Bovag logo
Vanaf 1 april: nieuwe voorwaarden voor toepassen nultarief bij export
0%
Terug

Vanaf 1 april: nieuwe voorwaarden voor toepassen nultarief bij export

Laatste update 01 januari 2020Leestijd: 5 min
Artikel header afbeelding

Voor ondernemers die voertuigen exporteren binnen de EU is er vanaf 1 april meer duidelijkheid over onder welke voorwaarden zij het nultarief voor de btw mogen toepassen. Het is belangrijk om deze richtlijnen op te volgen, om te voorkomen dat je betrokken raakt bij btw-carrouselfraude. Er staat bijvoorbeeld in welke documenten je in een dossier vastlegt, waarmee je laat zien dat je zorgvuldig hebt gehandeld. Daarnaast is er een nieuwe afhaalverklaring, voor het geval de koper vanuit de EU het voertuig in Nederland komt ophalen of dat laat doen.

Ondernemers kunnen bij export binnen de EU gebruikmaken van de verleggingsregeling, oftewel de intracommunautaire levering (ICL). Er wordt dan geen btw in rekening gebracht aan de koper en de koper moet in zijn eigen land de btw volgens het in dat land geldende tarief afdragen of verrekenen. De Nederlandse exporteur die het 0%-tarief toepast moet aantonen dat hij dit terecht heeft gedaan. Kan hij dit niet, dan kan de btw alsnog op hem worden verhaald.

Vastlegging documenten

De toelichting in de

Staatscourant (hoofdstuk 6)

vervangt vanaf 1 april het besluit heffingen omzetbelasting met betrekking tot intracommunautaire leveringen. Daarin wordt een aantal (administratieve) handvatten en verplichtingen gegeven om als zorgvuldig ondernemer te handelen, waarbij je aantoont dat je alles hebt gedaan als ‘oplettend koopman’ om te voorkomen dat je betrokken raakt bij btw-fraude. Een ondernemer moet de aanspraak op het nultarief aannemelijk maken door vanaf 1 april per verkocht voertuig een dossier aan te leggen waarin alle boeken en bescheiden (zowel op papier als digitaal) bewaard worden, denk aan:

  • een digitale of schriftelijke bestelling met de aanduiding dat de te leveren goederen op een plaats in een andere lidstaat moeten worden afgeleverd;
  • correspondentie met de afnemer (bijvoorbeeld de orderbevestiging) waaruit blijkt dat de desbetreffende goederen in een andere lidstaat moeten worden of zijn afgeleverd;
  • een commercieel gebruikelijke bevestiging door de afnemer (ondernemer) van de ontvangst van de goederen in de andere lidstaat;
  • de op naam van de (buitenlandse) afnemer gestelde factuur;
  • een betaling door de afnemer vanuit de andere lidstaat;
  • een verzekeringspolis met betrekking tot het internationale transport van de goederen;
  • een uitvoervergunning (bijvoorbeeld voor afvalstoffen en ‘strategische’ goederen);
  • douane-documenten (schriftelijk of digitaal) met betrekking tot goederen die zich nog onder douaneregime bevinden of die naar een andere lidstaat worden verzonden of vervoerd via het grondgebied van een derde-land;
  • bescheiden die betrekking hebben op de uitschrijving van een registergoed uit Nederlandse openbare registers in samenhang met de inschrijving van dat goed in de openbare registers van een andere lidstaat, en;
  • bescheiden die rechtstreeks betrekking hebben op het vervoer van de goederen, zoals de papieren of digitale CMR-vrachtbrief (internationaal wegvervoer), de airway bill (luchtvaartvervoer), de bill of lading (scheepsvaartvervoer), de nota van de vervoerder en, als het gaat om accijnsgoederen, het e-AD of het vereenvoudigd geleidedocument.

Daarnaast is het zinnig om vast te leggen waarom de ondernemer vindt dat in dit geval het nultarief van toepassing is.

Afhaalverklaring

Als een koper vanuit de EU een voertuig laat ophalen of zelf ophaalt, laat je dit als verkopende partij vastleggen in de afhaalverklaring. Dit document voeg je toe aan het dossier met alle documenten. De tekst van de nieuwe afhaalverklaring voor ondernemers vind je hieronder. Deze is ook te vinden in de

Staatscourant, Bijlage 1 bij onderdeel 6.3.2.5 van post a.6

.

Afhaalverklaring van vaste afnemerOndergetekende,..........
(naam van de vaste afnemer die de goederen in ontvangst neemt of de naam van het personeelslid van de vaste afnemer die de goederen namens deze afnemer in ontvangst neemt)
VERKLAART (voor zoveel nodig, namens de vaste afnemer):
a. dat de goederen die zijn vermeld op de door de leverancier:
Naam:..........
(naam leverancier)
Adres/Plaats:..........
(bedrijfsadres leverancier)
afgegeven factuur met nummer:.......... d.d..........
(factuurnummer) (factuurdatum)
en die zijn geleverd aan:..........
(naam van de vaste afnemer die voor btw-doeleinden is geregistreerd in een andere lidstaat)
met het btw-identificatienummer:..........
(het btw-identificatienummer van de (andere) lidstaat waar de vaste afnemer is geregistreerd)
met een vervoermiddel met het kenteken:..........
(indien van toepassing: kenteken vermelden)
zijn/zullen worden vervoerd naar:..........
(plaats van bestemming)
in de lidstaat:..........
(lidstaat van bestemming)

Bezig met laden...

Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.