Bovag logo
Nog niet automatisch naar elektrisch
0%
Terug

Nog niet automatisch naar elektrisch

Duurzaamheid15 nov 2022 Leestijd: 10 min

Vanaf 2025 gelden ‘zero-emissiezones’ in Nederlandse steden als ‘no go areas’ voor oudere diesel-bedrijfswagens. Ook vervalt de BPM-vrijstelling op niet-elektrische, zakelijke bestelauto’s. Toch is de overstap naar EV bij vervoerders nog geen gemeengoed. Redenen zijn de hoge aanschafprijs en geringe actieradius. Hoe helpt u hen om deze overstap te maken en hoe gaat bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam om met het instellen van zero-emissiezones?

Eén ding is zeker, stedelijk distributiewerk is het laaghangend fruit dat nu als eerste emissievrij wordt gemaakt. Maar na 2025 zullen ook het regionaal en lange afstandsvervoer volgen,” stelt Roeland Ruygt, algemeen directeur van Volvo Group Truck Center, met elf dealerbedrijven operationeel in de Randstad. “Ik denk dat BOVAG zijn leden op het hart moet drukken dat de transitie in een stroomversnelling is gekomen en er een actieve rol van hen wordt verwacht. Elke BOVAG-bedrijfsautodealer moet zijn klanten nu goed kunnen adviseren en intensief begeleiden bij de overstap naar zero-emissie. Wij doen dat ook. We gaan steeds vaker om tafel met onze klanten én hun opdrachtgevers. Want binnen de gehele keten moet je het echt samen doen, je moet samen naar emissievrij willen. Vervoerders zitten nog met veel vragen over actieradius, total cost of ownership, veiligheid, laadinfrastructuur en laadvermogen.

Getrainde chauffeurs

Gelukkig zijn wij met onze merken Volvo en Renault sinds 2019 koploper in zero-emissie-vrachtwagens, met een steeds bredere range, van zeer lichte bestelwagens tot aan de elektrische 50 tons trucks, die wij nu gaan afleveren. Met onze Electric Range Simulator brengen wij het vervoer van onze klanten en hun opdrachtgevers in beeld. We voeren de gewichten, route en het aantal stops in, zodat de actieradius kan worden uitgerekend op basis waarvan we in gesprek gaan met de vervoerders. Wij wijzen onze klanten ook op de grote invloed van de chauffeur op de actieradius van elektrische transportwagens. Een goed getrainde chauffeur is een absolute voorwaarde voor het bereiken van de maximale actieradius.

Bij het begeleiden van chauffeurs is het dealerbedrijf van toegevoegde waarde. De inzettermijn van elektrische bedrijfswagens gaat van vijf naar acht jaar, waarbij wij de vervoerder ook altijd adviseren een onderhoudscontract af te sluiten. Hiermee elimineren wij het risico van ongeplande stilstand en onvoorziene kosten aan bijvoorbeeld accu’s. Dit biedt ons als dealerbedrijf ook een goede kans om optimale service te verlenen en de aftersales business veilig te stellen. Onze electric sales-coördinatoren hebben al veel ervaring opgedaan met adviesgesprekken van grote verladers en vervoerders in de Randstad. Het is mooi om te zien dat de Gemeente Rotterdam, naast Amsterdam, ook een echte koploper is en een rolmodel voor veel andere gemeenten.”

Punt van aandacht

In een van de werkplaatsen van Volvo Group Truck Center staat een spiksplinternieuwe Volvo elektrische huisvuilwagen van Roteb Lease, de beheerder van het wagenpark van de Gemeente Rotterdam. “Roteb heet tegenwoordig ‘Vervoer en Materieel’ en wil en moet volledig over naar elektrisch. Belangrijk punt van aandacht is nog wel de laadinfra, maar daar werkt de stad aan heb ik begrepen. Een belangrijke rol voor de BOVAG is er vanaf nu streng op toe te zien dat zijn leden voldoende competent en gecertificeerd zijn om veilig en vakkundig met elektrische voertuigen om te gaan.”

Voor grote transportbedrijven en hun opdrachtgevers, die graag willen verduurzamen, lijkt de transitie naar zero-emissie financieel haalbaar. Maar hoe zit het met kleinere ondernemers, zoals loodgieters, taartbezorgers of timmerlui?

Overgangsregeling

Jan Robbert Albrechts is als coördinator goederenvervoer verantwoordelijk voor de introductie van de zero-emissiezone in Rotterdam. Hij legt uit: “Naar aanleiding van het Nationaal Klimaatakkoord was ik namens de gemeente betrokken bij de landelijke Uitvoeringsagenda Zero-emissie Stadslogistiek. Zero-emissie is een zegen voor Rotterdam, want meer dan de helft van de luchtvervuiling door mobiliteit in de binnenstad komt voor rekening van bestel- en vrachtauto’s. Maar we willen wel graag een breed draagvlak voor onze zero-emissiezone en hardwerkende kleine ondernemers mogen er niet de dupe van worden. Daarom is er een nationale overgangsregeling in de Uitvoeringsagenda opgenomen, die de overstap voor bijna iedere ondernemer mogelijk moet maken. Euro 6 dieselbestelauto’s mogen nog tot 2028 de stad in, Euro 6 vrachtauto’s tot 2030. Euro 5 mag tot 2027. Alles daaronder moet uiterlijk 2025 over naar elektrisch. Maar elke bedrijfsauto, aangeschaft na 2025, moet emissievrij zijn. Is dit voor een ondernemer aantoonbaar financieel of technisch niet haalbaar, dan kan een ontheffing worden aangevraagd. De regels hiervoor werken wij op nationaal niveau uit, samen met de branchevertegenwoordigers.”

Logistiek 010

Al sinds 2014 werkt Rotterdam samen met de logistieke sector en kennisinstellingen aan efficiëntere, ‘slimme’, stadslogistiek vanuit het platform Logistiek 010. “Wij kijken dus niet alleen naar elektrisch vervoer, maar ook naar het gezamenlijk gebruik van overslaglocaties, ‘hubs’, en inzet van alternatieven zoals de bakfiets, Birò (mini-auto, red.) of streetscooter. Wij werken met logistiek makelaars, die namens de Gemeente Rotterdam op bezoek gaan bij ondernemers met bedrijfswagens, ook éénpitters, om samen alle slimme logistieke mogelijkheden door te nemen en de overstap naar zero-emissie te bespreken.

Met behulp van een TCO-tool (total cost of ownership, red.), maken de makelaars inzichtelijk wat het beste elektrische alternatief is voor de diesels die de betreffende ondernemer nu gebruikt. Vaak is het een echte eyeopener wanneer men ziet dat dat alternatief binnen de gehele gebruiksperiode van het voertuig gewoon voordeliger is. En de BPM-vrijstelling valt ook nog weg. In de afgelopen jaren hebben wij zo 700 ondernemers geholpen, jaarlijks komen daar 300 nieuwe gesprekken bij. Toch is dat nog maar een klein deel van alle ondernemers die nu echt aan de slag moeten met zero-emissie. Ik zie hier een belangrijke rol voor de BOVAG-dealers, waar het gaat om advisering en begeleiding van het grote aantal ondernemers dat wij niet kunnen bereiken. En wat de opmerking van Roeland omtrent laadinfra betreft: Wij hebben als gemeente een regierol om ondernemers en Stedin te ondersteunen bij het plaatsen van laadpalen op eigen terrein. Daarnaast steunen wij private initiatieven van exploitanten die openbaar toegankelijke snelladers willen plaatsen. Verder hebben wij concessies aanbesteed voor het plaatsen van laders en snelladers in de openbare ruimte.”

Lobby en audits BOVAG

Aad Verkade, branchemanager BOVAG Truckdealers, onderschrijft de rol die Roeland Ruygt en Jan Robbert Albrechts aan BOVAG toedichten: “Wij moeten onze leden dringend adviseren hun klanten vanaf nu intensief te begeleiden bij de onvermijdelijke overstap naar zero-emissie. BOVAG is bij alle gesprekken rondom het Nationaal Klimaatakkoord betrokken geweest. Ik nam deel aan de Klimaattafel Verduurzaming Logistiek. Wij krijgen soms het verwijt van leden dat BOVAG de rem op die verduurzaming had moeten zetten, omdat alles veel te snel zou gaan. Maar Nederland heeft nu eenmaal het Klimaatakkoord van Parijs getekend. Dat betekent dat onze overheid flink aan de bak moet, ook met de transitie naar zero-emissie in de logistiek, te beginnen bij de stadslogistiek. In plaats van ons te verzetten, praten wij liever mee om die overgang voor onze leden en hun klanten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Onze lobby heeft inmiddels, binnen de Uitvoeringsagenda Zero-emissie Stadslogistiek, bijgedragen aan de coulante overgangsregeling waarover Jan Robbert spreekt, voor voertuigen waarop al is geïnvesteerd, maar die nog niet zijn afgeschreven. Nieuwe voertuigen voor de grote steden die na 1 januari 2025 worden aangeschaft, moeten wel zero-emissie zijn.

EDGe Mobility Certificaat

In aansluiting op Roelands opmerking over speciale kwaliteitseisen voor BOVAG-leden rond het onderhouden van en sleutelen aan elektrische trucks en bestelbussen: Hiervoor hebben wij een EV-erkenning ontworpen, het EDGe Mobility Certificaat. Namens BOVAG komt een auditbureau controleren of een bedrijf aan alle strenge eisen voldoet qua vakkundigheid en veiligheid. Zo ja, dan krijgt het bedrijf een certificaat dat hem onderscheidt van anderen. BOVAG-leden kunnen dit gebruiken als teken van kwaliteit en betrouwbaarheid, ook bij het inschrijven op aanbestedingen.”

5 Transitie Tips

  1. Benader bedrijfsautoklanten met diesels en stel het natuurlijk investeringsmoment vast (na gemiddeld 8 jaar vervangt men een bedrijfsauto).

  1. Bespreek de overgangsregeling, vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Zero Emissie Stadslogistiek.

  1. Organiseer een meeting met de klant en eventueel zijn opdrachtgever(s) om samen in kaart te brengen waar, waarvoor en hoe de bedrijfswagen(s) worden gebruikt.

  1. Stel vervolgens samen vast welke elektrische bedrijfswagen(s) het beste alternatief vormen voor de huidige dieselbedrijfswagens en het werk dat moet worden verricht.

  1. Reken de klant de total cost of ownership (TCO) voor over een gebruiksperiode van 8 jaar. Doe dit zowel voor een nieuwe diesel als voor een nieuwe elektrische bedrijfswagen en vergelijk de kostenplaatjes.

Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.