Bovag logo
Nieuw systeem autobelastingen voor een gezonde automarkt
0%
Terug

Nieuw systeem autobelastingen voor een gezonde automarkt

Laatste update 01 januari 2020Leestijd: 7 min
Artikel header afbeelding

ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA (vereniging autoleasemaatschappijen) presenteren vandaag een uitgewerkt, haalbaar en betaalbaar plan voor de hervorming van de autobelastingen aan de informateur en aan alle politieke partijen. Die hervorming is nodig omdat er hele strenge klimaatdoelen in het verschiet liggen. En de sector wegverkeer zal daar aan moeten bijdragen. Het kan niet anders dan dat de overheid daarom zal ingrijpen in de autobelastingen. Om dat voor te zijn heeft de coalitie van ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA een eigen plan ontwikkeld dat aan de ene kant de klimaatdoelen voor 2030 haalt en aan de andere kant de automarkt stabiliseert en de autokoper weer vertrouwen geeft.

Het huidige autobelastingsysteem is complex, remt vergroening, maakt de markt grillig en daarmee de autokoper afwachtend. Bovendien is het huidige systeem onhoudbaar als het gaat om de overheidsinkomsten én we gaan er de afgesproken klimaatdoelen niet mee halen. Zeker niet nu deze kort geleden zijn aangescherpt (55 procent minder CO2 in 2030 ten opzichte van uitstoot 1990).

Betalen naar Gebruik

ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA stellen voor het huidige autobelastingsysteem op termijn te vervangen door Betalen naar Gebruik (BnG). De partijen kiezen voor een variant waarin het tarief per kilometer wordt gebaseerd op de emissie van het voertuig. De invoering van dit nieuwe stelsel moet zo snel mogelijk in een kaderwet worden vastgelegd zodat iedereen weet waar hij de komende jaren aan toe is; zowel BOVAG-leden als de consument en de overheid. Het invoeren van BnG kost echter minimaal 8,5 jaar. BnG kan daardoor geen rol spelen in het terugbrengen van de CO2-uitstoot richting 2030, maar is voor de periode daarna cruciaal. De coalitie komt daarom ook met plannen voor de periode 2022 - 2030. Deze omvatten onder andere:

  • Zo snel mogelijk Betalen naar Gebruik (BnG) invoeren met een tarief gebaseerd op emissie; de invoering daarvan nú in een kaderwet vastleggen;
  • Snelle instroom van nulemissievoertuigen om fossiele kilometers structureel te vervangen door emissievrije kilometers;
  • Sturing op gedrag: prikkels inbouwen in het huidige fiscale systeem om bewuste keuzes te maken in aankoop en reisbewegingen;
  • Gericht inzetten van verantwoorde biobrandstoffen en synthetische brandstoffen daar waar nul-emissie nog niet mogelijk is.

Meer milieuwinst, minder kosten

Onlangs presenteerde de studiegroep Van Geest in opdracht van het kabinet een studie (‘Bestemming Parijs’) met maatregelen om de verhoogde klimaatdoelen te behalen. Hierbij lag de nadruk vooral op instroom van nulemissievoertuigen. De coalitie richt zich meer op het efficiënt behalen van de CO2-doelen en bereikt met haar pakket maatregelen een grotere CO2-reductie dan de voorstellen van Van Geest, tegen een kwart minder kosten, waarbij veel minder marktverstoring plaatsvindt. Bovendien wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verlaging van de uitstoot van stikstofoxide (NOx).

Han ten Broeke, algemeen voorzitter BOVAG: “Nú is het moment om ons failliete belastingplan aan te pakken. En natuurlijk moeten we allemaal compromissen sluiten die pijn doen om dit plan te laten slagen. Maar daar krijg je voorspelbaarheid voor terug waarin de auto geen melkkoe meer is en wij geen makke schapen die er achteraan hollen. En met dit plan kunnen onze leden ook in de komende tijd een boterham blijven verdienen.”

Webinar

BOVAG houdt op dinsdag 18 mei om 19.30 uur een webinar over het voorgestelde autobelastingplan. Alle BOVAG-leden zijn hierbij van harte uitgenodigd. We lichten het plan dan uitgebreid aan u toe. U kunt u hieronder direct aanmelden voor dit webinar.

Direct aanmelden webinar

Het webinar heeft inmiddels plaatsgevonden. Gemist?

Kijk het hier terug

.

Politieke steun

Het plan wordt gesteund door vijf (ex-)politici van links tot rechts. Zij hebben in het proces meegedacht en steunen aanpak en plan op persoonlijke titel. Het betreft:

  • Anne-Marie Jorritsma (VVD, oud-minister van Verkeer en Economische Zaken),
  • Menno Snel (D66, oud-staatssecretaris Financiën),
  • Jolande Sap (GroenLinks, oud-woordvoerder Financiën),
  • Karien van Gennip (CDA, oud-staatssecretaris Economische Zaken)
  • Sharon Dijksma (PvdA, oud-staatssecretaris Economische Zaken, oud-woordvoerder Verkeer).

Anne-Marie Jorritsma:

“Fantastisch dat we dit in zo’n korte tijd hebben weten te realiseren met organisaties die het niet altijd met elkaar eens zijn.”

Menno Snel:

“Het roer moet nu echt stevig om. Iedereen die wat beter naar ons huidige stelsel kijkt, komt al gauw tot de conclusie dat betalen naar feitelijk gebruik van een auto de enige logische weg voorwaarts is naar een toekomst met autoverkeer zonder uitstoot.

Het is daarom ook fantastisch dat er nu een brede maatschappelijke coalitie is opgestaan die daar ook unaniem voor pleit. Ik vind het eigenlijk best uniek dat zowel de traditionele autopartijen als de milieubeweging hun handtekening onder dit plan gezet. Ik ben blij dat ik hier ook mijn steentje aan bij heb kunnen dragen.”

Jolande Sap:

“De tijd van praten en vooruitschuiven is voorbij, we moeten nu actie ondernemen om de wereld leefbaar te houden voor onszelf en onze kinderen. Dit plan doet wat nodig is om het wegvervoer te verduurzamen. Dat is in het belang van ons allemaal. Wat ik moedig vind, is dat de maatschappelijke coalitie zonder taboes gekeken heeft naar de maatregelen die nodig zijn om de doelen te halen. Ik roep de politiek op dit inspirerende voorbeeld te volgen en het plan met beide handen op te pakken.”

Karien van Gennip:

“Ik ben diep onder de indruk over hoe deze partijen over hun eigen schaduw heen springen om met elkaar tot dit plan te komen. Geweldig, we gaan ervoor!”

Bekijk het hele plan en achterliggende documenten op:

www.toekomstautobelastingen.nl

.

Ook verschijnt er op 19 mei een Special van de BOVAGkrant die helemaal is gewijd aan het autobelastingenplan.

Achtergrond

Lees meer achtergrond over het autobelastingplan in

de special hierover van de BOVAGkrant

.

Bezig met laden...
Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.