Bovag logo
Noodpakket 2 aangepast, waaronder verlenging tot 1 oktober
0%
Terug

Noodpakket 2 aangepast, waaronder verlenging tot 1 oktober

Laatste update 01 januari 2020Leestijd: 5 min
Artikel header afbeelding

Het tweede noodpakket van de overheid om door de coronacrisis getroffen bedrijven te steunen, wordt verlengd tot oktober. Ook wordt de nieuwe regeling Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL) verdubbeld en wijzigen de voorwaarden voor ontslag in de NOW-regeling. Dit heeft de Tweede Kamer op 28 mei besloten. De wijzigingen gelden voor Noodpakket 2, dat het kabinet vorige week publiceerde. Het nieuwe pakket gaat in op 1 juni.

De wijzigingen op een rij:

1. Verlenging steunpakket

Noodpakket 2 wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Eerder werd de einddatum 1 september 2020 genoemd.

2. Aanpassing voorwaarden voor ontslag in NOW-regeling

  • In de NOW 1 wordt de subsidie gekort als er voor werknemers in de periode maart tot en met mei 2020 een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen bij het UWV wordt aangevraagd. Deze korting bedraagt 150 procent van de loonsom van de betrokken werknemers. In de NOW 2 blijft de korting gehandhaafd, maar wordt deze verlaagd. Bij de afrekening wordt de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150 procent, maar voor 100 procent gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020 worden ingediend.
  • In de NOW 2 wordt een extra bepaling opgenomen om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen voor twintig of meer werknemers moet er een akkoord over de ontslagaanvraag zijn bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebrek daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers). Dit gaat verder dan de Wet melding collectief ontslag (WMCO), die alleen inspanningsverplichting kent om tot een akkoord te komen, maar geen resultaatverplichting. Als partijen niet tot een akkoord komen, moet er een aanvraag voor mediation worden gedaan bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van vijf procent op het totale subsidiebedrag.
  • Er wordt gestreefd wordt naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020, waarbij u een tegemoetkoming kunt aanvragen voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus.

Veelgestelde vraag over NOW 2:

3. Verdubbeling Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL)

De nieuwe regeling Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL) is meer dan verdubbeld en gaat van 20.000 euro naar maximaal 50.000 euro. Deze regeling wordt toegekend op basis van de SBI-codes (zoals bij TOGS). BOVAG blijft daarom lobbyen voor verdere verruiming van deze codes.

4. Extra ruimte voor grotere mkb-bedrijven

Er komt extra ruimte voor grotere kapitaalintensieve mkb-bedrijven die te maken hebben met aanhoudende forse omzetdervingen en daarop hun bedrijfsvoering moeten aanpassen vanwege corona. Dit wordt nog onderzocht en ondernemersorganisaties worden hier nauw bij betrokken.

5. Meer betrokkenheid ondernemers- en werknemersorganisaties

Er wordt een gezamenlijk overleg opgestart met ondernemers- en werknemersorganisaties over crisismaatregelen die op de korte termijn kunnen worden genomen zoals rondom scholing of deeltijd WW. Ook het toekomstig verdienvermogen, extra noodzakelijke investeringen daarvoor en noodzakelijke hervormingen staan op de agenda.

Regeling Kleine Kredieten Corona (KKC) goedgekeurd

Begin mei werd de regeling Kleine Kredieten Corona (KKC) aangekondigd, waarbij de Nederlandse overheid voor 95 procent garant staat voor leningen tussen € 10.000,- en € 50.000,- die kleine bedrijven willen afsluiten om de coronacrisis te overleven. Het gaat om een totaalbedrag van € 713 miljoen. De verwachting is dat circa 30.000 bedrijven van de maatregel kunnen profiteren. De Europese Commissie moest de regeling eerst toetsen voordat deze in kon gaan. Op 28 mei is bekendgemaakt dat de regeling voldoet aan de tijdelijk versoepelde Europese staatssteunregels. De KKC kan aangevraagd kan worden via een kredietverstrekker, zoals de bank. Lees hier meer over de regeling.

Nieuwsbericht over aankondiging Noodpakket 2 (20 mei):


Bezig met laden...

Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.