Bovag logo
Vakbond over de vloer? Dit zijn de richtlijnen
0%
Terug

Vakbond over de vloer? Dit zijn de richtlijnen

Laatste update 04 december 2023Leestijd: 3 min
Artikel header afbeelding

Nu de leden van CNV en FNV het onderhandelingsresultaat hebben afgewezen, gaan vertegenwoordigers van vakbonden bij bedrijven langs om de stakingsbereidheid te peilen. Hoe werkt dat en wat zijn de richtlijnen voor een vakbondsbezoek?

Meestal melden een of meer vakbondsvertegenwoordigers zich onaangekondigd bij een bedrijf en willen medewerkers spreken. Meewerken aan zo’n bezoek is verplicht, maar kan wél op uw eigen voorwaarden. U heeft immers te maken met een strakke planning en een overvolle werkplaatsagenda. U hoeft wat BOVAG betreft niet overal in mee te gaan. Ideaal is als zo’n bezoek in goed overleg plaatsvindt. BOVAG heeft richtlijnen opgesteld.

BOVAG-adviezen:

  1. Laat het bezoek toe en ga in gesprek met de vakbondsvertegenwoordiger. Dit geeft u als ondernemer de mogelijkheid te vertellen wat u belangrijk vindt en hoe u zaken geregeld hebt.
  2. Geef de vakbond de mogelijkheid om binnen het bedrijf met de medewerkers te spreken. Dit hoeft niet binnen werktijd te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook tijdens de lunchpauze of aansluitend na werktijd in de kantine plaatsvinden. Medewerkers kunnen vervolgens uiteraard zelf bepalen of zij hier hun tijd aan willen besteden.
  3. Bepaal samen met de vakbondsvertegenwoordiger de voorwaarden waaronder het vakbondsbezoek plaatsvindt. Denk aan datum, tijdstip en duur van het bezoek.
  4. BOVAG adviseert ondernemers om het bezoek van de vakbondsvertegenwoordiger zelf niet bij te wonen.
  5. Is een van de medewerkers vakbondskaderlid en wil deze persoon binnen het bedrijf informatie over de vakbond verspreiden, dan moet die daar de ruimte voor krijgen. Hierbij mag het werk niet onnodig verstoord worden.

Overige tips:

  1. Wees voorzichtig bij het geven van eigen salarisverhogingen. Het staat elke werkgever uiteraard vrij om dit te doen, maar die verhoging kan níet zomaar worden verrekend met verplichte loonstijgingen, die werkgevers op grond van een eventuele nieuwe cao straks móeten doorvoeren. Dit is een hardnekkig misverstand onder werkgevers, wat tot onnodige en onvoorziene kostenstijgingen kan leiden. Wees daar alert op.
  2. Medewerkers die onder werktijd een vakbondsbijeenkomst bijwonen, of het werk zelfs tijdelijk neerleggen, hoeven NIET doorbetaald te worden door hun werkgever. Uitsluitend vakbondsleden krijgen in dat geval compensatie van hun vakbond.

Hoe nu verder?

Nu het onderhandelingsresultaat door de achterbannen van CNV en FNV is weggestemd, horen we als BOVAG graag wat de vakbonden dan aangepast willen zien aan het resultaat zoals het op tafel lag.

BOVAG wil weer in gesprek met de vakbonden om uit deze impasse te komen. BOVAG is nog steeds van mening dat het onderhandelingsresultaat – dat nota bene door de vakbonden zélf is voorgesteld - een bovengemiddelde loonsverhoging bevat, die recht doet aan het uitgangspunt om de sector aantrekkelijk te houden voor medewerkers. De Ledenraad van BOVAG heeft dan ook ingestemd met het akkoord.

Vragen hierover? Bel met BOVAG Ledenadvies via (030) 659 53 00.

Bezig met laden...
Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.