Bovag logo
Tóch met B-rijbewijs op zwaardere E-bus
0%
Terug

Tóch met B-rijbewijs op zwaardere E-bus

Laatste update 19 juni 2024Leestijd: 4 min
E-mobil

Definitieve wetgeving vrijstelling rijbewijs C voor ZE-bedrijfsvoertuigen

Minister Mark Harbers heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat er definitieve wetgeving in de maak is om de rijbewijseisen voor zero-emissiebedrijfsvoertuigen (ZE) tot 4.250 kg te verlichten. Deze wetgeving, waar BOVAG zich sterk voor heeft ingezet, zal naar verwachting na 1 juli 2025 van kracht worden. Tot die tijd wordt de huidige gedoogconstructie verlengd. Hierdoor kunnen bestuurders met een B-rijbewijs ZE-bestelauto's blijven besturen en worden ondernemers die reeds geïnvesteerd hebben in elektrische bedrijfswagens niet gestraft voor hun duurzame keuze.

Voor BOVAG is dit een mooi lobbyresultaat, dat we samen met organisaties als TLN, Evofenedex, RAI Verenigingen met steun van VNONCW voor elkaar hebben gekregen. Dit resultaat betekent dat de huidige voertuigen kunnen blijven rijden en dat nieuwe EV-voertuigen vanaf 1 juli volgend jaar onder de te verschijnen AMvB zouden moeten vallen.

Permanente vrijstelling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zorgt middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor een permanente vrijstelling van de rijbewijs C-verplichting. Hier tegenover staat wel dat er, in samenspraak met de branche, wordt afgesproken dat chauffeurs een cursus moeten volgen om de verkeersveiligheidsrisico’s beter in te schatten. Dit is overigens een formalisatie van wat nu al in de praktijk gebeurt.

Verlenging gedogen

Het OM verlengt de gedoogsituatie tot 1 juli 2025. Dit betekent dat ZE-bedrijfsvoertuigen met een toegestane maximum massa (TMM) van 3.501 kg tot en met 4.250 kg en een tenaamstelling van voor 1 oktober 2023, of die aantoonbaar voor deze datum zijn besteld, tot 1 juli 2025 onder de huidige voorwaarden door kunnen blijven rijden.

Deze voorwaarden zijn:

  1. De bestuurder moet minimaal 2 jaar in het bezit zijn van het B-rijbewijs.
  2. De bestuurder moet kunnen aantonen dat het extra gewicht inclusief belading boven de 3.500 kg is toe te wijzen aan het batterijpakket. Dit kan middels een document dat bij het voertuig gehouden wordt waaruit blijkt wat het specifieke gewicht is van het batterijpakket. Het gewicht van het batterijpakket kunt u opvragen bij de producent of importeur van het ZE-bestelvoertuig. Zij dienen dit document in te vullen en te tekenen.
  3. Het ZE-bestelvoertuig moet een tenaamstelling hebben van voor 1 oktober 2023.
  4. Het ZE-bestelvoertuig heeft een snelheidsbegrenzer op 90 kilometer per uur.
  5. Geen tachograafplicht.
  6. Het is niet toegestaan om met dit voertuig in het buitenland te rijden zonder een rijbewijs C.
  7. Het ZE-bestelvoertuig wordt gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten.
  8. Zonder rijbewijs C mag het voertuig niet met een aanhangwagen worden gereden. Dit mag ook niet wanneer de bestuurder rijbewijs E achter B heeft.

Tachograafplicht

Voor het verlengen van de gedoogsituatie en het opstellen van de AMvB moest ook een besluit genomen worden over het wel of niet voortzetten van de tachograafvrijstelling, zoals deze nu geldt. Het demissionaire kabinet verlengt de gedoogperiode met een jaar. Vanaf 1 juli 2025 geldtopnieuw een tachograafplicht voor ZE-bedrijfsvoertuigen, tenzij de branchemet een duidelijk handhaafbaar en uitvoerbaar plan komt om de Arbeidstijdenwetgeving te waarborgen en de risico’s voor verkeersveiligheid af te dekken. Hierover blijven we uiteraard in gesprek met de ministeries en andere betrokken brancheverenigingen als TLN en EVO.

Voor meer informatie, lees de kamerbrief van minister Harbers.

Bezig met laden...

Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.