Bovag logo
Nieuwe regels voor arbeidsovereenkomsten vanaf 1 augustus 2022 – nevenwerkzaamheden
0%
Terug

Nieuwe regels voor arbeidsovereenkomsten vanaf 1 augustus 2022 – nevenwerkzaamheden

Laatste update 24 juni 2022Leestijd: 4 min
Artikel header afbeelding

De Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden treedt op 1 augustus 2022 in werking. De Eerste Kamer is deze week akkoord gegaan met de wetswijziging. Deze wet is een implementatie van een EU-richtlijn en wijzigt een aantal onderdelen van het arbeidsrecht. Elke nieuwsbrief Werkgeverszaken lichten we een onderwerp uit deze nieuwe wet toe. We starten met het nevenwerkzaamhedenbeding. Nevenwerkzaamheden mogen vanaf 1 augustus niet zomaar meer verboden worden. Onder bepaalde voorwaarden blijft het mogelijk om een nevenwerkzaamhedenbeding af te spreken.

Doel van de Europese richtlijn is dat medewerkers beter weten waar ze aan toe zijn wanneer ze een arbeidsovereenkomst aangaan. De werkgever wordt dan ook verplicht om meer duidelijkheid te geven over onder andere arbeidsvoorwaarden en andere bepalingen in de arbeidsovereenkomst, waaronder het nevenwerkzaamhedenbeding.

NB: BOVAG werkt aan nieuwe voorbeeld-arbeidsovereenkomsten waarin de nieuwe wet is verwerkt. Deze zullen in de loop van de zomer beschikbaar komen.

Nevenwerkzaamheden vanaf 1 augustus 2022

Het gebeurt steeds vaker dat medewerkers tijdens hun dienstverband ook ergens anders werken, bij een andere werkgever of voor zichzelf. In veel arbeidsovereenkomsten staat nog een verbod op nevenwerkzaamheden. Dat is vanaf 1 augustus in principe niet meer toegestaan. Medewerkers mogen met ingang van de nieuwe wet niet meer belemmerd worden om buiten hun werkrooster bij een andere werkgever te werken, tenzij de werkgever daar een zogenaamde ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ voor heeft. De objectieve rechtvaardigingsgrond hoeft niet in de arbeidsovereenkomst te staan.

Voorbeelden van objectieve rechtvaardigingsgronden die in de Europese richtlijn worden genoemd zijn:

  • de bescherming van de gezondheid en veiligheid van medewerkers;
  • de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie;
  • de integriteit van overheidsdiensten;
  • het vermijden van belangenconflicten.

Dit is geen volledige opsomming, er zijn ook andere rechtvaardigingsgronden mogelijk. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een verbod op nevenwerkzaamheden vanwege een overschrijding van de werktijden zoals genoemd in de Arbeidstijdenwet.

Heeft u in de arbeidsovereenkomst een verbod op nevenwerkzaamheden staan, maar is er geen sprake van een objectieve rechtvaardigingsgrond, dan is de gemaakte afspraak nietig. Dit betekent dat de afspraak in feite niet bestaan heeft.

Geen overgangsrecht, maar aanpassing huidige arbeidsovereenkomsten niet nodig

In de nieuwe wet is geen overgangsrecht opgenomen. Dit betekent dat de nieuwe wet ook gaat gelden voor bestaande nevenwerkzaamhedenbedingen in lopende arbeidsovereenkomsten. Het is overigens niet nodig om de bestaande bedingen aan te passen voor het huidige personeel. De wetgever heeft namelijk aangegeven dat een eventuele objectieve reden voor een verbod op nevenwerkzaamheden gegeven kan worden op het moment dat de medewerker aan de werkgever vraagt of hij bepaalde nevenwerkzaamheden mag gaan doen. De rechtvaardiging wordt dus per situatie achteraf getoetst.

Voorbeeld nieuw nevenwerkzaamhedenbeding

Als je naast je werk bij ons ook ergens anders wilt gaan werken, dan mag dat met onze toestemming. Die toestemming vraag je vooraf en schriftelijk aan. Wij geven de toestemming, tenzij die andere werkzaamheden onze belangen schaden of door die werkzaamheden de regels over arbeids- en rusttijden worden overtreden. Zie hiervoor ook de cao.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe wetgeving? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of

ledenadvies@bovag.nl

.

Bezig met laden...

Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.