Terug

Naast elektrificatie ook andere duurzame alternatieven nodig voor klimaatwinst

Duurzaamheid
Leestijd: 16 min

De branche bevindt zich midden in de energietransitie. Een ingrijpende transformatie met de nodige gevolgen voor BOVAG-leden. Wat betekent dit voor ondernemers in personenauto’s, bestel- en vrachtauto’s, mobiele werktuigen en tankstations? In opdracht van BOVAG bracht onderzoeksbureau Ecorys de ontwikkelingen en de impact op de branche in kaart. 

Personenauto’s: Batterij-elektrisch dominant 

In de personenautomarkt is batterij-elektrisch het belangrijkste. De samenstelling van de nieuwverkoop zal de komende jaren sterk veranderen. Na 2035 zal er (nagenoeg) geen nieuwe auto meer worden verkocht met een verbrandingsmotor. De opmars van EV’s is sterk afhankelijk van een goede infrastructuur. BOVAG zet erop in dat de laadinfrastructuur in Nederland en Europa de komende jaren sterk zal verbeteren. Marktpartijen en overheden liggen op koers voor 1,7 miljoen laadpunten in 2030, maar de capaciteit op het elektriciteitsnetwerk vormt een grote uitdaging. 

Onderhoudsbehoefte EV’s onzeker 

EV’s hebben minder onderhoud nodig dan auto’s met een verbrandingsmotor, zo is het idee op dit moment. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de exacte onderhoudsbehoefte van EV’s. Revisie zou belangrijk kunnen worden door de beperkte levensduur van accu’s, maar ook hier is nog onzekerheid omdat het huidige EV-park nog relatief nieuw is. Ander belangrijk aandachtspunt is de toegang van onafhankelijke autobedrijven tot de kennis en technologie om EV’s te kunnen onderhouden. 

Belangrijkste inzet van BOVAG: 

1 Betaalbaarheid alle mobiliteit.
2 Haal drempels weg voor elektrisch rijden.
3 Houd opties naast batterij-elektrisch open.
4 Benut de korte- en middellangetermijnkansen van duurzame biobrandstoffen.
5 Eerlijke en consistente wet- en regelgeving.

Arjan van Dijk

Hoofd verkoop Bakker Bedrijfswagens 

Herken je je als ondernemer in de brandstofvisie van BOVAG? 

“Het is goed dat er naast de elektrische aandrijving ook aandacht is voor de vele andere opties die er zijn of nogArjan-van-Dijk-(1).jpg gaan komen. Ik denk dat we op dit moment te veel willen, maar nog lang niet alles kunnen, omdat er simpelweg meer tijd nodig is. Dat geldt zeker voor de trucksector. We hebben gewoon meer tijd nodig. Het verbaast me dat we het zo weinig meer hebben over HVO en hybride voertuigen. Bovendien zijn er de afgelopen decennia grote stappen gemaakt met dieselmotoren die nog maar een fractie uitstoten ten opzichte van de dieselmotoren op moment van de invoering van de Euro-normering. Daar hoor je ook niemand meer over.” 

Wat betekent het voor je eigen bedrijfsvoering? 

“Bij vervanging of uitbreiding van het wagenpark wordt vaak wel nagedacht wat de alternatieven zijn voor diesel. Elektrische aandrijving is op dit moment het meest voorhanden, voor verschillende inzet een prima keuze, maar in vergelijking met diesel beperkt in actieradius, laadvermogen en voertuigconfiguratie. Truckfabrikanten zijn zeker wel bezig met duurzame technologie, maar het moet zich nog verder uitkristalliseren. Ik geloof zeker in waterstof, maar ook dat moet nog worden doorontwikkeld. Wij hebben veel klanten die rekening moeten houden met de zero-emissiezones die er vanaf 2025 komen. Semi-overheden hebben al veel geïnvesteerd in elektrische bedrijfswagens. Zij hebben vaak de inzet die goed past bij EV’s. Veel bedrijven zijn afwachtend. Ze maken gebruik van de uitstelregeling en volgen de ontwikkelingen om zo de juiste keuze te maken voor na 2030. Daarnaast merken we ook dat het sterk speelt onder bedrijven die met aanbestedingen te maken hebben.” 

Bestelauto’s: HVO op korte termijn 

De ontwikkeling van energiedragers voor bestelauto’s ligt ergens tussen die van personenauto’s en vrachtauto’s. De verwachting is dat batterij-elektrisch de belangrijkste technologie wordt, maar voordat alle ondernemers voor alle toepassingen met een EV-bus uit de voeten kunnen, zal er meer vraag zijn naar alternatieven, zoals waterstof. Op dit moment is vrijwel het gehele bestelautopark uitgerust met dieselmotor; op de korte termijn kan met hernieuwbare diesel, zoals HVO, klimaatwinst worden behaald. 

Jan de Braal 

Directeur Yerseke Engine Services 

Herken je je als ondernemer in de brandstofvisie van BOVAG? 

“Het onderzoek bevestigt deels het beeld dat ik al had. Wij hebben vooral te maken met scheepsdieselmotoren. jan-de-braal-(2).jpg Ik denk dat waterstof voor personenauto’s zeker een goede optie is, maar voor de scheepvaart is het nog niet haalbaar, omdat het te veel opslagruimte inneemt of dure tanks en systemen vereist in de schepen. Dit blijkt technisch moeilijk en economisch nog niet haalbaar. Voor trucks is waterstof ook nog moeilijk. Veel technologie moet nog worden doorontwikkeld. Het heeft tijd en investering nodig en zal voor de scheepsmotoren nog zeker tien tot vijftien jaar duren. Dat betekent nog veel experimenteren en pionieren.” 

Wat betekent het voor je eigen bedrijfsvoering? 

“Wij volgen alle ontwikkelingen nauwlettend, maar het is voor ons als mkb’er niet haalbaar om overal mee te experimenteren. Wij concentreren ons nu op voorlopig vooral op verder onderzoek naar de mogelijkheden van andere brandstoffen, waaronder methanol, maar dat zit nog volop in de researchfase. Wij hebben de afgelopen jaren grote stappen gemaakte met de Stage 5-motor, de norm voor verbrandingsmotoren die voldoet aan de non-road mobile machinery (NRMM). In de scheepvaart zal het voorlopig diesel blijven, met uitlaatgasnabehandeling. We werken aan verdere ontwikkeling van systemen en het reduceren van uitstoot. Bedrijven zoals wij moeten aandacht hebben voor de transitie en hebben volop uitdagingen voor de toekomst.” 

Trucks: Langzamere elektrificatie   

Het elektrificeren van de truckvloot zal langzamer gaan, doordat daar nog grotere uitdagingen zijn met de laadinfra en met de actieradius. Op de kortere termijn zal elektrisch rijden vooral ingezet worden voor stadsdistributie, maar voor de langere afstanden is dat geen werkbare optie. Deels zal waterstof daar soelaas bieden, maar de bottleneck bij die oplossing is de beschikbaarheid van groene waterstof, die – voor zover überhaupt beschikbaar – in eerste instantie vooral door de industrie geclaimd zal worden. Pas na 2035, als Nederland is overgeschakeld op een waterstofeconomie, kan de truck met brandstofcel een vlucht nemen. Voor de korte termijn is de meeste klimaatwinst bij trucks te verwachten van hernieuwbare (bio)brandstoffen. 

 

header-image

Tankstations: Voorrang bij energielevering  

Voor tankstations geldt op kortere termijn dat houders zullen investeren in laadfaciliteiten, mits er voldoende ruimte op het elektriciteitsnet bestaat. Op langere termijn, na 2030, is de verwachting dat het huidige verdienmodel door verregaande elektrificatie van het wegtransport onder druk komt te staan. Nieuwe verdienmodellen en een structurele heroriëntatie op de nieuwe marktcondities zijn op lange termijn noodzakelijk. E-fuels kunnen hier mogelijk een rol in spelen, al is de verwachting dat deze pas na 2040 commercieel beschikbaar zullen zijn. En, BOVAG benadrukt er alert op te zijn dat tankstations in het geval van knelpunten op het elektriciteitsnet voorrang krijgen bij de toelevering van energie voor hun laadpalen. 

Mark van Schijndel 

Directeur twee Bosch Car Service-bedrijven, inclusief tankstation, bestuurslid BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven 

Herken je je als ondernemer in de brandstofvisie van BOVAG? 

“Ik ben blij met dit onderzoek, omdat het de verschillende richtingen aangeeft en op een rijtje zet wat het kan mark-van-schijndel.jpgbetekenen voor de branche. Het biedt houvast. Duidelijk is dat fossiele brandstof de komende twintig jaar nog niet weg te denken is en dat we naast elektrificatie aan meerdere alternatieven moeten denken. Wat mij ook heel duidelijk is geworden, is dat de branche behalve met de overheid, ook meer met andere bedrijfstakken, zoals de scheep- en luchtvaart, moet gaan samenwerken om het energieaanbod zo goed en efficiënt mogelijk te verdelen. Er moet een gezamenlijke aanpak komen.”  

Wat betekent het voor je eigen bedrijfsvoering? 

“Als mkb’er hangen je investeringsplannen en toekomstbeleid mede af van het overheidsbeleid. De politiek moet met een duidelijk langetermijnbeleid komen waar je als ondernemer van op aan kunt en beslissingen op kunt bouwen. In de werkplaats wordt het werk nu voor tachtig procent beheerst door fossiele aandrijving en daarnaast door EV’s, zowel in personenauto’s als lichte bedrijfswagens. We bereiden ons voor, ook in de scholing, dat dit de komende jaren meer wordt, maar hopen vooral op een consistent overheidsbeleid. Ik maak me zorgen over de betaalbaarheid van mobiliteit van mkb-bedrijven en dan doel ik vooral op de bpm op bedrijfswagens. En ik hoop dat de gewichtscorrectie voor EV’s daadwerkelijk gaat komen.” 

Mobiele werktuigen: Biodiesel een alternatief 

Voor mobiele werktuigen, zoals bouw- en landbouwmachines is elektrificatie maar beperkt geschikt. Waterstof is de komende jaren geen oplossing vanwege de hoge (transport)kosten en beschikbaarheid. Hernieuwbare biodiesel of bio-methanol is voor de korte en middellange termijn een alternatief. 

Jan Paul Kerkhof 

Directeur BP Kerkhof&Zn, verenigingsbestuurder BOVAG 

Herken je je als ondernemer in de brandstofvisie van BOVAG? 

“Ik vind het rapport realistisch, daar ben ik blij mee. We zitten al midden in de energietransitie en er zijn vele Jan-Paul-Kerkhof-2021-klein-(1).jpgwegen nodig om tot een zero-emissiebeleid te komen. Ook dat blijkt uit het onderzoek. Tijdens het Brandstofdebat dat BOVAG hield in Den Haag, viel me op dat er veel realiteitszin heerst. Dat is positief, want dit is geen thema dat we even gaan oplossen. Hier gaan één of twee generaties overheen. We moeten alles op alles zetten en alle mogelijkheden serieus overwegen. En we moeten het niet vergelijken met de vorige transitie van kolen naar gas. Dat ging ook sneller, omdat het goedkoper en makkelijker was, maar dat betekent niet dat deze transitie vertraging moet oplopen.” 

Wat betekent het voor je eigen bedrijfsvoering? 

“Als ondernemer heb ik aan het begin van deze energietransitie besloten om niet lijdzaam toe te kijken, maar er actief deel van uit te maken. Als mkb’er moet je ook investeren in innovatie en risico’s durven nemen dat het misschien op niks uitloopt. Bij ons tankstation zijn alle brandstoffen te krijgen: van groene waterstof tot laadpalen en bio-cng. Al die groepen kunnen we bedienen. De komende jaren moet nog duidelijk worden welke brandstoffen geschikt zijn voor welke vervoersmiddelen, want behalve personen- en bestelauto’s geldt dat ook voor landbouwmachines. Al is onze omzet nu nog voor negentig procent afkomstig van fossiele brandstoffen, toch bereid ik het bedrijf zo goed mogelijk voor op deze transitie.” 

Rogier Kuin 

Manager public affairs bij BOVAG 

“Elektrificatie is het hoofdspoor voor de komende jaren, zeker voor personenauto’s. Tegelijkertijd moeten we naast batterij-elektrisch ook alle andere opties open houden. We kunnen het ons niet permitteren dat onze mobiliteit wordt beperkt, omdat we alles hebben ingezet op één techniek en de gok hebben verloren. Het is nog niet zeker gesteld dat er na 2040 voldoende grondstoffen zijn om alle personenauto’s in de westerse wereld te elektrificeren.”, aldus Rogier Kuin, manager public affairs bij BOVAG. “De elektrificatie van het wagenpark is het afgelopen jaar langzamer gegaan, mede door de vertraagde uitlevering. Het tempo van elektrificatie hangt ook af van genoeg grondstoffen en voldoende infrastructuur: die innovaties gaan hard, zowel in de accu-technologie als de laadtechnologie. De laadsnelheid gaat verder omhoog en de recyclebaarheid van accu’s gaat verder. Wij verwachten dat het aandeel EV’s in het wagenpark volgend jaar weer groeit, mede door de opkomst van diverse Chinese merken, die uitsluitend elektrische auto’s aanbieden. Het kantelpunt ligt waarschijnlijk tussen 2035-2040; dan is de meerderheid van het wagenpark personenauto’s elektrisch aangedreven.” Het betaalbaar houden van mobiliteit is één van de belangrijkste inzetten van BOVAG, zo benadrukt Kuin. “Consumenten en ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn. Stabiel overheidsbeleid is het allerbelangrijkst.  

De overheid moet elektrisch rijden niet onaantrekkelijk maken en zorgen dat de overstap naar elektrisch niet wordt geremd.” 

U Meer weten? Download de BOVAG-brandstofvisie en het volledige onderzoek van Ecorys op mijn.bovag.nl/brandstofvisie. 
Dit artikel is ook verschenen in BOVAGkrant 2024-01
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring