Terug

De toekomst van de truckbranche

Onderzoek en cijfersOver BOVAG
Leestijd: 10 min

Hoe staan we ervoor en waar gaan we heen? BOVAG vindt het voor branches die het vertegen­woordigt belangrijk om op gezette momenten even verder te kijken dan vandaag. Dat gebeurt met onderzoeken die de actuele situatie in beeld brengen, maar vooral focussen op de kansen en bedreigingen van morgen. Via een onderzoek van KPMG klom BOVAG op de uitkijk­toren voor de truckbranche. Aad Verkade, branchemanager Truckdealers, vertelt over het uitzicht.

In het onderzoek waarmee KPMG de Nederlandse truckbranche in beeld bracht, is er volgens Aad Verkade één onderwerp dat er met kop en schouders bovenuit steekt: de krapte op de arbeidsmarkt. De truckbranche heeft er, net als veel andere sectoren, moeite mee om voldoende bekwaam personeel te vinden. Omdat de situatie nijpend is, kijkt BOVAG samen met ondernemers naar alle mogelijkheden. De praktijk leert dat zijinstroom een lastig verhaal is: omscholen naar trucktechnicus doe je niet zomaar. Daarom ligt de focus op zelf opleiden. De BOVAG TruckAcademy speelt daarbij een belangrijke rol. In dit initiatief werken het bedrijfsleven en scholen samen. Daarbij worden ze ondersteund door BOVAG, OOMT, Innovam en de truckimporteurs.

Via de TruckAcademy krijgen scholen actuele leermiddelen en worden leerkrachten met het oog op de toekomst getraind, bijvoorbeeld op het gebied van opkomende aandrijfvormen zoals elektriciteit en waterstof. Bovendien speelt de Truck­Academy in op specialisatie. Nu zijn trucktechnici vaak allrounders, maar de toekomst vraagt om specialisten op het gebied van bijvoorbeeld, diesel, elektronica en ICT. Aad Verkade: “De BOVAG TruckAcademy werkt. Zeker in bepaalde regio’s groeit het enthousiasme en het aantal studenten. Het zou mooi zijn als we dat in het hele land terugzien.”

Geen ruimte

De personenautomarkt wordt overspoeld door nieuwe (vooral Chinese) merken. Ook nieuwe truckmerken staan te trappelen. Uit het KPMG-rapport komt ondubbelzinnig naar voren dat er door het gebrek aan medewerkers én aan bedrijfsruimte geen ruimte is voor nieuwe merken in truckbranche.

“De focus op duurzaamheid brengt ook nieuwe kansen met zich mee”
Aad Verkade | branchemanager BOVAG Truckdealers

Nu al moeten alle zeilen worden bijgezet om het huidige park rijdend te houden. Volgens Aad Verkade werken veel bedrijven daarvoor nu al op 120 procent. Toch hoort hij in individuele gesprekken ook dat er wel degelijk ondernemers zijn die, al was het maar met een schuin oog, naar eventuele nieuwe mogelijkheden kijken. Aad: “De conclusie ‘geen ruimte’ lijkt ondernemers in de truckbranche ook te prikkelen. Het is absoluut een onderwerp dat de tongen los maakt.” 

Eind tekort in zicht

Een blik vanaf de uitkijktoren leert opvallend genoeg ook dat er al zicht is op het einde van de personeelskrapte. De opkomst van elektrisch aangedreven trucks speelt daarbij een belangrijke rol. “Nu staat elektrische aandrijving voor trucks nog in de kinderschoenen, zeker als het gaat om aantallen op de weg, maar mede door de duurzaamheidsagenda van de overheid gaat dat veranderen. Het KPMG-rapport maakt dit inzichtelijk met handige tabellen. Een elektrisch aangedreven truck heeft minder onderhoud nodig dan bijvoorbeeld een diesel. Daardoor is de verwachting dat richting het einde van dit decennium de onderhoudsbehoefte afneemt waardoor de druk op de inzetbare uren van personeel afvlakt. Iets wat ondernemers in de branche het liefst vandaag al zou­den willen zien”, volgens Aad Verkade.

Nieuwe kansen

De focus op duurzaamheid brengt ook nieuwe kansen voor ondernemers met zich mee. Mede door financiële prikkels vanuit de overheid zoals subsidies worden transportondernemers aangemoedigd om bijvoorbeeld de overstap naar ‘elektrisch’ te maken. Het feit dat de klanten daarbij worden geholpen door de overheid kan leiden tot een serieuze verkoopboost. Uit het rapport blijkt ook dat er op andere fronten nieuwe kansen zijn. Zo wordt de adviserende rol van een truckdealer nog belangrijker. Voor elektrisch aangedreven trucks is de laadinfrastructuur natuurlijk belangrijk. Er zijn al diverse BOVAG-bedrijven die een speciale EV-afdeling inclusief eigen oplaadmogelijkheden opzetten. Bij dat laatste is de drukte op het elektriciteitsnet helaas wel een serieus probleem. Daarom kunnen BOVAG-leden ook een beroep doen op de experts van BOVAG Energie.

Ook ‘waterstof’ biedt nieuwe kansen. Het KPMG-rapport voorziet dat deze aandrijflijntechnologie de komende jaren een gestage opmars gaat maken. Diverse BOVAG-ondernemers sorteren daar nu al op voor. Volgens Aad Verkade is het daarbij goed om te zien dat de fabrikanten die druk bezig zijn met de ontwikkeling van nieuwe technologieën het complete kanaal goed op de hoogte houden. Verkade heeft echter nog wel een belangrijk aandachtspunt: “Bij BOVAG onderschrijven we het belang van de overgang naar duurzame aandrijfvormen. In onze optiek dient er echter ook een goede tussenoplossing te zijn. Daarbij zouden alternatieve brandstoffen zoals e-fuels een belangrijke rol kunnen spelen.”

Van dealer naar agent?

In de personenautobranche is de overgang van een franchise- naar een agenturenmodel bij diverse merken in volle gang. In de truckbranche lijkt het franchisemodel vooralsnog een blijvertje. Dat komt vooral doordat elke truck maatwerk is, waarbij het samenspel tussen klant, truckdealer en opbouwspecialist centraal staat. Aad Verkade: “Het agenturenmodel lijkt vooral geschikt voor personenautofabrikanten omdat ze auto’s ook uit voorraad kunnen verkopen. Dat neemt niet weg dat we voorzichtige signalen krijgen dat ook truckfabrikanten in de richting van een (gedeeltelijk) agenturenmodel denken. Dat is wel een dingetje: als truckdealer ben je als agent minder zelfstandig dan als franchisenemer. Net als de hierboven genoemde onderwerpen is dat iets om over na te denken én om met collega’s en met BOVAG over te praten. En dat is precies de reden waarom we op de uitkijktoren zijn geklommen en dit rapport hebben laten opstellen. We zullen op dit punt ook de komende tijd nog aanvullend onderzoek doen.”

Aan de slag met uw eigen bedrijf

Het uitgebreide onderzoeksrapport en een samenvatting kunt u downloaden op mijn.bovag.nl/toekomsttruck. Wilt u concreet aan de slag met de uitkomsten van de toekomstvisie? BOVAG kan dit onderzoek presenteren aan uw dealervereniging. Het is ook mogelijk om individueel te sparren over de toekomstvisie en de betekenis ervan voor uw bedrijf. U kunt een afspraak maken door te mailen naar truckdealers@bovag.nl.

Dit artikel is verschenen in de BOVAGkrant 2023-06-07. 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring