Bovag logo
Moet iedere pagina van een arbeidsovereenkomst ondertekend worden?
0%
Terug

Moet iedere pagina van een arbeidsovereenkomst ondertekend worden?

Laatste update 30 augustus 2022Leestijd: 3 min
Artikel header afbeelding

Ondanks dat volgens de Nederlands wet een overeenkomst vormvrij gesloten mag worden, worden de meeste arbeidsovereenkomsten toch schriftelijk afgesproken. Dit heeft vooral te maken met de bewijskracht van een schriftelijke overeenkomst. Volgens de cao voor het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf, de cao voor tankstations en wasbedrijven en de cao voor carrosseriebedrijven moet dit ook schriftelijk gebeuren. Maar is het dan ook nog nodig om op elke pagina van de arbeidsovereenkomst een paraaf te zetten of is een handtekening op de laatste pagina voldoende?

Ondertekening of parafering van een overeenkomst is wettelijk niet verplicht om van een geldige overeenkomst te kunnen spreken. Maar in het kader van de bewijskracht en discussie die kan ontstaan over de inhoud van een overeenkomst, is het wel verstandig een overeenkomst te laten ondertekenen én paraferen. Zeker wanneer u gebruikmaakt van de ‘natte’ handtekening waarbij u het document print, laat ondertekenen en vervolgens inscant om op te slaan in het personeelsdossier.

In de jurisprudentie zijn verschillende voorbeelden te vinden van rechtszaken die gaan over de discussie of een bepaalde pagina onderdeel uitmaakte van de (arbeids)overeenkomst ten tijde van het sluiten ervan. Wanneer alleen de laatste pagina van een overeenkomst ondertekend is, is het lastig om te bewijzen dat de wederpartij heeft ingestemd met de overeenkomst in de huidige vorm, zonder dat er pagina’s zijn toegevoegd of weggevallen. Een paraaf op elke pagina kan in dit geval van doorslaggevend belang zijn. Laat uw medewerker dus op elke pagina van de arbeidsovereenkomst een paraaf zetten. In de nieuwe overeenkomsten die BOVAG voor u heeft gemaakt, is daar onderaan elke pagina voldoende ruimte voor.

De nieuwe arbeidsovereenkomsten kunt u hier vinden.

Geavanceerde of gekwalificeerde elektronische handtekening

Parafering is vaak niet nodig wanneer u gebruikmaakt van een geavanceerde of gekwalificeerde elektronische handtekening. Zo’n handtekening is net zo betrouwbaar als een reguliere handtekening. Vervalsen is vrijwel onmogelijk, omdat het document als het ware verzegeld wordt door middel van een code of certificaat. Hierdoor is de ondertekenaar te identificeren en kunnen wijzigingen die zijn aangebracht in het document na ondertekening gemakkelijk teruggevonden worden.

Een geavanceerde of gekwalificeerde handtekening is iets anders dan een ‘gewone’ elektronische handtekening. Met een elektronische handtekening bedoelen we de handtekening op een elektronisch document of een e-mail. Dit is bijvoorbeeld een ingescande handtekening op papier. Een dergelijke handtekening is makkelijk na te maken. Voor een geavanceerde of gekwalificeerde handtekening is bepaalde software nodig die een code of certificaat koppelt aan de afzender (een persoon).

Vragen?

Heeft u vragen over de BOVAG voorbeeld-arbeidsovereenkomsten en de ondertekening ervan? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of

ledenadvies@bovag.nl

.

Bezig met laden...

Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.