Nu de mobiliteitswereld in rap tempo verandert, moeten bedrijven – en dus werkgever én werknemer – meebewegen. Dat leidt misschien tot onzekerheid. Met elkaar in gesprek blijven over toekomstverwachtingen is daarom erg belangrijk. Maar hoe pak je dit aan?  
Terug

Een goed gesprek

Producten en Diensten coaching toekomstgesprek
Leestijd: 7 min

Nu de mobiliteitswereld in rap tempo verandert, moeten bedrijven – en dus werkgever én werknemer – meebewegen. Dat leidt misschien tot onzekerheid. Met elkaar in gesprek blijven over toekomstverwachtingen is daarom erg belangrijk. Maar hoe pak je dit aan?  

Ontwikkelingen

Wie werkzaam is in de mobiliteitsbranche kan niet om de verandering heen. Elektrificatie van het wagenpark, digitalisering, andere behoeftes van klanten omtrent mobiliteit. Wie zijn vakliteratuur bijhoudt, vraagt zich terecht af in hoeverre al deze ontwikkelingen van invloed zijn op het bedrijf waar hij eigenaar van is of waar hij werkt. Op bedrijfsvoering en binnen functies, van directeur en technicus tot verkoper en receptionist, zijn er aanpassingen nodig voor een gezonde toekomst van het bedrijf. De onzekerheid die dit oplevert, is voor een groot deel weg te nemen door met elkaar in gesprek te gaan. En vooral: te blijven. 

Toekomstgesprek

Klinkt eenvoudig, maar dat is het lang niet altijd. Coach Trudy Breugom, werkzaam vanuit BOVAG in het project OOMT Coaching, helpt dagelijks BOVAG-leden en hun medewerkers bij het gesprek over de toekomst. “Vaak weet men niet hoe je zo'n gesprek begint of het ontbreekt aan tijd. De meeste mensen in de mobiliteitsbranche zijn doeners, geen praters”, aldus Breugom. Een uitspraak die overigens wordt gestaafd door een recent experiment over Sociale Innovatie, in opdracht van BOVAG. 

“Duidelijkheid is erg belangrijk. Neem vooral de tijd en evalueer de gesprekken na een tijdje”
Trudy Breugom | BOVAG Coach

Echt luisteren

Met een gespecialiseerde coach kan een gespreksproces tussen werkgever en werknemer makkelijker verlopen, zéker als die coach bekend is met de uitdagingen in de mobiliteitsbranche. Vanuit OOMT wordt coaching aangeboden als een dienst die kosteloos is voor bedrijven die vallen onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf (MvT) en afdragen aan OOMT. “Maar je kunt het ook eerst zelf proberen. Het verschilt niet zoveel met bijvoorbeeld de eindejaars- en functioneringsgesprekken. Als je die goed aanpakt, dan maak je op tijd een afspraak en geef je je werknemers het onderwerp van gesprek alvast mee zodat deze zich kunnen voorbereiden. Dat geldt ook voor een gesprek over de toekomstvisie van het bedrijf. Vraag je mensen hoe zij denken over hun positie bij de veranderingen die gaan komen. Laat zien dat je benieuwd bent naar hun mening hierover. Dat houdt wel in dat je naar ze luistert. Echt luistert. Wees duidelijk en geef complimenten voor elk voorstel. Het gaat tenslotte om betrokkenheid. Als iets om de een of andere reden niet uitvoerbaar is, dan moet dit gezegd worden. Duidelijkheid is erg belangrijk. Neem vooral de tijd en evalueer de gesprekken na een tijdje”, zegt Breugom. 

Binding

Wat je volgens de coach wilt bereiken, is binding met het bedrijf. “Er is bij werkgevers altijd een angst dat mensen weggaan. Zeker in deze tijd waarin goed personeel schaars is. Dan moet je je als werkgever afvragen wat je kunt doen om je mensen met plezier te laten werken. Regelmatig met elkaar om tafel zitten, is daar een goede methode voor. Zo krijg je je mensen in beweging om veranderingen bij te houden. Als mensen merken dat hun bijdrage meehelpt aan het voortbestaan van het bedrijf, is er vaak ruimte voor die extra inzet. Bijvoorbeeld wél die opleiding volgen om bij te blijven. Ook omdat het om je eigen baan gaat. Op dit gebied kunnen wij als coaches meerwaarde leveren”, weet Breugom uit eigen ervaring. 

Bedrijfsvisie

De coach stipt wel aan dat als je met elkaar in gesprek gaat of een coach laat komen, het belangrijk is om van tevoren te bepalen waar je met je bedrijf naartoe wil in deze snel veranderende tijden. Kun je nieuwe diensten aanbieden? Wat betekent dit laatste voor bepaalde functies binnen het bedrijf? Moeten die mensen bijscholen? En zo ja, op welk niveau? Vaak is er bij de directie wel een visie op de toekomstige bedrijfsontwikkeling, maar wordt deze niet of onvoldoende gedeeld met de werknemers. “Het valt mij iedere keer weer op hoe goed de mensen op de vloer weten wat er moet gebeuren. Maar omdat er niet wordt overlegd, gaat het werk gewoon door. Neem de tijd en luister naar je mensen. Geef ze als werkgever duidelijkheid over de bedrijfsvisie. Of stel deze samen vast. Maak je mensen betrokken”, aldus het slotadvies van Breugom. 

BOVAG-coaches 
  • Coaches zijn kosteloos voor bedrijven die vallen onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf (MvT) en dus afdragen aan OOMT.  
  • Coaching is zowel beschikbaar voor werkgever/ondernemer als voor werknemers. 
  • Coaches kunnen (groeps)gesprekken begeleiden over veranderingsprocessen, maar ook individuele eindejaars- of functioneringsgesprekken. 
  • Wilt u gebruik maken van een coach, neem dan vrijblijvend [Einde van tekstterugloop]contact op. Meer informatie op mijn.bovag.nl/coaching

Dit artikel is ook verschenen in BOVAGkrant 10-2019.

 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring