Vereniging en ondernemers nóg dichter bij elkaar gebracht.
Terug

Bestuursraad van start

Over BOVAG
Leestijd: 8 min

Een vereniging werkt anders dan een onderneming. Maar overeenkomsten zijn er ook. Een daarvan is luisteren naar je doelgroep, je klanten of in het geval van BOVAG je leden. Dus wanneer zij ideeën hebben om de vereniging sterker te maken, onderzoekt BOVAG dat. Met als resultaat een nieuwe structuur en een nieuw orgaan: de Bestuursraad. Half september kwamen de leden voor het eerst bijeen.

De structuur van de BOVAG-vereniging is sinds 1 juli van dit jaar aangepast. Een administratief dingetje? Zeker niet, volgens enkele voorzitters van BOVAG-afdelingen. “De oude structuur voldeed niet meer omdat belangen van diverse afdelingen niet meer volgens de formele structuur werden vertegenwoordigd in de vereniging”, stelt Bert de Kroon, voorzitter BOVAG Autodealers. “Informeel werden we van alles op de hoogte gehouden en konden we van alles overleggen. Dus we misten niets, alleen formeel klopte het niet meer. Het was de bedoeling dat afdelingen via de Ledenraad verbonden zouden zijn. Echter uit de evaluatie van de Ledenraad bleek dat dat onvoldoende werkte. In de nieuwe situatie is de link tussen afdelingen en vereniging nu via de Bestuursraad gelegd, die ook een grotere rol heeft gekregen.”

Bestuursraad-HR.png

Fotobijschrift: 1. Egbert van Drie – Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven, 2. Derk de Haas – bestuurslid, 3. Hans Everts – Truckdealers, 4. Timon Rutten – bestuurslid, 5. Gerard ten Buuren – Onafhankelijke Autobedrijven, 6. Henk van den Helder – Verhuur- en Deelautobedrijven, 7. Han ten Broeke – algemeen voorzitter, 8. Peter de Rooy – bestuurslid, 9. George de Booij – financieel directeur / bestuurslid, 10. Toine Beljaars – Schadeherstelbedrijven, 11. Jan Paul Kerkhof – Tankstations, 12. Bert de Kroon – Autodealers, 13. Maarten Akkers – Fietsbedrijven, 14. Mark de Graaf – Autowas- en Poetsbedrijven, 15. Siewert Gorter – Caravan- en Camperbedrijven, 16. Hans Bresser – directeur strategie & innovatie / bestuursadviseur. Op deze foto ontbreekt Arno Smits – Rijscholen. Vanaf 1 januari 2022 gaat Energiesystemen en Revisie van start en treedt de dan gekozen voorzitter toe tot de Bestuursraad.

Het formeel regelen van de zaken waarover de voorzitter BOVAG Autodealers spreekt, is nu geregeld in de vorm van een Bestuursraad. Dat is een orgaan binnen onze vereniging waarin alle afdelingsvoorzitters zitting hebben, onder leiding van algemeen voorzitter Han ten Broeke. De Bestuursraad vergadert altijd samen met het Verenigingsbestuur, waar onder andere algemeen directeur Peter Niesink en financieel directeur George de Booij deel van uitmaken. De Bestuursraad komt vier keer per jaar samen, gaat over de uitvoeringsstrategie van de vereniging en stelt het portfolio vast en de projecten waaraan de komende tijd wordt gewerkt. Ook bespreken zij wat er op de lobby-agenda staat en geven inhoudelijk inbreng op grotere lobbydossiers. Zij doen een ‘rondje langs de velden’ om te kijken wat er in elke branche speelt, ontwikkelen de strategie en stellen deze vast.

Drie organen 

De vereniging wordt bestuurd door drie organen: Verenigingsbestuur, Bestuursraad en Ledenraad. Het Verenigingsbestuur bestuurt de vereniging op alle gebieden: lobby, strategie, financiën en de deelnemingen (bedrijven waar BOVAG een aandeel in heeft). De Bestuursraad bepaalt samen met het Verenigingsbestuur de strategie, de grote projecten en de inhoud van de grote lobbydossiers. De Ledenraad heeft de taak om dit alles te controleren. Bekijk het schema op pagina 19 voor een overzicht in een oogopslag.

“Uiteindelijk delen we meer met elkaar dan dat we discussiepunten hebben ”
Gerard ten Buuren | afdelingsvoorzitter BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven

Dezelfde belangen

Een tweede reden om over te stappen op een nieuwe structuur is volgens Gerard ten Buuren, voorzitter BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven, de overlap in vraagstukken en belangen. “Om te kijken waar synergie en overlap is, heb je een groep nodig met kennis van de verschillende afdelingen die dichter op het verenigingsbestuur zit. Het is prettig voor het verenigingsbestuur om gebruik te maken van die vele kennis. Ontwikkelingen gaan snel en vragen soms om snelle actie. In de Bestuursraad zien we snel wat de belangen voor de een kunnen betekenen voor de ander en kunnen we snel schakelen.”  

Ten Buuren wil dat de vereniging breed kijkt en wil de diversiteit van alle BOVAG-leden tot hun recht laten komen. “Uiteindelijk delen we meer met elkaar dan dat we discussiepunten hebben. BOVAG Onafhankelijk Autobedrijven en BOVAG Autodealers hebben dat de afgelopen jaren ondervonden. En als er ergens discussie over is, dan hebben we daar begrip voor. De link van de auto’s is vervolgens snel gelegd naar schade en verhuur. Maar vergeet ook niet dat er onder de onafhankelijke autobedrijven veel kleinere zelfstandigen zijn. Daar ligt dan weer een link met sommige kleinere afdelingen van BOVAG. Meteen in de eerste vergadering van de Bestuursraad zag je al goed het gemeenschappelijk belang van BOVAG en dat is belangrijk in deze tijd.”

Organogram.jpg

Simpeler

Voor afdelingsvoorzitter BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven, Henk van den Helder, is het streven naar simplificatie een belangrijke drijfveer. Hij vindt dat de nieuwe structuur eenvoudiger en overzichtelijker is en daarmee doeltreffender. “Leden zien deze veranderingen misschien niet op het eerste gezicht, maar gaan het zeker merken. Hun afdelingsvoorzitters kunnen concreter communiceren naar de rest van de leden toe. Voorzitters zitten dichter bij het vuur van de BOVAG-vereniging en tegelijkertijd dichter bij het vuur van de praktijk. Dat werkt naar twee kanten in het voordeel.”  

De eerste vergadering van de Bestuursraad was op 15 september een feit. De voorzitters hebben hier hun nieuwe rollen besproken en zeggen vertrouwen te hebben in de ontwikkeling van dit nieuwe orgaan. De komende tijd gebruiken zij om te bepalen wat de beste aanpak is om de Bestuursraad zo betekenisvol te laten zijn voor alle BOVAG-leden.

Actieve leden gezocht 


Een belangrijke spelregel in de nieuwe BOVAG-verenigingsstructuur is dat leden van de Bestuursraad niet een dubbelrol mogen hebben in de Ledenraad of het Verenigingsbestuur. Anders zouden zij hun eigen beleid moeten toetsen. Omdat diverse afdelingsvoorzitters in de Ledenraad zaten en daaruit moesten vanwege hun deelname aan de Bestuursraad, zijn er nu vacatures voor de Ledenraad. Deze Ledenraad bestaat uit 24 leden die worden afgevaardigd door de afdelingen. Een ledenraadslid kan maximaal twee termijnen van vier jaar dienen.   

Interesse in actieve deelname aan de BOVAG-vereniging door deelname aan de Ledenraad? Informeer ernaar binnen uw afdelingsbestuur en kijk op mijn.bovag.nl/vereniging.

Dit artikel is eerder verschenen in BOVAGkrant 08-2021.
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring