meer mogelijk.

Dit artikel is verschenen in BOVAGkrant 25-09-2020.
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring