Terug

10 BOVAG-ondernemers over hun jaar

Ondernemerschap
Leestijd: 21 min

2022 was wederom een turbulent jaar. Aan het begin hadden we nog volop te maken met corona, maar dat werd al gauw overschaduwd door de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, tekort aan materialen en personeelsschaarste. Ondanks de vele uitdagingen, gingen de BOVAG-ondernemers er weer met enthousiasme en creativiteit tegenaan. We kijken met tien BOVAG-ondernemers naar wat het afgelopen jaar hen bracht en hoe BOVAG ze heeft bijgestaan.

Mekenkamp als merk

Wil MekenkampMekenkamp.png
Mekenkamp Auto’s

“Mede door corona hebben we besloten het roer om te gooien. Dat betekent: afbouwen van dealeractiviteiten en ons focussen op jonggebruikte auto’s. Samen met mijn zoon en neef, die een steeds belangrijkere rol in het bedrijf vervullen, richten we ons op modellen van Duitse premiummerken. Onze ‘brand’ is nu Mekenkamp Auto’s. Daarnaast zijn we al vanaf 2016 lid van Vakgarage om dealerkwaliteit te kunnen waarborgen. Dit jaar heb ik contact gezocht met BOVAG omdat onze huisbankier (een van de grote handelsbanken) een expirerende hypotheek en het handelskrediet niet wilde verlengen. Al snel bleek dat de grootbanken geen automotive-financieringen meer willen aangaan en bestaande portefeuilles willen afbouwen. BOVAG onderkent dit probleem en had al veel signalen uit de markt ontvangen van deze praktijken. Daarover was BOVAG al in gesprek met de politiek. Ook hebben ze een onafhankelijk onderzoeksbureau mijn casus laten vastleggen. Het rapport concludeert dat de handelsbanken beleid heb¬ben ontwikkeld om gezonde automotive bedrij¬ven de deur te wijzen. Zelf heb ik met wat creativiteit een nieuwe financiering kunnen realiseren. Ik ken de status van het BOVAG-dossier op dit moment niet precies, maar ik hoop dat de casus ook andere ondernemers helpt. Het kan namelijk het verschil zijn tussen doorwerken of de stekker eruit.”

Groei door flexibiliteit

Stephan van der VeerStephan-bk122022.png
Pouw Rent


“2022 was een waanzinnig jaar dat voor ons vooral in het teken stond van groei. Zelfs los van een overname is onze omzet bijna verdubbeld. Dat we uit de coronaperiode komen speelt daarbij natuurlijk mee, maar het zit hem vooral in de sterk toegenomen vraag naar flexibele mobiliteit. In onze optiek zijn langlopende (lease)contracten niet meer van deze tijd. Dat komt vooral doordat werknemers sneller overstappen naar een nieuwe werkgever en omdat ze bijvoorbeeld nog een sabbatical nemen of een wereldreis plannen. Daarom moet mobiliteit flexibel zijn. Met drie aparte merken voor deelauto’s, verhuur en shortlease zetten we daar op in. Pouw Rent is altijd BOVAG-lid geweest. In het begin maakten we vooral gebruik van juridische en arbeidsrechtelijke ondersteuning. De afgelopen jaren zijn we gegroeid van drie naar twintig medewerkers en van een vloot van 59 voertuigen naar ruim zeshonderd. Dat vraagt een ander soort ondernemerschap. Dát zagen de mensen bij BOVAG ook. Aansluitend wezen ze ons op de mogelijkheden voor ondersteuning daarbij. Daarom volgen we nu het OOMT-traject. Ik hoop vooral op praktische handvatten, bijvoor¬beeld voor interne communicatie. De organisatie is complexer geworden en de lijntjes zijn niet meer zo kort als in het begin. Daar maken we nu samen werk van.”

Minder auto’s poetsen, meer omzet

Hans-bk122022.pngHans Smid
Autocleaning Roden


“Er zijn diverse factoren die flinke impact hebben op de autopoetsbranche en dus ook op ons bedrijf. Er worden minder auto’s verkocht dan voorheen en ook het aantal autobedrijven daalt. Voor particulieren is de auto niet meer de heilige koe die hij ooit was. Een auto is nu vooral functioneel en bovendien komen er nieuwe vervoersmogelijkheden. Steeds minder mensen bezitten een auto. Een leaseauto koester je meestal niet zo. Toch biedt dat ook kansen: vaak hebben leaseauto’s smetjes op het moment dat ze ingeleverd moeten worden. Daar kunnen leasemaatschappijen hoge boetes voor rekenen. Het is meestal voordeliger om een krasje, een deukje of vlekje door ons te laten wegwerken. In 2022 hebben we minder auto’s gezien. Toch is onze omzet gestegen. Dat komt door een actieve benadering van zakelijke en particuliere klanten. Iemand die langs komt voor poetsbeurt, wijzen we ook op bijvoorbeeld interieurreiniging en de mogelijkheden om kleine schades te verhelpen. Het BOVAG-lidmaatschap werkt daarbij: klanten associëren het met kwaliteit, betrouwbaarheid en garantie. BOVAG staat voor ons klaar, maar het is geen eenrichtingsverkeer: samen streven we naar meer aangesloten autopoetsbedrijven, vooral om extra zichtbaar te worden. Daar brengen wij samen met collega’s ideeën voor in. Social media kan daarbij een belangrijke rol spelen.”

Tijdig inkopen, klanten goed bedienen

Jaco-bk122022.pngJaco van Dalfsen
Tweewielercentrum J. van Dalfsen


“De kooplust was er. De kunst was om er aan te voldoen, maar uiteindelijk kunnen we terugkijken op een buitengewoon goed 2022. Met ons tweewielerbedrijf richten we ons al zo’n dertig jaar op ‘huis-tuin-en-keuken-segment’. Ook daar spelen elektrische modellen een steeds grotere rol. Het afgelopen jaar was het lastig om aan fietsen te komen. Vooral door tijdig in te kopen is dat gelukt. Eigenlijk deden we zoals vroeger: in de winter inkopen om in het voorjaar te verkopen. Door snel wisselende collecties gaat dat tegenwoordig niet meer zo sterk op, maar nu heeft het ons echt geholpen. Iedere fiets die we hadden, konden we verkopen. Het belangrijkste vind ik dat we vrijwel iedereen goed hebben kunnen bedienen. In het afgelopen jaar kregen we een brief van de overheid. Die wees op het verplichte karakter van de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Voor mijn bedrijf vind ik alle RI&E-regels eerlijk gezegd wat overdreven. Toen kwam er een medewerker van BOVAG langs. Dat was prettig: door alle belangrijke punten in beeld te brengen, konden we gericht aan de slag. We zitten nuchter en pragmatisch in de wedstrijd: we doen wat nodig is om te kunnen ondernemen.”

Lessen tot je het kan

Jan-bk122022.pngJan van Veen
Rijschool Profiplus


“Toen de coronapandemie begon, heb ik alle auto’s geschorst om kosten te besparen. Als eenpitter was ik blij dat mijn lestarief altijd zodanig is geweest dat ik ook een financiële buffer kon aanleggen. Gelukkig rijden we weer. Ook bij mijn rijschool is er een wachtlijst. Die is te handlen door duidelijk en helder te communiceren met cursisten en hun ouders. Ik hou van mijn vak. Daarom blijf ik benadrukken dat het rijopleidingssysteem in Nederland beter kan. Het is nu examengestuurd in plaats van opleidingsgericht. Vergelijk het met zwemlessen. Je brengt je kind naar zwemles omdat je wilt dat het goed leert zwemmen. Daar zit geen druk achter: je lest tot je het kan. Bij de rijopleiding is het papiertje het doel, en wel zo snel mogelijk. Samen met collega’s en BOVAG pleit ik voor kwaliteit boven snelheid. Dat begint met goede instructeurs. Ik vind het bijzonder dat je met veertig ‘vlieguren’ al rijinstructeur kunt zijn en je zelfs direct een eigen rijschool kunt starten. Al helemaal omdat je papiertje niets zegt over je ondernemerskwaliteiten. Deze en veel andere zaken maak ik bij BOVAG bespreekbaar. BOVAG is top als vraagbaak, maar ik waardeer ook de actieve spreekbuisfunctie naar Den Haag. Daarbij zorg ik graag voor input.”

Wegbewegen van fossiel

Daan-bk122022.pngDaan Faber
Finco Fuel Group
Projectmanager Renewables


“FinCo is als onafhankelijk leverancier van brandstoffen ‘on a mission’: de komende jaren moeten we alles op alles zetten om de CO2-emissies wereldwijd te laten dalen. Daarom zet FinCo Group versneld duurzame energiedragers in en faseren we fossiele brandstoffen uit. Dat wordt niet alleen ingegeven door onze wens om CO2  te reduceren. De oor¬log in Oekraïne maakt ook duidelijk hoe belangrijk de switch naar low-carbon-brandstoffen en andere vormen van duurzame energie is. De verduurzaming in de scheepvaart en de binnenvaart is complex. Vooral als het gaat om technische oplossingen op de korte termijn. We zien veel mogelijkheden voor de toepassing van biomethanol. Deze groene brandstof is zeer geschikt voor de scheepvaart, alleen dienen er aanpassingen te worden gedaan aan de bestaande scheepsmotoren. Om die te kunnen realiseren, moet je de juiste gesprekspartners weten te vinden én ermee aan tafel zien te komen. FinCo heeft mede daarom een lidmaatschap afgesloten bij BOVAG. Als brancheorganisatie zijn zij in staat om ons in contact te brengen met de juiste gesprekspartners. Zo zijn we nu al ingestapt in twee projecten waarbij transport over water met biomethanol als brandstof centraal staat. Zowel BOVAG en FinCo erkent de urgentie om ‘van fossiel weg te bewegen’. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking!”

Zo kan keuren ook

Teun-bk122022.pngTeun van den Heuvel
Van den Elzen caravans en recreatie


“We voeren al jaren de BOVAG Onderhoudsbeurt uit. Voorheen heb ik het contact met de keurmeester die de steekproefcontroles deed als lastig ervaren. Toen BOVAG een pilot voor een nieuwe keuringsaanpak startte, zijn we gelijk ingestapt. Wij waren direct enthousiast over het AMTeK-systeem waarbij een keurmeester langskomt en samen met onze eigen monteurs op de werkvloer in dialoog gaat over de keuring, al helemaal omdat de keurmeester tegelijkertijd ook de nieuwste technieken en inzichten met onze collega’s deelt. De nieuwe aanpak die BOVAG heeft geïnitieerd, zorgt er dus voor dat onze monteurs al doende leren. Dat motiveert en is heel wat anders dan een bot bericht van afkeuring. Daar komt bij dat bij de nieuwe aanpak ook het digitaal afmelden én de informatievoorziening naar de klant perfect zijn geregeld. In de pilotperiode hebben wij, net als diverse collega’s, feedback gegeven. Door die input is de procedure nog verder verfijnd en goed afgestemd op de praktijk. 2022 was voor ons een bijzonder goed jaar. We hebben duidelijk gemerkt dat grote gebeurtenissen (corona, oorlog Oekraïne) grote invloed hebben, maar ook dat daarna altijd een sterke inhaalslag volgt. Daar zitten we nu middenin.”

Wilt u met uw aanhangwagen-, caravan- of camperbedrijf ook al overstappen op de nieuwe keuringsmethode? Kijk dan op mijn.bovag.nl/keurenmetamtek.

Voorsorteren op een cao-verhoging

Frank-bk122022.pngFrank Pero
Scania Nederland B.V. 
Director Human Resources Benelux


“Sinds september kregen we signalen dat er Scania-medewerkers waren die het door de stijgende prijzen financieel lastig hadden. We waren er al snel uit dat we onze werknemers tegemoet wilden komen. Omdat we ons afvroegen of dit via de bestaande cao kon, hebben we contact opgenomen met BOVAG. BOVAG heeft mede op ons verzoek onderzocht of er draagvlak was voor een aanvulling op de bestaande cao. Helaas was dit niet het geval, waarop we als managementteam hebben besloten zelf een oplossing te bedenken. Die vonden we door alvast vooruit te lopen op de verwachte loonsverhoging van de nieuwe cao, die in november 2023 wordt verwacht. Per 1 december 2022 hebben we alle medewerkers een loonsverhoging van drie procent gegeven. Op de ingangsdatum van de nieuwe cao wordt dat eventueel aangepast naar het percentage van de afgesproken verhoging. BOVAG heeft ons niet alleen geholpen bij het dichttimmeren van alle juridische voorwaarden, maar ook met de manier waarop we dit hebben gecommuniceerd. Met deze vooruitlopende verhoging én een loonsverhoging van € 100,- op 1 januari 2023 willen we onze werknemers laten zien dat we naar ze luisteren en dat we ze koesteren. Tegelijkertijd geven we er ook een signaal mee af naar de buitenwereld én naar toekomstige werknemers: Scania is een mooi bedrijf om voor te werken.”

Extra boost

Tjem-bk122022.pngTjem Tensen
Tensen Tweewielers


“We kijken terug op een goed jaar. We merkten in de coronaperiode dat mensen op zoek gingen naar andere vormen van vervoer. De verkoop van motorscooters nam bijvoorbeeld extreem toe. Sinds corona lijken consumenten vaker een kort lontje te hebben en doen ze soms heel moeilijk over iets kleins. We hebben dit jaar een paar keer contact gehad met BOVAG Ledenadvies, om te checken of de klant daadwerkelijk recht had op wat hij wilde. Fijn om te kunnen sparren met BOVAG en we hebben het op een goede manier kunnen oplossen met de klant. Begin van het jaar hebben we veel scooters verkocht, maar door de lange levertijden werden ze bij binnenkomst halverwege dit jaar duurder. Dat konden we niet zomaar doorberekenen aan de klant. Dat heeft ons financieel een tik gegeven. Door de aankomende helmplicht voor snorfietsen hebben daarnaast veel mensen hun bestelling geannuleerd. Gelukkig herstelde de verkoop gedurende het jaar en zijn we door onze voorraad snorfietsen heen gekomen. Mensen zien in dat ze met een snorfiets op het fietspad mogen blijven rijden en met de bromfiets de weg op moeten. Daardoor gaan ze met name in de stad toch liever voor een snorfiets. We hebben de aanvraag bij RDW ingediend om de ombouw¬keuring van snor- naar bromfiets te mogen uitvoeren. Perfect dat BOVAG zich daarvoor hard heeft gemaakt. Dat geeft onze werkplaats een extra boost en daar verdienen we aan.”

Dorpsgarage met toekomstvisie

Harry-bk122022.pngHarry Goverde
Garagebedrijf Goverde


“Sinds 1938 zijn we een taxibedrijf. Door de jaren heen zijn er diverse activiteiten bij gekomen, zoals een garagebedrijf in 1953. En in 1997 zijn we met een groep andere garagisten Autoschade Zevenbergen begonnen. Zo’n drie jaar geleden zijn we gestart met de verkoop van jonggebruikte auto’s. Zeker nu de levering van ‘nieuw’ lastig is, blijkt dat een schot in de roos. We hebben dit jaar al zo’n tweehonderd zelf ingekochte en geïmporteerde auto’s afgeleverd. 2022 was ook een jaar van verder vooruitkijken. Twee jaar geleden hebben we aangrenzend aan ons terrein een grote parkeerplaats gekocht. Samen met een energieleverancier als partner, ontwikkelen we nu een plein met achttien snellaadplekken voor elektrische auto’s. Iedereen is welkom; we zien het ook als dienstverlening naar bijvoorbeeld aangrenzende bedrijven. We hebben prettig én vruchtbaar samengewerkt met BOVAG. Zo hebben we deelgenomen aan een onderzoek waarbij de uitsloot van fijnstof in de werkplaats werd gemeten. We scoorden goed, met een officieel certificaat als beloning. Via BOVAG hebben we ook werk gemaakt van digitale onderhoudsboekjes. BOVAG koppelde ons aan de juiste partner. Daardoor kunnen onze klanten nu altijd en overal hun serviceboekje inzien.”

Dit artikel is verschenen in de BOVAGkrant 12-2022
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring