Bovag logo
Autofabrikant bouwt stad van de toekomst
0%
Terug

Autofabrikant bouwt stad van de toekomst

Duurzaamheid18 dec 2023 Leestijd: 10 min

Volgend jaar opent ‘Woven City’ zijn poorten, een experimentele stad gebouwd door autofabrikant Toyota. In die stad aan de voet van de Japanse berg Fuiji rekt de auto­fabrikant het begrip mobiliteit fors op, en vindt zichzelf tege­lijkertijd opnieuw uit als ‘mobility company’. En dat gaat dus niet meer alleen over auto’s.

Vroeger bouwden autofabrikanten zogenoemde concept-cars, auto’s die er vaak geweldig, zij het een tikje onrealistisch uitzagen en volgestopt waren met vondsten en gadgets. Die futuris­tische modellen werden getoond op de mondiale autoshows. Ze waren bedoeld om een blik in de autotoekomst te geven. Vaak zag je elementen van die concept-cars, bijvoorbeeld design of technologie, later terug in productiemodellen. Toyota gaat nu een paar reuzenstappen verder. Nog steeds bouwt Toyota een prototype. Maar dan niet van een auto, maar van een stad. Woven City heet het opmerkelijke project. En nee, de auto heeft geen hoofdrol in die stad. In tegendeel.

Met dit nieuwe prototype van een stad is Toyota ook zichzelf opnieuw aan het uitvinden: van fabrikant van geautomatiseerde weefgetouwen (inderdaad een verwijzing naar ‘Woven City’), naar autofabrikant, naar stadontwikkelaar.

Slimme stad

Met Woven City wil Toyota de slimme stad oftewel ‘smart city’ van de toekomst bouwen. Autonoom rijden, robotica, duurzaamheid, kunstmatige intelligentie en gemeenschapsdenken worden geïnte­greerd in het dagelijks leven van de bewoners van Woven City. En die worden stuk voor stuk geacht bij te dragen aan de ontwikkeling van hun experimentele stad. Het project is een weerspiegeling van Toyota’s ambitie om grenzen te verleggen en om bij te dragen aan een duurzamere en meer ‘verweven’ wereld. Toyota’s Woven City wordt momenteel gebouwd in Susona, aan de voet van de berg Fuji, op de plek van een afgedankte autofabriek, en dient als een levend laboratorium voor de ontwikkeling en het testen van nieuwe (mobiliteits)technologieën en samen­levingsvormen. Dat moet antwoorden opleveren op de uitdagingen waar de huidige Japanse samenleving zich voor gesteld ziet, de vergrijzing voorop.

Wat gaat Woven City aan innovaties en ideeën testen?

  1. Autonome voertuigen en slim kanali­seren mobiliteit De stad zal worden uitgerust met speciale rijstroken voor autonome voertuigen. Vervoersstromen worden gescheiden. Voetgangers, OV, transport, persoonlijk vervoer, bezorgdiensten. Boven en onder de grond.

  1. Slimme huizen De huizen in de stad worden uitgerust met onder meer robotassistenten, slimme verlichting, temperatuurregeling en beveiligingssystemen.

  1. Kunstmatige intelligentie (AI) AI speelt een centrale rol in Woven City. Denk aan verkeersmanagement, energiegebruik en openbare diensten. Ook wordt AI gebruikt om de interactie tussen bewoners en de stad te verbeteren.

  1. Duurzaamheid Woven City draait op hernieuwbare energiebronnen, waaronder zon­nepanelen en waterstof-brandstofcellen. Ook zullen er in de stad verschillende initiatieven worden genomen om het energiegebruik te verminderen en afval te minimaliseren.

  1. Gemeenschapsvorming De stad wordt ontworpen om verbondenheid en gemeenschapszin te bevorderen.

Woven City is nu nog een bouwplaats, maar in de zomer van 2024 moet fase één gereed zijn. En vanaf 2025 zal de stad volgens plan func­tioneren als levend lab, met uiteindelijk een paar duizend inwoners. Iedereen die er woont is een ‘co-creator’, aldus Toyota.

header-image

Een stad als testbaan

BOVAG vroeg Yumi Aoki van Woven City naar het hoe en waarom van het opmerkelijke Toyota-initiatief.

Waarom kiest Toyota ervoor om de wereld van stadsontwikkeling te betreden? Dat is toch niet de kern­activiteit is van een autofabrikant?

Yumi Aoki: “Ons doel is niet om een stad te ontwikkelen. We bouwen een testbaan voor mobiliteit in de breedste zin van het woord. Toyota is al heel lang autofabrikant en heeft over de hele wereld testbanen om auto’s te testen voordat we ze aan klanten leveren. Tijdens CES 2018 kondigde Akio Toyoda aan dat Toyota zich zou transformeren tot een mobiliteitsbedrijf en om dat te realiseren, hebben we een testbaan voor mobiliteit nodig om mobiliteit in een echte leefomgeving te testen. Dat is Woven City, een testbaan in de vorm van een stad.”

Wat betekent het dat Toyota een mobiliteitsbedrijf wil worden in plaats van een autofabrikant?

“Het woord mobiliteit komt van ‘bewegen’. Wij denken dat ‘bewegen’ twee betekenissen heeft. Het betekent verplaatsen van A naar B, maar het heeft ook een emotionele component: ik ben ontroerd, geraakt. Wij geloven dat mensen vreugde voelen door zich te kunnen verplaatsen; mobiliteit kan mensen verbinden. Deze menselijke verbinding is de fundamentele waarde van mobiliteit. Daarnaast, in die zin van beweging, zijn er drie soorten mobiliteit: mobiliteit van informatie, mobiliteit van goederen en mobiliteit van mensen. Wij kunnen bijdragen aan al die vormen van mobiliteit. Daarmee zijn we een mobiliteitsbedrijf.”

Is Toyota over 25 jaar nog steeds (ook) een autofabrikant?

“Dat denk ik wel. Mobiliteit omvat dan ook nog steeds auto’s.”

Wordt dit experiment werkelijk een echte stad of dorp? Met mensen die er wonen en werken? Wie gaat er in Woven City wonen? Hoe zullen deze mensen deelnemen?

“Woven City is zoals gezegd een testbaan voor mobiliteit waar we van alles gaan uitproberen. Een levend laboratorium. We verwelkomen echte uitvinders, maar ook ‘gewone’ bewoners. En die zijn wat ons betreft ook ‘uitvinders’, in de zin dat ze meehelpen met testen en proactief feedback geven. Woven City wordt momenteel gebouwd en we plannen om in 2025 echt te kunnen beginnen. Eerst op kleine schaal. De bewoners, wij noemen ze uitvinders en mede-uitvinders, zullen dan voornamelijk nog mensen van Toyota zijn, inclusief hun families. Geleidelijk verhogen we het aantal bewoners, van 360 bewoners in fase één, tot uiteindelijk wel 2.000.”

Smart Cities

Japan worstelt. Naast de uitdagingen waar de hele wereld mee te maken heeft, zoals klimaat­verandering en bijbehorende noodzaak tot forse reductie van de CO2-uitstoot; naast de bekende extreem drukke mega-­steden, heeft Japan te maken met een zeer hoog tempo van vergrijzing. Bijna een derde is inmiddels boven de 65 jaar. En dat percentage gaat nog fors stijgen. En de bevolking krimpt. Naar verwach­ting zal de helft van de grofweg 1.700 steden op het platteland verdwijnen door ontvolking en vergrijzing. Niet voor niets krijg je een miljoen yen (pakweg 6.000 euro) per kind als je Tokyo verruilt voor de regio. Maar dat is slechts een pleister op de wonden. Japan moet zich opnieuw uitvinden. Aangepast aan een grote grijze, niet productieve bevolkingsgroep, rekening houdend met een leeglopende regio. De hulp voor de overheid komt daarbij uit uiteenlopende hoeken. Projectontwikkelaars zijn misschien nog de minst onverwachte partij, maar ook consultancyfirma KPMG en autofabrikant Toyota nemen de handschoen op.

De oplossing voor veel van genoemde proble­men wordt gevonden in zogenoemde Smart Cities. Op diverse plekken in Japan zie je experimenten ontstaan. Levende laboratoria.

Aan de rand van Tokyo, nabij twee universiteiten, bouwt een projectontwikkelaar aan Kashiwa-No-Ha, een nieuwe stad met slimme, centrale regie op de energiehuis­houding, en met veel oog voor leefbaarheid en gemeenschapsgevoel, met name ook voor de oudere generatie. Onder meer door toegankelijke en deels gratis gezondheidszorg. Slechts de helft van de huishoudens heeft er een auto, er is voorzien in elektrische deel­auto’s, er is veel ruimte voor de fiets en het nieuwste idee is om een OV-abonnement onderdeel te laten zijn van de huur.

De Japanse vestiging van KPMG heeft een vergrijzende en leeglopende stad in de regio onder de loep genomen. En met name op basis van beschikbare data voorstellen gedaan om de stad aantrekkelijk te houden voor de verouderde bevolking. Bijvoorbeeld door het beschikbare OV, vaak inmiddels zo uitgekleed in de regio dat het door vrijwilligers wordt gerund, veel slimmer in te zetten. Met name door vraag en aanbod op slimmer op elkaar aan te passen. En autofabrikant Toyota bouwt op de plek van een gesloten autofabriek een compleet nieuwe stad: Woven City.

Planes, trains and automobiles

De Tokyo Motor Show is dood. Leve de Japan Mobility Show. Veel van de grote internationale autoshows zijn na corona niet meer teruggekomen. Zo niet de Tokyo Motor Show, ooit goed voor maximaal 2,6 miljoen bezoekers. Deze Japanse AutoRai heeft zichzelf met succes opnieuw uitgevonden als Mobility Show.

Ruim 1,1 miljoen mensen vergaapten zich begin november aan een overweldigende hoeveelheid mobiliteit. Met naast (heel veel) elektrische auto’s – de Japanners lijken nu toch echt van hun hybride geloof te zijn gevallen – ook motorfietsen, vliegtuigen, trucks, drones, fietsen, stepjes, reddingshelikopters, een moonbuggy, robots, campers, scootmobielen en een zelfrijdende SRV-wagen. Feitelijk was het de AutoRAI, de MotorRai, de BedrijfswagenRAI, de FietsRai en de Kampeer & Caravan Jaarbeurs ineen. En meer.

Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.