Bovag logo
Verkeersveiligheidscoalitie: snel ingrijpen noodzakelijk om stijging verkeersslachtoffers te stoppen
0%
Terug

Verkeersveiligheidscoalitie: snel ingrijpen noodzakelijk om stijging verkeersslachtoffers te stoppen

Laatste update 13 december 2023Leestijd: 5 min
Artikel header afbeelding

De enorme stijging van het aantal verkeersslachtoffers vraagt om ingrijpen. In 2022 vielen 745 doden en 8.300 gewonden. De Verkeersveiligheidscoalitie, waar BOVAG lid van is, roept het nieuwe kabinet met klem op om te investeren in meer handhaving en een veilige infrastructuur. Zonder die maatregelen wordt de doelstelling om het aantal slachtoffers fors terug te dringen niet gehaald.

In 2022 vielen 745 verkeersdoden, het hoogste aantal in 15 jaar. Met name fietsers zijn vaker slachtoffer (290 doden). Maar ook onder automobilisten is het aantal dodelijke slachtoffers toegenomen, tot 221. De ambitie van het kabinet om het aantal verkeersslachtoffers in 2050 terug te brengen tot nul is daarmee verder weg dan ooit. Om het aantal verkeersslachtoffers naar beneden te brengen zijn forse investeringen in onder meer verkeershandhaving en fietsveiligheid noodzakelijk. Met de 500 miljoen euro investeringsimpuls Verkeersveiligheid voor de verbetering van infrastructuur wordt een stap in de goede richting gezet. Maar dit is onvoldoende om het tij te keren.

Investeer in de veiligheid van fietsers en vergroot de handhavingscapaciteit om onveilig verkeersgedrag terug te dringen. Dat nadrukkelijke verzoek doet de Verkeersveiligheidscoalitie aan het nieuwe kabinet. De Verkeersveiligheidscoalitie is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, private partijen en kennisinstellingen.

Noodzakelijke maatregelen

Uit het rapport Kiezen of delen van SWOV (het instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) blijkt dat een verdubbeling van de handhaving en een veilige fietsinfrastructuur zorgen voor aanzienlijk minder doden en gewonden. De Verkeersveiligheidscoalitie roept het kabinet daarom op om de volgende maatregelen te nemen:

Investeer in veilige infrastructuur. Bijna 70 procent van de ernstig verkeersgewonden en meer dan een derde van de verkeersdoden is een fietser. Daarnaast is de verwachting dat het aantal fietsers de komende jaren blijft groeien. Maatregelen zijn hard nodig.

De Verkeersveiligheidscoalitie vraagt het kabinet om de volgende stappen te zetten:

 • Investeer in veilige fietsinfrastructuur. Dat is de beste manier om ongevallen te voorkomen.
 • Stimuleer het dragen van een fietshelm en geef meer informatie en advies over goede fietshelmen en helmdracht.
 • Stimuleer 30 km/u binnen de bebouwde kom, waar het onveilige situaties verbetert.
 • Verbied het opvoeren van e-bikes, fatbikes en andere licht elektrische voertuigen (LEV’s).
 • Verklein snelheidsverschillen op het fietspad.

Investeer in verkeershandhaving. Als er meer kans is om aangehouden of beboet te worden, zorgt dit voor ander gedrag op de weg.

Om verkeershandhaving effectief in te zetten, vindt de Verkeersveiligheidscoalitie dat de politiecapaciteit moet worden vergroot:

 • Onderzoek de mogelijkheid om verkeershandhavingsteams opnieuw in te stellen.
 • De politieopleiding moet meer aandacht voor verkeershandhaving in het programma opnemen.
 • Meer innovatie op het gebied van handhaving: investeer in MONOcams om handheld telefoongebruik tegen te gaan, automatiseer handhaving en vergroot het aantal staandehoudingen, bijvoorbeeld door inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s).

Gezien het toenemende aantal ongevallen waar voetgangers, fiets en e-bike enerzijds en auto’s en vrachtwagens anderzijds zijn betrokken, pleit de Verkeersveiligheidscoalitie voor het stimuleren van voertuigtechnologie ter bescherming van voetgangers, fietsers en andere weggebruikers.

Feiten en cijfers

 • Ruim een derde van de verkeersdoden en ruim twee derde van de ernstig verkeersgewonden in Nederland is een fietser.
 • In Nederland zijn 23 miljoen fietsen, waarvan 4,9 miljoen e-bikes (2022).
 • In 2020 werd een kwart van de fietskilometers afgelegd op een elektrische fiets.
 • Bij een ongeval hebben fietsers met helm 60 procent minder kans op ernstig, en 70 procent minder kans op dodelijk hoofd-/hersenletsel, dan fietsers zonder helm.
 • Het aantal automobilisten met alcohol op achter het stuur is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld (periode = 2017-2022).
 • Bij regelmatige alcoholcontroles, neemt het aantal ongevallen met 17 procent af.
 • 71,5 procent van de automobilisten geeft aan zijn/haar mobiel weleens te gebruiken tijdens het rijden.
 • Lachgas is sinds begin dit jaar verboden. Er is echter geen methode om vast te stellen of een verkeersdeelnemer lachgas heeft gebruikt. Een verbod is dus moeilijk te handhaven.

Het kabinet heeft een ambitie van 0 verkeersslachtoffers in 2050. Deze doelstelling raakt echter steeds verder buiten bereik. De daling van het aantal dodelijke verkeerslachtoffers stagneert al jaren. Verkeersongevallen zorgen voor onnoemelijk menselijk leed en kosten de maatschappij jaarlijks 27 miljard euro.

Kijk voor meer informatie op

verkeersveiligheidscoalitie.nl

.

Bezig met laden...

Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.