Terug

Dit moet u weten over de antiwitwaswet (Wwft)

Wet- en regelgeving
Leestijd: 10 min

Doordat witwassen een groot probleem vormt, is wetgeving hiervoor aangescherpt. Mobiliteitsbedrijven die handelen in goederen van grote waarde moeten zich houden aan de antiwitwaswetgeving. Hierbij zijn ondernemers verplicht om de identiteit van hun klanten vast te stellen en te verifiëren. Bovendien doen poortwachters zoals banken continu transactiemonitoring, wat kan leiden tot uitgebreider onderzoek.

Uit recent onderzoek blijkt dat in Nederland jaarlijks zo’n zestien miljard euro wordt witgewassen. Vaak gaat contant geld gepaard met fysieke veiligheidsrisico’s en met fraudegevoeligheid. Bovendien liggen financiële instellingen steeds meer onder een vergrootglas, waardoor de bestrijding van financiële criminaliteit een prioriteit is geworden van de financiële sector, de wetgever en toezichthouders. De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) moet voorkomen dat bedrijven slachtoffer worden van financiële criminaliteit, zoals bij het witwassen van geld. Omdat mobiliteitsbedrijven vaak te maken hebben met hogere aanschafwaarden, is deze wetgeving voor hen relevant.

Wie zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze wet?

Poortwachters zijn partijen die bij deze wetgeving ‘aan de poort staan’. Zij hebben vanuit de Wwft verplichtingen opgelegd gekregen. Hierbij gaat het niet alleen om banken en verzekeraars, maar bijvoorbeeld ook casino’s, makelaars en handelaren in juwelen en mobiliteitsbedrijven. De overeenkomst is dat zij allemaal te maken hebben met geldstromen of met de aankoop en verkoop van (dure) goederen, zoals auto’s, kampeermiddelen of motoren.

Hoe kunt u als ondernemer in de mobiliteitsbranche voldoen aan de Wwft?

Als mobiliteits­ondernemer bent u in een aantal gevallen verplicht om de identiteit van uw klanten vast te stellen en te verifiëren en ongebruikelijke transacties te mel­den. U bent verplicht om de verzamelde gegevens te bewaren in een klantdossier. Hiervoor is het raadzaam om een interne beleids- en controleprocedure op te stellen. Het doel hiervan is dat onder andere controlerende instanties zicht kunnen krijgen op de activiteiten van uw klanten. Want wanneer zij vermoeden dat uw onderneming niet voldoet aan de antiwitwaswetgeving of de financiering van terrorisme, dan kunnen zij name­lijk een onderzoek instellen. Hieraan moet u meewerken door de autoriteiten toegang te geven tot alle relevante documenten en informatie die zij nodig hebben om het onderzoek uit te voeren. Ook bent u verplicht om medewerking te verlenen aan interviews en het geven van informatie.

Helpende hand bij de Wwft

“Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw onderneming voldoet aan de antiwitwaswetgeving”, zegt Geert Brummelhuis van BOVAG. “Dit kunt u doen door interne procedures op te stellen, medewerkers te trainen en alert te zijn op verdachte transacties en klanten.” Op mijn.bovag.nl/wwft vindt u hiervoor meer achtergronden en praktische informatie over Wwft. Daarnaast biedt BOVAG een actielijst hoe u een beleids- en controleprocedure opzet, een begrippenlijst en een stappenplan bij aankoop en bij bemiddeling van goederen. Heeft u inhoudelijke vragen over de toepassing en de gevolgen van de Wwft op uw mobiliteitsbedrijf? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies.

In welke gevallen moet u een ongebruikelijke transactie melden?

De Wwft moet u toe­­passen bij geïnteresseerde kopers die een betaling van € 10.000,– of meer in contanten doen en waar­bij u het vermoeden van een verdachte transactie heeft. Aankopen van € 20.000,– of meer of wanneer u bemiddelt in de verkoop van goederen moet u altijd melden. Dit geldt niet per klant­relatie, maar per transactie. Hierbij moet u ook een standaard cliëntenonderzoek doen, waar­bij u de klant moet identificeren en verifiëren. Wanneer u bemiddelt bij verkoop, dan moet u dit onderzoek bij alle bedragen en alle betaalwijzen doen. Is er sprake van een hoger risico? Dan moet u een verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren. Overigens, wanneer een koper via een bankrekening betaalt, dan bent u geen Wwft-instelling en hoeft u geen onderzoek te doen.

Voorbeeld 1: Een autohandelaar verkoopt een auto voor een bedrag van € 12.000,–, waarbij de klant in drie keer contant betaalt. Dit is een samengestelde transactie, waardoor de autohandelaar onder de verplichtingen van de Wwft valt.

Voorbeeld 2: Een klant vraagt u om zijn caravan te koop aan te bieden op uw website. Hierdoor draagt u bij aan het sluiten van een overeenkomst tussen een koper en verkoper, waardoor het gaat om bemiddeling. Het maakt niet uit of u hiervoor wel of geen vergoeding ontvangt. U moet deze transactie melden en onderzoek doen.

Voorbeeld 3: Een klant wil bij u een dure caravan kopen en wil de caravan contant afrekenen. Op het moment dat u hem vraagt naar zijn legitimatie­bewijs ‘bedenkt’ de klant zich en ziet hij alsnog af van de koop. Heeft u hierbij vermoedens van witwassen? Dan moet u deze voorgenomen transactie melden.

Wanneer en hoe moet u een ongebruikelijke transacties melden?

Wanneer u een ongebruikelijke transactie constateert, dan bent u verplicht om deze onmiddellijk te melden. Dit geldt ook voor niet afgeronde transacties. Een melding doet u bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU).

Wat zijn de gevolgen als u zich niet aan de Wwft houdt?

Wanneer u de Wwft niet of onvol­ledig naleeft, dan kan de toezichthouder maat­regelen treffen. Die variëren van een waarschuwing of hoge boete tot een strafrechtelijke aangifte. Houd ook rekening met eventuele reputatieschade voor uw bedrijf.

Tot slot

Om te voorkomen dat u onbewust slachtoffer wordt van financiële criminaliteit, is het belangrijk om alert te zijn op verdachte transacties en klanten. Wijs klanten op de digitale BOVAG-flyer ‘Zo betaalt u veilig voor uw auto’. Wees kritisch bij het accepteren van nieuwe klanten en vraag om documenten die de identiteit van de klant bevestigen. Let ook op ongebruikelijke transacties en vraag uw klant om uitleg als iets niet klopt. Kijk voor uitgebreide informatie over de Wwft, clientonderzoek, meldplicht en sancties op mijn.bovag.nl/wwft.

Dit artikel is verschenen in de BOVAGkrant 2023-06-07. 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring