Bovag logo
Cao-partijen Metaal & Techniek bereiken nog geen akkoord
0%
Terug

Cao-partijen Metaal & Techniek bereiken nog geen akkoord

Laatste update 02 april 2024Leestijd: 5 min
Artikel header afbeelding

Op de laatste onderhandelingsdag voor nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek hebben werkgevers en vakbonden nog geen akkoord bereikt. Vooral de voorstellen voor ontwikkeling van de lonen liepen te ver uiteen. Werkgevers en vakbonden hebben daarop het cao-overleg opgeschort. Wél hebben partijen in principe een extra onderhandelingsdag gepland op 9 april. Zowel werkgevers als vakbonden gaan zich beraden over de ontstane situatie. Cao-onderhandelaar Ron Follon van de Federatie werkgeversorganisaties Techniek (FWT): "Voor werkgevers is het loonvoorstel van de vakbonden niet acceptabel. Ondernemers kunnen dit simpelweg niet dragen."

Loonontwikkeling

Werkgevers in de Metaal & Techniek hebben in hun openingsbod een nieuwe cao voorgesteld met een looptijd van 15 maanden met ingang van 1 april 2024. Tijdens deze looptijd willen werkgevers de lonen met 6,25 % verhogen, terwijl de vakbonden vooralsnog vasthouden aan hun looneis. Cao-onderhandelaar Ron Follon van FWT: "We bieden werknemers een stevige loonstijging. Tegelijkertijd houden we rekening met de draagkracht van werkgevers die te maken hebben met een afkoelende economie."

Jeugdschalen

Werkgevers en vakbonden verschillen van mening over de jeugdschalen. Vakbonden willen de jeugdlonen afschaffen en jeugdigen meteen indelen in de vakvolwassen schalen. Werkgevers willen dit niet. Zij benadrukken dat jeugdigen nog bezig zijn met hun opleiding en dus nog niet vakvolwassen zijn. Werkgevers houden vast aan hun voorstel om de paritaire commissie Jeugdlonen voort te zetten. De reikwijdte van het onderzoek door deze commissie wordt uitgebreid naar de BBL-lonen. Ook zal de commissie de effecten op de arbeidsmarkt en de kosten- en inkomenseffecten in beeld brengen.

Leeftijdsafhankelijke regelingen

Werkgevers en vakbonden kijken ook anders aan tegen het leeftijdsonafhankelijk maken van de cao-regelingen. Werkgevers stellen voor om de staffel van de seniorendagen te laten beginnen op 58 jaar. In ruil daarvoor worden seniorendagen toegekend tot aan de AOW. Follon: "Hiermee groeit de ingangsdatum van de ontzie-maatregelen mee met de toegenomen vitaliteit van oudere werknemers."

Regeling Vervroegd Uittreden

Er lijkt tussen werkgevers en vakbonden wel een basis te zijn om tot overeenstemming te komen over de regeling vervroegd uittreden (RVU). Deze regeling maakt het mogelijk om werknemers drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd uit te laten treden. De werknemer krijgt dan een uitkering van de stichting RVU. Follon: "Als we tot een akkoord komen, zijn werkgevers bereid om de premiebetaling in 2025 voort te zetten."

Hoe nu verder?

De onderhandelingen zijn voor nu opgeschort. Mogelijk volgt op 9 april een extra onderhandelingsdag.

Nawerking

Wanneer een cao na het aflopen nog blijft gelden, heet dat ‘nawerking’. De afspraken uit de cao zijn onderdeel geworden van de arbeidsovereenkomst met de medewerker. Voor nieuw personeel geldt die nawerking niet. Totdat er een nieuwe cao is aangemeld, is op deze groep medewerkers geen cao van toepassing. BOVAG adviseert om de verlopen cao ook toe te passen op nieuwe medewerkers. Wanneer de nieuwe cao van kracht wordt, zal deze namelijk met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 april 2024. En als je dan met nieuwe medewerkers wat anders hebt afgesproken, heb je veel extra administratieve rompslomp.

Wettelijke proeftijd

Aangezien er vanaf 1 april tijdelijk geen cao van toepassing is, kan je geen gebruikmaken van in de cao afgesproken afwijkingen van de wet. Een voorbeeld hiervan is de proeftijd. Vanaf 1 april 2024 kan je alleen een proeftijd volgens de wettelijke regeling aangaan. Dit betekent een proeftijd van maximaal één maand bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar.

Heb je nu al een arbeidsovereenkomst gesloten die na 31 maart ingaat en met een proeftijd van twee maanden? Dan heb je een nietige proeftijd afgesproken. Dat betekent dat deze afspraak tijdens de nawerkingsperiode eigenlijk helemaal niet bestaat. Er is bij deze medewerker helemaal geen proeftijd van toepassing. Om dit op te lossen kan je een addendum (bijlage) bij de arbeidsovereenkomst doen waarin staat dat de proeftijd door het aflopen van de cao per 31 maart 2024 1 maand is in plaats van 2 maanden.

Generatiepact

Wanneer jouw medewerkers gebruik willen maken van het Generatiepact, dan is dat ook na het aflopen van de huidige cao toegestaan.

Vragen

Heb je vragen over de nawerking van de cao Metaal en Techniek Carrosseriebedrijf? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via (030) 659 53 00 of

ledenadvies@bovag.nl

.

Bezig met laden...
Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.