Bovag logo
Uitbetaling van de vakantiebijslag
0%
Terug

Uitbetaling van de vakantiebijslag

Laatste update 25 april 2023Leestijd: 4 min
Artikel header afbeelding

De maand van het uitbetalen van de vakantiebijslag komt er weer aan. Maar wanneer is dat ook al weer precies? En moet het vakantiegeld jaarlijks in één keer worden uitbetaald, of kan het ook maandelijks? Telt een overuur mee voor de opbouw van de vakantiebijslag? Lees hieronder per cao wat de spelregels zijn.

Cao voor tankstations en wasbedrijven: uiterlijk in mei

De cao T&W geeft aan dat de vakantietoeslag jaarlijks in de maand mei moet worden uitbetaald. Er kunnen andere afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld maandelijks uitbetalen. Artikel 31 lid 2 cao T&W geeft de spelregels hiervoor.

Qua hoogte gaat het om 8 procent van het bruto jaarsalaris inclusief overwerk. Daarbij wordt gekeken naar de periode van 1 mei van het voorgaande kalenderjaar tot en met 30 april van het lopende kalenderjaar.

Cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf: uiterlijk in juni

In de cao MvT is bepaald dat de vakantiebijslag op 30 juni uitbetaald moet zijn. Dit kan door een betaling in één keer uiterlijk in juni. Maar met instemming van de individuele medewerker, kan het ook periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, worden uitbetaald.

Het gaat om 8 procent van wat er in de periode van 1 juli vorig jaar tot en met 30 juni dit jaar is verdiend. Daaronder valt het overeengekomen salaris, persoonlijke toeslagen en structurele salarisonderdelen. Ook over overuren, meeruren en een prestatiebonus wordt vakantiebijslag betaald. Een onkostenvergoeding, een dertiende maand en een eenmalige uitkering vallen er niet onder. Meer informatie over wat er wel of niet onder het salaris valt, staat in artikel 73 en artikel 41 cao MvT.

Voor verkopers geldt dat ook over de provisie vakantiebijslag wordt opgebouwd. De bijslag is beperkt tot een maximum van 8 procent van driemaal het wettelijk minimumloon per jaar.

Let op dat er voor iedereen een minimumvakantiebijslag geldt. Hoe hoog dat is, staat in artikel 74 cao MvT. Van 1 juni 2022 tot 1 januari 2023 was dat € 183, 99 per maand. Vanaf 1 januari 2023 is dat € 191,35 per maand.

Cao Carrosseriebedrijf: uiterlijk in juni

De cao Carrosseriebedrijf zegt dat de vakantiebijslag op 30 juni uitbetaald moet zijn. Dit kan door een betaling in één keer uiterlijk in juni. De cao staat er niet aan in de weg dat, als een individuele medewerker ermee instemt, het ook periodiek kan (bijvoorbeeld maandelijks).

Het gaat om 8 procent van wat er in de periode van 1 juli vorig jaar tot en met 30 juni dit jaar is verdiend. Daaronder valt het vast afgesproken bedrag (per maand of vier weken) en daarmee vergelijkbare vaste salarisonderdelen en prestatiebonus. In artikel 59 lid 1 cao Carrosserie staat precies welke onderdelen er niet onder vallen. Denk aan overwerk, een dertiende maand en een onkostenvergoeding.

Voor vertegenwoordigers geldt dat over provisie ook vakantiebijslag wordt opgebouwd. Wel kennen zij een maximum van 8 procent van driemaal het wettelijk minimumloon per jaar.

Let op dat er voor iedereen een minimumvakantiebijslag geldt. Hoe hoog dat is, staat in artikel 60 cao Carrosserie.


Vragen?

Wilt u meer weten over het vakantiegeld? Neem contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.

Bezig met laden...
Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.