Belangenbehartiging voor leden is het dagelijkse werk van de BOVAG-lobbyisten. Soms moeten zij snel schakelen, zoals laatst toen door een tekort aan tachograafkaarten stilstand van duizenden vrachtauto’s dreigde. Maar vaker gaat het om grote dossiers waar resultaat soms lang op zich laat wachten. Voor de komst van de franchisewet bijvoorbeeld, moest er heel wat gelobbyd worden.   
Terug

Lobbyen voor de franchisewet

Wet- en regelgeving Franchisewet lobby
Leestijd: 7 min

Belangenbehartiging voor leden is het dagelijkse werk van de BOVAG-lobbyisten. Soms moeten zij snel schakelen, zoals laatst toen door een tekort aan tachograafkaarten stilstand van duizenden vrachtauto’s dreigde. Maar vaker gaat het om grote dossiers waar resultaat soms lang op zich laat wachten. Voor de komst van de franchisewet bijvoorbeeld, moest er heel wat gelobbyd worden.   

Franchiseregelgeving

BOVAG wil franchiseregelgeving waarin een franchisenemer een betere positie krijgt ten opzichte van een franchisegever. Dit moet leiden tot betere contracten die meer in balans zijn. Op dit moment zijn veel contracten van BOVAG-leden te onevenwichtig en dat komt vooral door de combinatie van het vrije contractrecht en de afhankelijke positie van de franchisenemer. BOVAG lobbyt daarom al jaren voor evenwichtigere contractafspraken tussen deze partijen, denk dan aan de relatie tussen importeurs en auto- of truckdealers, die tussen formules en garagebedrijven óf pomphouders en oliemaatschappijen. 

Nationale franchisewet

Omdat deze contracten in hun aard ook gewoon een franchisecontract zijn, heeft BOVAG vorig jaar sterker ingezet op de lobby voor specifieke regelgeving zoals dat ook bestaat voor bijvoorbeeld huur en agentuur. Dat betekent veel praten, cijfers verzamelen, bewijzen aanvoeren bij de ambtenaren en de minister, maar ook Kamerleden laten zien hoe de praktijk bij de BOVAG-leden is, zodat zij zelf de noodzaak van regelgeving kunnen inschatten. Daarin trok de vereniging op met diverse andere brancheorganisaties voor bijvoorbeeld horeca en retail in het Franchisenemers Netwerk Nederland, omdat je samen nou eenmaal een sterker verhaal hebt. Het doel, de komst van een nationale franchisewet, is inmiddels in zicht.  

Consultatie

Er ligt een wetsvoorstel dat dit jaar nog aan de Tweede Kamer moet worden voorgelegd. Voordat het zover is, is er nog een zogenaamde marktconsultatie van het wetsvoorstel geweest. Deze peiling van de mening van het publiek op het voorstel leverde 362 publieke reacties op (anonieme reacties niet meegerekend). Ook de BOVAG-lobbyisten hebben een reactie gegeven samen met maar liefst twintig dealerverenigingen. Het wetsvoorstel is op basis van deze reacties aangepast en heeft ook al een akkoord gekregen van de Ministerraad. Het voorstel ligt nu bij de Raad van State voor een (juridische) toets.  

Twee jaar tot échte wet

De volgende stap is dat de franchisewet als voorstel naar de Tweede Kamer gaat. Bij akkoord kan het door naar de Eerste Kamer. Wanneer die ook akkoord is, wordt de wet in principe van kracht. Het ministerie van Economische Zaken, de dossierhouder, heeft wel een overgangsperiode voorgesteld die ingaat na het definitieve akkoord op het wetsvoorstel. Het zal naar verwachting dan nog twee jaar duren voordat de regels écht als wet gelden. Het ministerie van Economische Zaken wil nog voor het eind van het jaar naar de Tweede Kamer met het wetsvoorstel. Voor de BOVAG-lobbyisten is het nu afwachten en monitoren of er tussentijds niets meer aan het voorstel verandert, zodat de uiteindelijke wet zo goed mogelijk tegemoet komt aan de ideeën en wensen van BOVAG over evenwichtige contractafspraken. 

Wat heeft de franchiselobby opgeleverd?

1
In het huidige regeerakkoord staat opgenomen dat er regelgeving moet komen voor een betere positie van franchisenemers ten opzichte van franchisegevers. Daarmee heeft BOVAG een sterke lobbybasis gerealiseerd.  
 
2
Op aangeven van BOVAG hebben ook ruim twintig dealerverenigingen gereageerd op de marktconsultatie van het wetsvoorstel. Dat is niet alleen een mooie samenwerking van BOVAG met leden, maar dit heeft ook serieus impact.  
 
3
Het nieuwe wetsvoorstel bevat een hoofdstuk waarin specifieke eisen worden gesteld aan de bijzondere franchiseovereenkomsten zoals BOVAG dat ook wenste.   
 
4
Het wetsvoorstel gaat uit van een brede toepassing van het franchisebegrip. De aard van de overeenkomst is leidend, niet bijvoorbeeld de naamgeving. BOVAG heeft daar een flink punt van gemaakt. Met succes, want nu zijn ook dealercontracten inbegrepen.  
 
5
Het wetsvoorstel zoals het bij de Raad van State ligt, is volledig van dwingend recht, dus niet slechts op enkele onderdelen zoals franchisegevers graag wilden. 
 
 
Franchiselobby.jpgHet wetsvoorstel ligt hiermee inhoudelijk in de lobbylijn van BOVAG. Ook vanwege nog andere belangrijke bepalingen ligt er straks een wet die rekening houdt met de belangen van BOVAG-leden, denk maar aan een instemmingsrecht voor franchisenemers bij belangrijke tussentijdse wijzigingen en bepalingen voor goodwill bij contractbeëindiging. Een mooi voorbeeld van de kracht van verenigd zijn. 

Wie vinden er allemaal wat van? 

Bij het tot stand komen van een wet zijn veel partijen betrokken. Bij de franchisewet had BOVAG in de lobby te maken met onderstaande partijen:  

1 Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN) 
Een coalitie van verschillende vertegenwoordigers van franchisenemers zoals: BOVAG, Vakcentrum, FANed en Fraudehelpdesk. 

2 MKB Nederland
BOVAG is lid van deze [Einde van tekstterugloop]ondernemersvereniging, die de franchiselobby actief steunt. 

3 VNO-NCW
BOVAG is lid van deze grote ondernemersclub om onder andere tegenwicht te bieden aan grote franchisegevers zoals Ahold en Jumbo. 

4 Ministerie van Economische Zaken
Onder aanvoering van Mona Keijzer schrijven ambtenaren van dit ministerie de wet. 

5 Ministerie van Veiligheid en Justitie
Co-schrijver van de wet. 

6 De politiek
Politieke partijen, Kamerleden en woordvoerders van Economische Zaken. 

7 Nederlandse Franchise Vereniging (NFV)
Het collectief van de franchisegevers. Bepalende spelers hierin voor deze lobby zijn Ahold en Jumbo.

8 RAI Vereniging
Vertegenwoordigt onder andere fabrikanten en importeurs van automerken en onderdelen.Dit artikel is ook verschenen in BOVAGkrant 10-2019.

 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring